Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8465 (Zašto čovječanstvo općenito ne zna za Božji Plan Spasenja?… Neminovan/skori Kraj poziva na objašnjenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8465, 12 Travanj 1963

ZAŠTO ČOVJEČANSTVO OPĆENITO NE ZNA ZA BOŽJI PLAN SPASENJA… NEMINOVAN/SKORI KRAJ POZIVA NA OBJAŠNJENJA…

Samo kada bi Mi vi uvijek pristupali, onda bi bili po(tpo)mognuti u svakoj potrebi i neprilici, bila ona duhovna ili materijalna… o vama bi se brinulo tako da to vašoj duši donosi najveće dobrobiti/koristi, pošto je jedino čista Istina blagotvorna. Ja vam nisam postavio nikakva ograničenja, i ako žudite proširiti vaše duhovno znanje, Ja ću uvijek biti spreman podučiti vas.

Pitate (se) zašto vam je sada objavljeno znanje o kojem ste do sada znali jako malo, ili nimalo. I Ja vam dajem razlog za to: uvijek je bilo ljudi kojima je duhovni nivo omogućavao da budu uvedeni u najdublje tajne stvaranja, i koji su prema tome bili upoznati sa iskonskim počecima sveg stvaranja: o otpadništvu (prvo-stvorenih duhova) od Mene, i Mojem planu Spasenja od vječnosti. Ali takvo znanje međutim nije nikad moglo biti predano dalje ljudima sve dok je njihovo stanje zrelosti/savršenstva bilo niže od onog na kojem su bili oni koji su ga primili od Mene… Ono nikad ne bi bilo shvaćeno u svojoj dubini, a da su ga ljudi preuzeli/primili jedino literalno/doslovno (= bez razumijevanja istog), njihov razum bi prouzročio to da oni to znanje odbace kao obmanu sanjalice, pošto ga neprobuđeni duh nije mogao shvatiti. I za vrijeme Mojeg zemaljskog života su se ljudi također nalazili na jako niskom duhovnom stupnju pošto su i dalje bili dominirani Mojim neprijateljem/protivnikom (= Sotonom), koji je bio uzrokom velike duhovne tame.

I zbog toga je bilo samo jako malo ljudi koje sam Ja mogao podučiti također i o takvim tajnama stvaranja, i čak ti su imali poteškoća shvatiti te poduke, pošto su i dalje bili natovareni sa iskonskim (tj. sa pra-)grijehom, a to je predstavljalo oskudnu spoznaju (ili ‘a to je značilo da je snaga njihove percepcije nedovoljna’). Oni Me zasigurno jesu opet i iznova zapitkivali ali Ja sam ih jedino mogao upućivati na prosvjetljenje njihovog duha nakon Moje smrti na križu, nakon Djela Spasenja, koje je podignulo tešku zavjesu sa onih koji su Mi bili privrženi u ljubavi.

Oni su otud došli do postepenog razumjevanja onog što sam ih naučavao, ali oni ne bi bili sposobni predati dalje znanje iz gore spomenutog razloga, da ga njihovi bližnji neprobuđenog duha ne bi bili u stanju razumjeti… Pošto  je ovo znanje… to jest probuđeni duh… bi(l)o jedino posljedica ispravnog načina života, ispunjavanja Zapovijedi ljubavi koje sam Ja naučavao čovječanstvo kao stvar od najveće važnosti/prioriteta, ljudi su najprije trebali biti stimulirani prema ispunjenju (ili ‘motivirani na ispunj-enje/avanje’) ovih Mojih Zapovijedi ljubavi.

Nadalje, vi trebate znati da su Moji učenici zapisali za buduće naraštaje ono što sam im Ja Osobno odredio. Jer čak ni oni nisu još mogli shvatiti najdublju mudrost i zbog toga su se pridržavali Mojih instrukcija da jedino proglašavaju ono što sam govorio onima koji su Me slijedili i smatrali za proroka, očekujući svakojaka čuda i iscjeljenje svih njihovih bolesti; koji su izvlačili utjehu i snagu iz Mojih riječi i čiju sam vjeru u Jednog i Jedinog Boga mogao osnažiti pošto su bili od dobre volje. Ali onih koji su željeli proniknuti dublje je bilo samo nekolicina, i ti su bili pokretani više sa njihovim razumom nego sa njihovim srcem da Me pitaju stvari koje sam jedino Ja mogao odgovoriti. Ti su zaista prihvatili Moja objašnjenja, ali bez dublje percepcije (ili ‘ali ona na njih nisu ostavila dublji utjecaj’), osim nekolicine čija su srca bila naklonjena ljubavi i koji su Me prepoznali kao njihovog Boga i Stvoritelja.

