Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8486 (Isusov život prije Njegove učiteljske službe…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8486, 3 Svibanj 1963

ISUSOV ŽIVOT PRIJE NJEGOVE UČITELJSKE SLUŽBE…

Ja ću vas uvijek podučiti u svoj istinitosti, čim vi za tim žudite… I Ja ću također uvijek odgovoriti pitanja koja se pojavljuju u vama, jer vi uvijek jedino žudite za odgovorom poradi istine… to jest, htjeli bi razjašnjenje tamo gdje prevladavaju različita mišljenja… Ako vam dam instrukciju da širite istinu, vi ćete uvijek također primiti objašnjenje, bez obzira o čemu se radilo: Zemaljski put Isusa, čovjeka, se više ne može provjeriti/potkrijepiti dokazima, jedino duhovnim sredstvima vi ljudi možete biti obaviješteni s obzirom na to gdje je i kako Isus proveo godine koje su prethodile Njegovom aktualnom učiteljskom radu… Pa ipak, sigurno je da je On živio vrlo jednostavan život sa Njegovom obitelji i da je uvijek ostao povučen čak unutar kruga ljudi koji su posjećivali kuću Njegovih roditelja.

On je izbjegavao sve svetkovine, baš kao i velika okupljanja; On je uvijek bio samozatajan te je iznutra sazrijevao kao rezultat Njegova iznimno predusretljivog (= koji hoće pomoći) stava spram Njegovih potrebitih bližnjih bića… Jer Njegovo srce je bilo puno ljubavi i ova je ljubav povećala Njegovu mudrost, znanje Mu se otkrilo tako da je On jasno sve prepoznao… premda Mu je u početku ovo unutarnje svjetlo nadošlo kao bljesak da bi se onda opet povuklo jedno vrijeme, i onda je On govorio i mislio opet kao i svi drugi, ipak On je u Njegovu znanju bio daleko napredniji od Njegovih suvremenika. Kakogod, odbijao je prihvatiti poduku od ljudi…

Vi ljudi možete itekako vjerovati da je ljubav najbolji učitelj i da će netko… tko ispravno razvije njegovu ljubav… povećati unutarnje znanje koje mu nikad ne može biti ponuđeno tako sveobuhvatno od strane druge osobe… Vi trebate znati da je Isusova duša došla iz kraljevstva svjetla, da je ona doista izgubila svjetlo tijekom svog života na Zemlji ali ne i ljubav unutar sebe budući je, kao najčišće svjetlosno biće ona bila prosvjetljena od strane Moje Očeve ljubavi… Kao ljudsko biće svjetlo ljubavi nije moglo obilno sijati, jer ga Njegovi bližnji ne bi bili sposobni izdržati, ipak u Isusu čovjeku je ono plamtjelo i otkrivalo Mu svo znanje, naračun kojeg je On uskoro prepoznao ogromnu nevolju čovječanstva i Njegovu misiju i Sebe svjesno pripremio za to…

Ali vi također znate da je On već propovijedao u hramu kao dječak… da je dao odgovore svećenicima koji su ih zapanjili (Luka 2:43-47)… Tako je svjedočio za činjenicu kako je On već posjedovao znanje kao dječak kojem Ga nisu podučili ljudi nego koje je bilo prouzročeno blistavim plamenom unutar Njega… Njegova je ljubav sve više rasla i time se Njegova mudrost povećavala… i Farizeiji i Svećenici su Ga već tretirali sa neprijateljstvom budući On Sebi ne bi dozvolio biti podučen od strane njih, umjesto toga On se držao podalje od svake škole…

Nikakvi zapisi nisu sačuvani za buduće generacije o vremenu između Njegove propovijedi u Hramu i početka Njegove aktualne službe, i prema tome su mnoge različite pretpostavke bile zagovarane, kakve je proizveo ljudski intelekt… Razlog zašto nikakvi zapisi ne postoje je što se Isusov život odvijao tiho u Njegovoj roditeljskoj kući, jer činilo se kako je On izgubio sve Božanske karakteristike tijekom toga vremena, On je istupio iz javnosti i vodio vrlo povučen život i, kao tesarev sin, također radio u Njegovom zanatu kao takav… Ništa se izvanredno Njemu nije dogodilo, jer tijekom tih godina Isus je trebao sazrijeti kao ‘ljudsko biće’ jer On je želio primjerom ukazati ljudima način života koji vodi do potpune zrelosti, do savršenstva…

Kroz svo ovo vrijeme Njegov je život bio miran, On nije posjedovao nikakve neobične sposobnosti, u stvari, odavao je utisak priprostog čovjeka, budući se povukao od svih ljudi i jedino uvijek davao kratke odgovore i čak mu je obično/uobičajeno svjetovno znanje izgledalo nepoznato… Ponajviše je izbjegavao kontakt sa onima koji su pripadali Hramu i čiji je zadatak trebao biti osigurati duhovno upravljanje/vodstvo za ljude… I tako, u Njegovu okruženju skoro nikoga nije bilo… čak ni od njegovih najbližih rođaka… tko je i dalje bio uvjeren kako je jednom tako osobito dijete imalo Božansku misiju…

