Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8495 (Objašnjenje u svezi re-inkarnacije… Isus i Spasenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8495, 13 Svibanj 1963

OBJAŠNJENJE U SVEZI RE-INKARNACIJE… ISUS I SPASENJE… 

Potpuno je pogrešno/nesmotreno pretpostaviti (= u smislu, ‘takvo razmišljanje čovjeka zavodi u stranu/neistinu’)  povratak na Zemlju u svrhu nadoknade/okajanja/iskupljenja za krivnju grijeha, iako Božji zakon Božanske pravde zahtjeva kompenzaciju za svu krivnju… Pa ipak, preda Mnom je zaista otvoreno mnogo mogućnosti, tako da će jednog dana sva krivnja zasigurno biti iskupljena i ljudsko biće može biti opet primljeno u kraljevstvo svjetla i blaženstva, koje je za njega zatvoreno dok je u stanju krivnje/grijeha. Onostrano kraljevstvo, u kojeg duša ulazi nakon smrti svoga tijela, korespondira njezinom stanju zrelosti, otud ona može boraviti ili u potpunom mraku ili na najblistavijem svjetlu i kao rezultat toga njezina će sudbina biti ili agonija ili slava.

A obadvoje, i mučenja kao i divote su neopisivi i nemoguće ih je objasniti vama ljudima, i time patnje… stoga sudbina neiskupljenih, grešnih duša, može biti užasna i duša posljedično često nezamislivo pati za svoju krivnju/grijehe ili poradi svoje krivnje, čime sa svojim patnjama ona također ispravlja/nadoknađuje puno od svoje krivnje. I njezino patničko stanje može trajati beskonačno dugo vrijeme ako je nepopravljiva, ako odbija prihvatiti savjet duhovnih vodiča koji joj žele pomoći da se izvuče iz svoje bijede. Jer ona ne može ući u kraljevstvo svjetla sve dok nije iskupila/okajala svoju krivnju… onoliko koliko se to tiče grijeha koje je počinila na Zemlji…

Ali pošto je prvotni grijeh odmetništva od Boga (= ovdje se misli na grijeh kojeg su počinili Lucifer i njegovi anđeli-sljedbenici, a ne na grijeh Adama i Eve koji je u stvari označio ‘drugi pad’!) puno veći i ovu krivnju/grijeh samo biće nikad ne može iskupiti, ljudsko biće na Zemlji ili njegova duša u onostranom neopozivo mora pronaći Isusa Krista, jer On jedini ju je u stanju osloboditi od ove krivnje zbog čega je umro na križu… Bez Isusa Krista duša nikad neće biti slobodna od svoje krivnje (ili ‘oslobođena od svog grijeha’), čak i ako vjekovima skapava u mraku onostranog… Prema tome ona mora zazvati Isusa za milost, za oproštenje od svoje krivnje/grijeha, i opet i iznova će ju njezini duhovni pomagači pokušati uvjeriti da (po)traži spasenje u Njemu, Koji je žrtvovao Svoj život za ovu krivnju/grijeh.

I ako Mu se duša preda, onda će njezin prvotni grijeh baš kao i krivnja grijeha počinjenog na Zemlji biti iskupljeni… Onda će ona biti oslobođena od sve krivnje i poradi krvi Isusove će biti prihvaćena u kraljevstvo svjetla i blaženstva… Ako je, međutim, duša tako tvrdoglava da se neće okrenuti ka Njemu usprkos svih pokušaja/sveg truda svjetlosnih bića da pomognu, onda će propasti sve niže, njezine patnje će biti neizmjerljive, i ako se još uvijek ne uspije uzdići iz pakla… što je čak i tada moguće uz pomoć svjetlosnih bića… ona će morati ponovno krenuti putem kroz djela stvaranja kako bi prije ili kasnije ipak dosegnula svoj cilj… Pa ipak ovaj povratak na Zemlju nije reinkarnacija duše kako vi ljudi to pretpostavljate, a također je sve drugo samo ne poželjan, jer to je još jednom jedno beskonačno dugo stanje agonije za dušu, koja je rastavljena na najsitnije čestice, dok ponovno ne dosegne fazu ljudskog bića…

Vama ljudima treba biti stalno ponavljano da nikad nećete biti oslobođeni od vaše krivnje/grijeha bez Isusa Krista. Iz tog razloga je Isusovo djelo Spasenja tako značajno, pošto je jedino On vrata u kraljevstvo svjetla (Ivan 10:1, 7-9)… Jer čak ako i vaša užasna patnja u onostranom okaje/ispravi krivnju grijeha kojeg ste počinili na Zemlji… vi ćete ipak biti nesposobni ući u kraljevstvo svjetla bez iskupljenja od vašeg prvotnog grijeha pomoću Isusa Krista… i slično tome, čak ni ponovljeni život na Zemlji za vas ne bi bio od nikakve koristi, pošto bi vi nadodali novu krivnju/grijeh i najprije morate pronaći Isusa, Kojeg također možete pronaći u onostranom… tako se vi ne morate ponovno vratiti na Zemlju…

Opet i iznova vam Ja skrećem pažnju na ovo zavodeće/pogrešno/neistinito učenje (misli se na doktrinu o re-inkarnaciji kako se naučava u Budizmu i Hinduizmu!), pošto na taj način također umanjujete vrijednost (Kristovog) djela Spasenja, jer putem ovog zavodećeg/pogrešnog/neistinitog učenja pokušavate uvjeriti vaše bližnje kako ste sami sposobni otkloniti vaš grijeh, i time mimoilazite Isusa, ali bez Kojeg nikad nećete biti oslobođeni od vašeg prvotnog grijeha, koji ne može biti iskupljen čak kroz najveću agoniju na Zemlji ili u onostranom. Dozvolite sebi biti uvjereni o važnosti uzimanja puta ka križu, i ne zavaravajte se sa lažnim nadama putem kojih ćete jedino produžiti vaše neiskupljeno stanje i skapavati jedno beskonačno dugo vrijeme u mraku, jer jedino On je svjetlo Koje se spustilo na Zemlju, Koji vam je donio spasenje od grijeha i smrti, samo kada bi Mu vi dobrovoljno apelirali za oproštenje od vašeg grijeha, samo ako se vi ne bi oslanjali na to kako ćete biti sposobni nositi se sa vašim grijehom u daljnjim zemaljskim životima i kroz takvu vjeru jedino produžiti stanje mraka i patnje, jer bez Isusa Krista i Njegovog djela Spasenja vi nikad nećete zadobiti svjetlo, slobodu i blaženstvo… bez Isusa Krista nikad nećete biti oslobođeni od vaše krivnje/grijeha.

AMEN

Spread the Truth