Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8487 (Lažni kristi i proroci…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8487, 4 Svibanj 1963

LAŽNI KRISTI I PROROCI…

Čuvajte se lažnih krista i lažnih proroka… Upozorio Sam vas u svezi ovih kada Sam živio na Zemlji budući Sam znao o aktivnostima Mojeg protivnika (Sotone), o njegovim stupicama i bezobzirnim makinacijama po kojima on pokušava vas ljude odvući u propast. On se koristi svim sredstvima, i to posebice tijekom posljednjih dana kako bi povećao tamu u kojoj čovječanstvo vene. Biti će ljudi svugdje koji tvrde kako su upućeni i uvedeni u tajne stvaranja, koji zahtjevaju ljudsko priznavanje i vjeru u njihova duhovna iskustva i koji su ništa doli oruđe Mojeg protivnika, budući oni podupiru i rasprostiru duhovno znanje koje potpuno proturječi Istini. Lažni kristi i lažni proroci će se pojaviti u velikim brojevima… Svi oni će nositi ogrtač Božanskih glasnika, svi oni će tvrditi kako posjeduju znanje i kako su u kontaktu sa najvećim predstavnicima… Oni će se pretvarati kako su glasnici svjetla a ipak sami hodaju u vrlodubokoj tami, i prema tome će oni jedino uvijek širiti tamu među njihovim bližnjim ljudskim bićima. Oni ne mogu zračiti svjetlo budući oni sami ne posjeduju svjetlo, ipak njihov manirizam (= osobitost u ponašanju) je tako samo-uvjeren da se ljudi ne usude dvojbiti Božansku misiju onih koji, ipak, u stvarnosti rade za Mojeg protivnika. Ali jedino ljudi koji sami žive u Istini će biti sposobni prepoznati ovo i oni će, zauzvrat, biti opisani od strane njih da su lažni proroci… I biti će teško uvjeriti sebe samoga u Božansku misiju istinskih proroka, ipak to nije nemoguće… Činjenica da istinski proroci postoje je dokazana kroz Moje upozorenje protiv lažnih proroka…

Međutim, vi jedino uvijek trebate ozbiljno žudjeti da ne padnete plijenom potonjima i uistinu, vi ćete također znati kome se okrenuti. Jer Moji glasnici će vam donijeti poruku koja će dodirnuti vašu dušu na utješan i pomoćan način, koja će vas afektirati poput hranjivog obroka i osvježavajućeg pića, kojeg ćete vi nastaviti žudjeti i na taj način postati zamjetno osnaženi za vašu stazu zemaljskog života. Dok navodno znanje dostavljeno vam od strane pogrešnih učenja vas ne može uvjeriti o Istini i ne rezultira u nikakvom osvjetljenju ili stimulaciji vaše duše… Ono jeste i ostaje neplodno znanje kojeg ćete vi jedva naći vjerodostojnim i od male koristi za vas. Ono će vam više vjerojatno uzrokovati užas i strah budući ste nesposobni unutra otkriti Ljubavi-punog Boga, Koji se ponaša kao Otac sa Njegovim djetetom. Lažni proroci neće nikada biti sposobni ponuditi ljudima Čistu Istinu, a protivnikove jedine nakane su potkopati Istinu, zaplesti ljude u pogrešku. Njegovo najgorljivije nastojanje se sastoji od uskraćivanja od ljudi Istine o Isusu Kristu i Njegovom činu Spasenja, u svezi Božje ljudske manifestacije u Isusu, ili pobrkati njihove misli tako da se oni neće zaputiti stazom ka Križu i na taj način njihova zemaljska staza ostaje neuspješna za dušu… I ni jedno sredstvo nije previše opako za njega da se njime okoristi, budući ga je Isus porazio kroz Njegovo raspeće, i on iznova pokušava nanovo zadobiti plodove Njegove pobjede… Duše koje se okrenu Isusu su za njega izgubljene; posljedično tome on će pokušati dati jedan potpuno pogrešan opis Isusa tako da oni ne vide nikakav razlog zašto se trebaju zaputiti stazom do Križa. Istinski prikaz čina Spasenja također ima iskupiteljski učinak, i ovo naznačava da će Moj protivnik izgubiti njegove sljedbenike, što on pokušava spriječiti sa lukavstvom i prijevarom. I vi ljudi možete doista lako prepoznati svakog lažnog proroka sami po činjenici da on uskraćuje znanje o Spasenju kroz Isusa Krista od vas, i time ste ga vi ovlašteni odbaciti kao ‘lažnog proroka’… I posebice tijekom posljednjih dana vi možete zamjetiti rastuće više često da se narazličitiji opisi duhovnih predmeta daju od strane onih koji sebe predstavljaju prorocima Istine. Ipak u jednom se slučaju svi oni slažu, da je spasenje kroz Isusa Krista… žrtva na Križu od strane čovjeka Isusa da iskupi golemu krivnju grijeha… nejasno (dvojbeno), budući vjerovanje u ovo predstavlja gubitak sljedbenika za Mojeg protivnika a on ih ne želi izgubiti…