Ovo je vrijeme Isusova života na Zemlji bilo posebice teško/neugodno, jer ono što izvana nije bilo vidljivo je unatoč tome bilo duboko skriveno unutar njega, radilo se o tome da se Isus morao pozabaviti sam sa Sobom, morao se uskladiti sa svime kao ljudsko biće, Morao se boriti kao čovjek protiv svih unutarnjih žudnji i strasti koje su opsjedale Njegovo tijelo baš kao svi drugi ljudi… On je trebao patiti i boriti se i sazrijevati kroz služenje… Jer vrlinom Njegove ljubavi, koja je isijavala mudrost, On je uskoro shvatio sve međuodnose i znao je kako je On Sam najprije trebao postići stupanj zrelosti koji bi Mu omogućio ostvariti Njegovu misiju (Luka 2:51, 52)…

I on je ovaj proces razvoja prevalio u tišini i samoći kao prost tesarev sin… Koji nije napuštao Njegov rodni grad, Koji je često samo tražio samoću u svrhu postizavanja unutarnje zrelosti time što se povlačio u udaljene predjele, time što se penjao na brežuljke i često tamo ostajao sam danima, jedino u kontaktu sa Njegovim Bogom i Ocem gdje bi ostajao u molitvi za snagu i izdržljivost za ono što se nalazilo pred Njime, što je često vidio pred Svojim očima do u najsitnije detalje i što Ga je uronilo u užasna stanja straha. Tijekom tih vremena On se okretao k Meni u potrazi za pomoći… I Ja Sam bio sa Svojim Sinom, Ja Sam Mu dao snagu i podario Mu povećavajuće blistavu realizaciju, tako da je On opet i iznova Sebe ponudio da kompletira rad koji je bio naumljen čovječanstvu donijeti spasenje od grijeha i smrti…

Kakogod, ideja/pomisao kako je čovjek Isus postigao (ono) više dublje znanje kroz združivanje sa filozofima i učiteljima u stranim zemljama je potpuno obmanjujuća…. Tko bi drugi mogao Isusa podučiti bolje od Mene Samoga… Ali Ja Osobno Sam prebivao u Isusu, ljudskom biću, kao rezultat Njegove beskrajne ljubavi… Apsolutno je apsurdna ideja da bi Isus potrebovao instrukcije od druge osobe… kako bi onda bio sposoban započeti Njegovu učiteljsku službu na Zemlji u zemlji iz koje je potjekao…  Ako vi ljudi imate dokaz kako Ja Osobno prenosim istinu na Zemlju pod uvjetom da su svi preduvjeti prisutni… koliko je puno ranije prema tome Isus bio sposoban biti podučen direktno od strane Mene, naposlijetku, Njegova ljubav i potpuna privrženost Meni su nadmašivali sve vas… Jedino netko tko još nema ideju o posljedicama života ljubavi, može dati takve iskaze da je Isus stekao znanje u drugim zemljama kako bi se pojavio kao učitelj, da je On trebao posjetiti druge ljude kako bi studirao Njihove doktrine…

Ono što Ja očigledno dozvolim da  se dogodi priprostom zemaljskom djetetu: da mu kroz duh priopćavam čistu istinu odgore, vi ljudi doista morate također odobriti čovjeku Isusu, Koji je sišao na Zemlju kako bi dopustio Meni Osobno da vam se kroz Njega obratim, Koji doista nije trebao nikakvih učitelja, umjesto toga, On je prihvatio najdublju mudrost od Mene direktno i kroz te instrukcije je On postao prikladan podučavati i dodijeliti čistu istinu Njegovim bližnjim ljudskim bićima… I sada vi također možete prihvatiti ove Moje Riječi kao najčišću istinu, naposlijetku, Moja je volja da vi ne živite u pogrešci i da ćete primiti objašnjenje tako gdje vama samima još nedostaje znanja.

Ponajviše, to se tiče činjenice da vi ljudi steknete jasan utisak o tome Tko je Isus u suštini bio i zašto je On došao u svijet i odrastao u najponiznijim i najsiromašnijim uvjetima… Jer iako je on bio čovjek kao svatko drugi, On je unatoč tome dokazao ljudima kako svaki čovjek može razviti najviše duhovne sposobnosti u sebi i kako je znanje koje je posjedovao i saopćavao ljudima došlo iz unutar Njega Samoga… ali da On nikad nije imao potrebu biti podučavan od strane drugih ili obratiti pažnju na doktrine, pošto je, naposlijetku, Njemu sve bilo poznato, inače On ne bi ostvario najveće savršenstvo na Zemlji koje je rezultiralo u potpunoj uniji sa Mnom, tako da je On postao kao Jedno sa Mnom (Ivan 10:30)… u Kome Sam Ja Osobno postao ljudsko biće kako bi vas iskupio (2 Korinćanima 5:18, 19).

AMEN

Spread the Truth