Činjenicu da su ti bili inicirani te jako sretni u svezi takvih podučavanja/znanja ne treba ni spominjati, ali to je jednostavno uvijek ostalo prijatno znanje za one sljedbenike koje sam Ja Osobno podučio, međutim, ono nije bilo predano dalje njihovim bližnjima ili njihovim potomcima, jer ti nisu bili sposobni razumjeti ga, i prema tome takve rasprave nisu bile spomenute od strane Mojih učenika.

I nadalje, takvo znanje o iskonskim počecima i krajnjoj svrsi sveg Stvaranja nije bilo od suštinske važnosti za čovječanstvo a često, zaista, nije bilo ni korisno/blagotvorno, jer da su o njemu bili obavješteni kao o dogmi, ono bi, pod određenim okolnostima/do određene mjere, djelovalo prisilno na slobodnu volju ljudi, koji… ako bi imali vjeru… bi gledali na njihov razvoj do ljudske faze sa jezom i osjećali bi se neslobodno ili nesposobni prikupiti/stvoriti ljubav za Boga Čiji plan im je bio potpuno neshvatljiv… Ali tamo gdje sam Ja bio u stanju prenijeti Božanska Otkrovenja na Zemlju, takvo znanje je također bilo pruženo čovječanstvu.  

A blizina kraja (ove Zemlje) objašnjava zašto se (sada) u svezi ovoga neprestano daje jasna informacija, pošto se čovjekova odgovornost (u) sada(šnje vrijeme) ne može previše naglasiti, zbog procesa ponovnog prognanstva (duše u materiju), koji se zbiva jedino na kraju perioda spasenja i izvanredno je značajan za sve duše u njihovom uzlaznom razvoju. Prethodno tome, duše koje su podbacile sazrijeti na Zemlji su još imale mogućnost to učiniti u onostranom. Ali na kraju perioda spasenja ova mogućnost biva obustavljena (= više ne postoji); onda nešto grozno postaje sudbina duše – ponovno razlaganje i prognanstvo/zarobljavanje pojedinačnih čestica unutar čvrste materije. Što bi prema tome moglo biti prirodnije nego Moje obavještavanje vas ljudi o onome što vas čeka ako podbacite (= ne ispunite vaš zadatak/ostvarite vašu svrhu na Zemlji)?

Vi ste također sposobni proći probu vašeg zemaljskog života bez ikakvog/takvog znanja ako ste živjeli život ljubavi… Ali gdje se ljubav ohladila a neuspjeh postao neizbježan, i sudbina je duše zapečaćena sa ponovnim prognanstvom/zarobljeništvom, tamo Ja onda prethodno primjenjujem sva sredstva za buđenje čovječanstva (ili ‘da bi uznemirio čovječanstvo’); Onda ću se također pobrinuti da ljudi prime razjašnjenje/informaciju o velikom planu Spasenja… pa čak ako je rezultat/uspjeh ništa više od toga da će ljudi slušati sa nepovjerenjem/nevjericom, više ga (ili ‘većina ga prije’) odbacujući nego prihvaćajući.

Ja sam međutim također upoznat sa voljom pojedinaca, i stoga znam tko neće odbaciti ovo znanje i tko će iz njega izvući rezultate… i zaista, oni će ga primiti od Mene, baš kao što sam sve takve, koji su u svome srcu žudjeli za prosvjetljenjem i bili također prijemčivi za njega kroz život ljubavi, uvijek (u)vodio u Istinu, – u najdublje duhovno znanje. Jer vi trebate također priznati/spoznati Boga Ljubavi, Mudrosti i Snage u svim zbivanjima koje doživite, i vi trebate imati povjerenje u Mene i uvijek Me zazivati za pomoć, jer nevolja će još biti velika prije kraja, ipat onaj koji ustraje/izdrži do kraja će biti blažen.

AMEN

Spread the Truth