Oko Isusa Krista se prepiralo stoljećima, budući se opet i iznova javljaju lažni proroci koji su već dokazali njihovu povezanost sa Mojim protivnikom i bili su pod njegovim utjecajem da djeluju protiv Isusa… Premda su oni bili nesposobni potpuno osporiti zemaljski život čovjeka Isusa i na taj način otkloniti znanje o Njemu u cjelosti, stvarna svrha Njegovog zemajskog postojanja… Njegova iskupiteljska misija… je bila opetovano prikazivana kao obmanjujuće učenje što je otklonilo nadu ljudi da ikada budu oslobođeni od krivnje grijeha ukoliko oni sami ne dadnu odštete… ukoliko oni tako nisu vjerovali lažnim prorocima. Ipak ni jedno ljudsko biće neće nikada biti sposobno osloboditi sebe od njegove goleme krivnje bez pomoći Isusa Krista; ni jedno ljudsko biće neće nikada uspjeti u tome da usavrši sebe pomoću njegove vlastite snage bez Isusa Krista, budući izvorni grijeh ovo apsolutno spriječava… Otud je ‘samo-iskupljenje’ nemoguće, bez obzira kako iskreno se za njime čezne, budući je volja ljudskog bića preslaba i podbacila bi opet i iznova… Bez obzira kako ste podučeni… ako Isus Krist nije prikazan kao Sin Božji i Spasitelj svijeta, u Kojem Sam Ja Sebe utjelovio, vi niste podučeni kompletnu Istinu, i vi nećete postati vječno slobodni, budući vas jedino Istina oslobađa. I Ja Osobno prenosim vama ovu Istinu, Ja Osobno, vaš Bog i Stvoritelj od vječnosti, najveći i najsavršeniji Duh u beskonačnosti… Ja vam prenosim otkrovenja direktno i uvodim vas u Istinu (Ivan 16:13), budući vam Ja želim iznova dati svjetlo svjesnosti (znanja), kojeg ste vi jednom dobrovoljno proćerdali i koje će vam biti povraćeno pod uvjetom da ga vi voljno prihvatite, pod uvjetom da dozvolite sebi biti podučenima od strane Mene i predate se Meni sa Ljubavlju, tako također ispunjavajući Moju volju… pod uvjetom da sebe promijenite u Ljubav i prihvatite iznova vašu izvornu prirodu u kojoj ste bili sretni iznad svakog opisa. Jedino jedan vam može sve ovo obećati, i jedino Jedan vam to može pomoći postići, a taj Jedan je Isus, Koji se kompletno spojio sa Mnom, i time smo On i Ja jedno… Bog iz vječnosti u vječnosti.

AMEN

Spread the Truth