Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8462 (Božja zaštita u borbi protiv protivnika…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8462, 8 Travanj 1963

BOŽJA ZAŠTITA U BORBI PROTIV PROTIVNIKA…

Vi ćete iznova iskusiti dokaze Moje Ljubavi, tako da vaša vjera bude sve življa, tako da vi budete svjesni Mojeg stalnog prisustva, i Ja stoga mogu djelovati u vama. Ja vama želim stalno govoriti, pa čak i ako vaše tijelo toga nije svjesno, no vaša duša Me čuje, i ona neprestano prima Moje Ljubav-no zračenje, ona stječe duhovna blaga i nastavlja sazrijevati. I tako Ja nagrađujem vaš rad za Mene i Moje kraljevstvo, koji je nadasve hitan, jer se vrijeme bliži Kraju, a Ja posvuda još želim naći pristup, kako bih Sebe objavio ljudima. I Ja blagoslivljam svaku aktivnost koja je učinjena za Mene, te stoga i okupljam Moje, da jedan drugome budu oslonac, da jedan drugome da što ovaj ne posjeduje… da se vi uzajamno podržavate, bilo zemaljski ili duhovno. Jer za svih vas će tek doći vrijeme borbe, gdje ćete se vi iznova morati dokazati, a to i možete, budući vi neprestano trebate tražiti jedino Moju snagu, koja će vam i pritjecati u izobilju, jer Ja ne napuštam Moje, i vodim ih skroz do Kraja. A, Ja vama također uvijek ukazujem na napade Mojega protivnika, neprijatelja vaših duša, da budete oprezni (budni, trijezni), i ne dopustite se nadmudriti (obmanuti, prevariti), jer i on će se vama približiti pod krinkom svjetlosnog anđela, i bit će velika zbunjenost među Mojima, koji ne žele priznati, da se protivnik bori sredstvima koja imaju izgled dobrog i ispravnoga, a koja su laž i obmana. Zato budite oprezni (budni, trijezni), i ostanite u molitvi, predajte sebe Meni u potpunom pouzdanju da ću vas Ja zaštititi od njegovih napada, a što se prisnije vi povežete sa Mnom, to jasnije ćete vi također moći razabrati neprijatelja, i sebe odvratiti od svih koji su povezani s njime, a vama pristupaju kao njegovi suradnici. Ja ću uvijek držati Svoje ruke nad vama, a ipak će za vas biti borbe, jer se vi u slobodnoj volji trebate odlučiti za ili protiv Mene, za ili protiv njega… Ja međutim poznajem Moje, i ne dopuštam da oni budu prevareni od njega… Ja prosvjetljujem vaše razmišljanje, Ja u vas polažem osjećaj odbojnosti kada vam se on približi pod kakvom god maskom to bilo… No, vi trebate uvijek imati na umu da se nalazite u mračnom području, budući je ovaj svijet njegovo kraljevstvo, gdje on može i hoće djelovati, kada mu nije suprotstavljen nikakav otpor… A vi uvijek možete moliti za svjetlo, i kroz vašu volju uzrokovati da vam bude dostavljeno svjetlo, a onda se uistinu ne trebate bojati kneza tame, jer gdje je svjetlo, on se ne zadržava, on bježi od svjetla, jer on bježi od Mene, Koji sam Svjetlo od vječnosti. Ipak, vi morate uvijek biti oprezni, jer vi sami još niste savršeni, a gdje mu vi dajete i najmanji povod za to, on iskorištava priliku i pokušava vas zbuniti, nahuškati, učiniti nestrpljivima i odvratiti vaše misli od Mene. I zato je za vas stalna borba protiv njegovih iskušenja, zbog čega vi međutim uvijek trebate tražiti jedino Moju podršku, i vi ćete izići kao pobjednici, on vam neće moći prouzročiti nikakvu duševnu štetu… A Ja obećavam Moju zaštitu svima vama koji Mi želite pripadati, koje Ja zato ubrajam u Svoje, jer vi vašu volju Meni predajete, jer ju Ja posjedujem, i zato vas više neću prepustiti Mojemu protivniku… I sve će vam biti moguće podnijeti, iako će na vas doći teška vremena, jer Ja sam vam za  ova vremena obećao Moju zaštitu, Moju pomoć i vodstvo. I vi možete spokojno sve pustiti da vam priđe, uvijek će se dogoditi tako kako sam Ja odredio u Mojemu Planu Spasenja, i kako to služi na Spasenje onima koji Mi pripadaju… Čim vi sebe Meni potpuno predate, Ja preuzimam brigu za vas, zemaljski i duhovno, i Ja vas vodim neozlijeđene kroz sve životne nevolje… Moja snaga će vas prožeti, što god vam se približava, budući se u Meni vi uvijek možete osjetiti zaštićenima, vi uvijek možete kao djeca puni pouzdanja doći k Ocu, i On će se u Ljubavi pobrinuti za vas, On će uvijek biti tu za vas, i sprovesti vas do Kraja.

AMEN

Spread the Truth