Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8461 (Molitva za snagu… Nadvladavanje samoljublja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8461, 7 Travnja 1963

MOLITVA ZA SNAGU …. NADVLADAVANJE SAMOLJUBLJA ….

Ja uzimam u obzir sve vaše slabosti i uistinu neću zahtijevati ništa što vam ne bi bilo moguće ostvariti …. A da bi ste se u svakom trenu mogli rješavati vašeg stanja slabosti, trebate samo koristiti milost molitve …. jer kad se samo molite za snagu kako biste mogli izvesti vaš duševni rad, primate ju, jer putem molitve …. ako Mi je upućena u Duhu i u Istini …. već je uspostavljen kontakt između vas i Mene, i snaga vam može priteći.

Znači, jedino što je potrebno je to da se odlučite moliti, uputiti iskren i duboki zov Meni da se Ja prihvatim vaše slabosti i pomognem vam da postignete cilj koji vam je postavljen za zemaljski život. No kako biste mogli srdačno moliti, morate i živo vjerovati …. Morate biti uvjereni u to da je vaš Bog i Stvoritelj isto tako i vaš Otac, Koji niti jedno od Svoje djece ne zapostavlja, ako Mu se obrati i traži pomoć budući da se ono sâmo osjeća slabo da ispuni Moju volju ….

A Moja je volja da čovjek živi u Ljubavi …. ali budući da je samoljublje još uvijek jače, on se mora protiv njega boriti, a za to se osjeća pre-slab …. No izmoli li pun povjerenja pomoć od Mene, tad će sve manje misliti na sebe samoga i brižna Ljubav prema bližnjemu postajati će snažnija, i što više on tada prakticira Ljubav, to više će i sam biti ispunjen srećom, pošto Sâma Ljubav i jeste snaga koja uklanja njegovo stanje slabosti.

Vi uistinu možete biti sigurni u to da će vaša molitva za snagu biti uslišena, jer budući da vi dolazite Meni u slobodnoj volji, Ja ću vas i nagraditi i dati vam ono za što se molite, i ako se u prvom redu brinete o zdravlju (spasenju) vaše duše te tražite snagu za vaše duhovno dizanje i Meni time dokazujete da težite Meni i Mome kraljevstvu, onda ćete primiti i sve drugo što vam je zemaljski potrebno (Matej 6:33)…. No da li vam ispunjavam zemaljske želje ako samo one pokreću vaše srce ili vas potiču na molitvu, to ovisi o vašoj zrelosti duše ili i o opasnosti koju takva zemaljski ispunjena želja za vas može predstavljati.

No Moje uho za vas je uvijek otvoreno, ako vaš poziv dolazi iz srca i ako se sa Mnom duboko iskreno povežete. Stoga se ne trebate plašiti stanja slabosti, nikada ne morate misliti da vam postavljam zadatke koje je nemoguće ispuniti, jer Ja ne želim ništa dalje nego da prakticirate Ljubav, a to se postiže jedino putem borbe protiv samoljublja, za što vi stoga trebate i smijete tražiti snagu. Jer vi ste postali slaba stvorenja radi vašeg nekadašnjeg pada u grijeh, gdje ste predali/izgubili vašu Snagu i Svjetlo u zaslijepljenosti vašeg razmišljanja ….

Ali kad se vaše razmišljanje promijenilo bar toliko da ga usmjerite k Meni, onda će se i vaše stanje slabosti promijeniti, i začuditi ćete se što sve tada možete s Mojom snagom koju vam sasvim izvjesno usmjeravam kao rezultat vaše duboke molitve u Duhu i u Istini. Stoga nikada ne morate biti obeshrabreni, pa čak i ako uvijek iznova postanete svjesni vašeg stanja slabosti …. Jer, Onaj Koji je Sâm izvor snage od vječnosti, On sva Svoja stvorenja neograničeno i opskrbljuje time, jedino što se sâmo stvorenje mora za to otvoriti …. a to se događa kroz vezu sa Mnom u molitvi ….

Stoga je molitva milost od najvećeg značaja, jer time sve postižete …. Samo snaga vaše vjere uvjetuje stupanj prijema snage, i ta vjera biti će sve veća, samo kad to isprobate, ako Mi se iskreno preporučite i s povjerenjem očekujete Moju pomoć …. Ja uistinu ne ostavljam niti jednu molitvu neuslišenu, jer Ja Sâm želim da se vaša snaga množi, da opet postanete bića puna snage i svjetla, kao što ste i bili na početku ….

Jedino što vas snagom ne mogu opskrbiti protiv vaše volje, nego vi sami morate doći k Meni i žuditi za snagom, vi se sami putem iskrene molitve morate otvoriti, i uistinu ćete moći primiti sve što trebate kako biste sazrjeli još na Zemlji …. A i tijelo će biti podmireno, kako bi ono duši poslužilo za sazrijevanje, kako bi onda koristilo snagu za djelovanje u Ljubavi i time bila ispunjena svrha zemaljskog života. Ne bojte se svoje slabosti, jer u slabome Ja ću moći biti silan, samo ako se ovaj u svojoj slabosti okrene k Meni Samome i moli Me za snagu i svjetlo i milost …. 

AMEN

Spread the Truth