Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8463 (Isus je patio neizmjerno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8463, 9 Travanj 1963

ISUS JE PATIO NEIZMJERNO…

Vi se uvijek trebate prisjetiti koliko puno je čovjek Isus patio namjesto vas budući je Njegova Ljubav željela pomoći vam osloboditi se od Sotonskog jarma. On je uzeo na Sebe svu vašu krivnju i otrpio ogroman bol kao okajanje za ovu krivnju i konačno platio za ovu krivnju sa najmučnijom smrću na Križu. I premda ste vi opetovano suočeni sa veličinom Njegove žrtve i opsegom Njegove patnje nemoguće je za vas emocionalno suosjećati sa ovom boli. A ipak vi bi se nje trebali često prisjetiti* kako bi razumjeli Njegovu ogromnu Ljubav za vas koja je bila razlogom za Njegov čin Spasenja. Njegova je duša bila čista i neokaljana, ona je došla iz najviših svjetlosnih predjela u mračan, grešni svijet, ona je došla k ljudskoj rasi koja je bila grešna budući je bila pod utjecajem od strane Božjeg protivnika (Sotone), koji ju je neprestano provocirao na počinjavanje djela pakosti i kojem se nije mogla oduprijeti budući je bila kompletno oslabljena od strane izvornog grijeha… Sami ljudi su živjeli u gustoj tami i prema tome nisu mogli znati neprijatelja njihovih duša, i time su bili u stanju akutne duhovne patnje i bez pomoći isto tako ne bi nikada bili sposobni osloboditi sebe od nje. I Isus se smilovao na ovu ljudsku rasu, oni su bili Njegova pala braća koja bi bila ostala vječno razdvojena od Oca i time im je On želio pomoći, On im je želio iznova ukazati put povratka u Očevu kuću. Isus je dobrovoljno ponudio Sebe za jedan čin okajanja, golemost kojeg ne može biti shvaćena od strane vas ljudi…

On je patio fizički i psihološki jer štogod je bilo moguće učiniti da bi Ga se mučilo, štogod je bilo moguće učiniti da Mu prouzroči patnju i bol, je bilo učinjeno od strane ljudi koji su bili sljedbenici protivnika koji je htio spriječiti čin Spasenja sa svom njegovom moći… Ali što je duša trebala otrpjeti u oblasti gospodara tame od ruku njegovih slugu i suučesnika je za vas ljude nezamislivo. Budući je došla iz Božanskog, blistavog područja i sišla u pakao, u mračni predio Božjeg protivnika, gdje je duša sada morala trpjeti silnu muku pošto su je sva grešnost i tama afektirali bolno, budući je sve neduhovno prionulo uz nju i pokušalo ju povući u bezdan bez dna… Ali ona se oduprijela, ona je iskoristila snagu od Boga… Budući je Isusova duša bila ispunjena sa Ljubavlju i time je Ljubav bila njezina snaga koja joj je omogućila ostvariti čin Spasenja… Isus je vidio ljudsko jadno stanje na Zemlji, On je vidio njihovu slabost i njihovu sljepoću, i sa Njegovom Ljubavlju On je započeo borbu sa Njegovim protivnikom koji je kontrolirao čovječanstvo, koji ih je gurnuo u katastrofu i želio spriječiti da se otrgnu (iz nje). On (Isus) se suprotstavio njegovoj mržnji i zlim akcijama sa Njegovom Ljubavlju… I ova je Ljubav bila snažnija od mržnje, ona je porazila protivnika… Ljubav je žrtvovala sebe za druge ljude, i sa Njegovom smrću na Križu Ljubav je kupila slobodu čovječanstva iz ropstva.

Cijena je bila jako visoka, On je zbirno (ultimate: može i krajnje, ekstremno, ukupno) platio za krivnju grijeha ljudi, On je žrtvovao Sebe Samoga… On je dokazao protivniku da je Ljubav snažnija od mržnje, da Ljubav može ostvariti sve, da se ona čak ne boji ni smrti ako je željela dati slobodu porobljenima ovim sredstvima, ako je ona željela voditi mrtvo nazad u život, ako bi mogla otrgnuti zatočene od njihova zatvorskog čuvara… Nikakva bol i muka nisu bili preveliki za čovjeka Isusa da odustane od čina Spasenja budući je Njegovo milosrđe za grešno čovječanstvo bilo tako duboko da se On nije više bojao ničega i poslušno i dobrovoljno je prihvatio smrt, da je prethodno ovome On trpio mučne bolove poradi grijeha čovječanstva… I kada se vi ljudi ovoga prisjetite onda vi također morate pojuriti ka Njemu sa silnom Ljubavlju (2 Korinćanima 5:14), vi morate požuriti pod Križ kako bi pripadali onima za koje je ljudsko biće Isus bio prolio Svoju Krv… Vi trebate biti tako ispunjeni sa snagom Njegove Ljubavi da vi na nju reagirate iz dubine vaših srdaca i kompletno Mu predate sebe, da vječno postanete i ostanete Njegovi Vlastiti… Vi ne možete kontemplirati Njegovu patnju i smrt dovoljno često, i onda ćete se vi neprestano približavati Njemu kada uzmete u obzir da ste svaku bol koju je On bio uzeo na Sebe vi trebali otrpjeti kako bi dali odštete za golemu krivnju… i da vas je On iskupio od nje… Ovo je jedino bilo moguće zbog Ljubavi unutar Njega… I ova Ljubav je bila Bog Osobno, Koja je totalno prožela čovjeka Isusa i dala Mu snagu da kompletira čin milosrđa i porazi protivnika, budući je Ljubav snaga kojoj se Božji protivnik mora podleći… tako da on mora pustiti one duše koje hodaju stazom do Križa, koje priznaju Isusa Krista kao Božanskog Spasitelja i koje Mu mole za oproštenje od krivnje.

AMEN

*Što će reći, kadgod blagujemo Kruh i Vino! (Luka 22:19-20)

Spread the Truth