Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8470 (Razjašnjenje u svezi posredovanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8470, 17 Travanj 1963

RAZJAŠNJENJE U SVEZI POSREDOVANJA…

(‘Sveti XY moli za mene…’ problem)

Stvarna svrha vašeg zemaljskog postojanja vam je već toliko često puta bila predočena… i da je to jedino stvar vašeg odnosa sa Mnom, kojeg ste vi jednom dobrovoljno raskinuli pošto Me niste htjeli priznati… Jer vi Me niste mogli vidjeti, i prema tome ste kao vašeg gospodara i stvoritelja prihvatili onog kojeg ste mogli vidjeti: Mojeg prvo-stvorenog svjetlosnog duha, Lucifera (Knjižice br. 15 & 39)… Tijekom vašeg sadašnjeg postojanja vi jedino trebate težiti ka jednom cilju: da obnovite odnos sa Mnom i pri tome Me iznova priznate kao vašeg Boga i Stvoritelja, iz Čije Ljubavi ste jednom proizašli… Ni jedno drugo biće ne može uspostaviti ovaj odnos u ime vas, to jedino može biti učinjeno od strane vas i zahtjeva vašu volju, koja jeste i ostati će slobodna, pa čak ako vi za sada odlažete vašu odluku. Vi nju ne možete izbjeći donijeti ako ćete jednog dana postići cilj postajanja blaženima, kao što ste bili u početku… I ovo konačno sjedinjenje može jedino biti ostvareno kroz Ljubav, time vi morate biti voljni živjeti s Ljubavlju, unatoč tome, vi to nećete nikada biti prisiljeni napraviti… Ali zbog izvornog grijeha vaša je volja i dalje vrlo slaba i prema tome treba snaženje… I ovo snaženje volje je veliki blagoslov kojeg je ljudsko biće Isus ostvario za vas kroz Njegov čin Spasenja (Knjižice br. 38 & 54)… Posljedično tome, ako ste u stanju sebe izručiti Njemu i tražiti Ga da osnaži vašu volju, vi ćete sasvim sigurno ostvariti vašu svrhu… Međutim, na vašu se volju ne može nikada presudno utjecati (u smislu: da na nju netko utječe i prisiljava je donijeti izvjesnu odluku) od strane kraljevstva svjetla, jedino su vaša bližnja ljudska bića sposobna u vaše ime pružiti dobrodušno posredovanje (zagovaranje, zauzimanje), ako ste vi sami preslabi da bi hodali stazom do Križa… Onda Ljubav bližnjeg ljudskog bića može moliti u vaše ime, i Ja ću uistinu uslišiti takvu molitvu dajući snagu osobi za koju je ona bila zatražena kroz Ljubav. Jer Ljubav je snaga, i ako je vi svjesno podarite duhovno ispaćenom (u smislu, ‘onome koji je u nevolji, zbunjen, uznemiren, tjeskoban, itd.’) ljudskom biću ona će ga afektirati kao snaga, osim ako se on onda ne zaputi sam ka Križu ili sam djeluje sa Ljubavlju i postane prosvjetljen… Ljubavi-puno posredovanje za ljude je u sva vremena jedna pomoć da se spase zalutale (grešne, zabludjele) duše, koja ne bi trebala biti potcijenjena…

