Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8473 (Zapovijedi pod prisilom nisu Božja volja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8473, 20 Travnja 1963

ZAPOVIJEDI POD PRISILOM NISU BOŽJA VOLJA ….

Moja volja nije ni to da se ljude spriječava u njihovoj slobodnoj volji, da im se daju zapovijedi po kojima se trebaju kretati samo unutar onih granica koje su opet donijeli samo ljudi …. Slobodna volja je odlučujući čimbenik u ljudskom životu, jer jedino ona omogućava sazrijevanje duše, no ona može i podbaciti, budući da je potpuno slobodna …. Ako se ta slobodna volja osakati, onda oni ljudi koji to čine na sebe navlače krivicu ….

No sam čovjek ima dar da može koristiti svoj razum, i on bi se mogao osloboditi tih okova prisile vjere …. ali on glede ljudskih propisa najčešće ne nalazi hrabrosti. A Ja postavljam ovo pitanje: Zašto vi baš ovu zapovijed slijedite tako marljivo, dok inače lako kršite zapovijedi? …. Od vas će se s ljudske strane mnogo tražiti, a vi ne obraćate pažnju na ovo: Zašto ste poslušni kad se od vas zahtijeva da vjerujete sve što vam se servira? Zašto sami ne razjasnite stvari prije nego učenja prihvaćate kao Istinu?

Jer sa kojom ravnodušnošću gazite zapovijedi koje sam vam Ja Sam dao, kako se samo mlako odnosite prema zapovijedi Ljubavi prema bližnjemu? No od ljudi donešene zapovijedi marljivo slijedite …. a koliko svjetla biste primili kad biste ispunjavali zapovijedi Ljubavi  …. svaki veo koji vam je do tada skrivao Istinu bi vam pao s očiju. I pitali biste se jednu stvar: Tko vam daje jamstvo za to da vam je ponuđena Čista Istina? I već najsitnija dvojba znači da se otvarate svjetlu, da žudite Istinu, i onda vam se ta žudnja može ispuniti.

Ljude staviti u određeno stanje prisile veliki je prekršaj u odnosu na Mene, Koji sam svim Mojim stvorenjima dao slobodnu volju, za koju će jednom morati i odgovarati. A to je od skroz posebnog značaja, pošto se radi o razvoju duše prema gore, koji za preduvijet ima slobodnu volju …. Duhovno sazrijevanje može promicati jedino ono što se čini iz slobodne volje …. A taj razvoj duše spriječavate vi koji vaše bližnje putem zapovijedi dovodite u stanje prisile, čime im se onemogućava slobodna odluka ….

Svaki čovjek mogao bi se doduše osloboditi od tog određivanja, samo da mu je potpuno ozbiljno stalo do Istine …. No on odgovornost rado gura od sebe i čini što ljudi od njega zahtijevaju, no ne i ono što Ja zahtijevam: da žive u Ljubavi …. No život u Ljubavi neprestano doprinosi rasvjetljavanju duha, a tad će čovjek i znati da Ja nikako ne mogu biti autor zapovijedi koje čovjeka kastriraju/sakate u njegovoj duhovnoj slobodi.

Vi ne trebate prihvaćati ništa što prije toga niste promislili, i uvijek trebate samo tražiti Moju pomoć kako bi vaše razmišljanje bilo ispravno …. I vjerujte, imat ćete radost u mislima koje se nakon usrdne molitve upućene Meni u vama uzdižu, jer Moja je volja da živite u Istini, i stoga ću vam u srce i staviti ispravan osjećaj za Istinu, i vi ćete se lako uspjeti riješiti sve zablude, kad Mene Samoga priznate kao pravog učitelja, kad prvo dođete k Meni da bi od Mene dobili razjašnjenje.

To ne mora biti očigledan proces prijenosa riječī, jer Ja imam mnoge puteve za dostaviti vam Istinu, a kako biste ju kao takvu i prepoznali, usmjeravam vaše misli i vi tada vjerujete da je to vaše misaono vlasništvo, ali ste i potpuno uvjereni da je ispravno …. I znajte da drugi čovjek nema pravo isključivati vaše vlastito razmišljanje tako što vam zapovijeda da bez dvojbe prihvaćate ono što vas uči …. Pravo da sakati slobodu volje nisam dao ni jednom čovjeku, nego se čovjek sam treba odlučiti što želi prihvatiti a što odbiti …. Jer jednom će za to morati odgovarati, jer radi se o njegovom vlastitom duhovnom sazrijevanju.

No ako on ispunjavanje zapovijedi Ljubavi pretpostavi svemu drugome, njegovo sazrijevanje je zajamčeno, tada će on sam od sebe sve više dolaziti do Istine a isto tako neće morati odustati od toliko puno neistine prilikom njegovog ulaska u duhovno kraljevstvo …. Jer njegovo svjetlo je snažno i probija tamu koju svaka zabluda za dušu predstavlja …. Jedino je Ljubav potrebna za sazrijevanje i za to da bi se stajalo u Istini …. No tko nema Ljubav(i), taj će teško pronaći put iz tame, jer njemu ne pomažu ni navodni darovi Milosti, na koje se onaj čovjek koji nije u Istini pre-lako oslanja ….

AMEN

Spread the Truth