Ali potpuno je obmanuta ideja tražiti svjetlosna bića za posredovanje (znači Mariju i ‘svece’)… Uzmite u obzir da su ova bića sasvim prožeta s Ljubavlju koja je, u stvari, naumljena za sva bijedna bića… Uzmite u obzir da ni jedno biće ne bi bilo izuzeto iz njihove voljnosti da pomognu i da ne bi moglo postojati ni jedno neiskupljeno biće ako svjetlosna bića ne bi bila ograničena od strane Božanskih zakona koja oni ne mogu narušiti. Ova bića, međutim, znaju za čovjekov krajnji cilj na Zemlji… oni znaju, da se priznavanje njihova Boga i Stvoritelja može jedino dogoditi u slobodnoj volji, i da ovo priznavanje jest uspješno prođen test volje, što je svrha čovjekovog života na Zemlji… Oni znaju da veza sa Mnom mora biti nanovo uspostavljena, čemu svako biće mora stremiti te ostvariti samo za sebe u svoj slobodi i bez ikakve prisile… Pa ipak Ljubav svjetlosnih bića je toliko vrloduboka da bi doista bila dostatna da trenutno preobrazi svako biće, baš poradi toga jer je snaga koja nikada ne podbacuje ostvariti njezin željeni učinak… Time ova Ljubav mora biti ograničena od strane Mene, tj. čak svjetlosna bića moraju biti podređena zakonima koje oni, međutim, poštuju budući su se kompletno stopili sa Mojom voljom, i prema tome također znaju što pomaže ljudskom biću da ostvari krajnji cilj, sjedinjenje sa Mnom (Ivan 17:21-23, 26)… Međutim, svjetlosna bića mogu koristiti mentalni utjecaj i motivirati druge ljude da posreduju (zalažu se), i ovo sasvim izvjesno neće podbaciti ostvariti učinak. Ja želim da se ljudi zapute direktnom stazom do Mene a ne da pokušavaju zaobilaznim putem doći do cilja koji je nedostižan tim putem… i vi bi to razumjeli ako bi znali u svezi visoko razvijenog stupnja Ljubavi svih svjetlosnih bića… Ako pristupate ovim bićima za posredovanje… što će Me oni zatražiti u vaše ime?… Da bi Ja trebao djelovati u suprotnosti sa Mojim zakonom reda i osloboditi ljude uvjeta koji omogućuju povratak k Meni, promjenu njihove prirode? Svatko tko iskreno zamoljeva svjetlosna bića za pomoć će od strane njih također biti uveden u ispravan način razmišljanja, i onda će on učiniti štogod se podudara sa Mojom voljom, budući su svjetlosna bića nadahnuta od strane iste volje kao Moja i prema tome ništa drugo nego pokušavaju na vas utjecati sukladno. Ali onda ćete vi također postići vaš cilj na Zemlji sa izvjesnošću, jer oni jedino nastoje voditi vas do Mene, podsjetiti vas na Isusov čin Spasenja… Oni će vam ukazati stazu kojom bi trebali hodati, ali oni je ne mogu hodati namjesto vas…

I sada uzmite u obzir da molitva Meni već predstavlja vezu sa Mnom, koja je svrha i cilj zemaljskog života… da vi… ako se molite svjetlosnim bićima za posredovanje… time mimoilazite direktan odnos sa Mnom… I koju posljedicu vi očekujete od ‘posredovanja’ kojeg bi ova bića trebala zatražiti od Mene? Opet i iznova vam govorim da vi zasigurno možete zatražiti svjetlosna bića za pomoć ako ste Mi vi već dokazali vašu volju… i oni će vam pomoći, budući su oni jedino rukovoditelji Moje volje i u tome doživljavaju njihovo blaženstvo… Ali oni nikada neće biti sposobni uspostaviti vašu vezu sa Mnom u vaše ime (namjesto vas) kroz posredovanje, budući su oni uvijek povezani sa Mnom i željeti će da vi također uspostavite ovu vezu sa Mnom dobrovoljno, pošto je to vaša istinska svrha zemaljskog života… Sve dok vi i dalje preklinjete svjetlosna bića za ‘posredovanje’ vaše misli još nisu vođene od strane ovih svjetlosnih bića, nego Moj protivnik (Sotona) pokušava utjecati na vas tako da ćete vi jedino produžiti vašu stazu do Mene, budući on želi spriječiti vaš konačni povratak k Meni… Posredovanje može jedino biti izvršeno od strane ljudi jedni za druge ili za i dalje nezrele duše u kraljevstvu onostranog (Knjižica br. 29). Onda stupanj Ljubavi potražujuće osobe afektira onu osobu za koju se se moli kao snaga, i budući ću onda Ja, poradi nesebične Ljubavi, dati snagu onima koji ju potrebuju i kojih se drugi sjećaju sa Ljubavlju… Ali ideja o ‘posredovanju’ ne važi za kraljevstvo svjetla. Misli ljudi koji se oslanjaju na posredovanje su obmanute i jedino produžavaju njihov povratak k Meni, što je jedini naum Mojeg protivnika kroz ovo obmanuto učenje.

AMEN

Spread the Truth