Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8443 (Ništa neće ostati neiskupljeno zauvijek…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8443, 20 Ožujak 1963

NIŠTA NEĆE OSTATI NEISKUPLJENO ZAUVIJEK…

Svako je ljudsko biće samo odgovorno za stanje zrelosti njegove duše, posljedično tome ljudsko biće također odlučuje koliko dugo će ostati udaljeno od Mene, to jest, svaki prvobitni duh… utjelovljena duša u osobi… će se Meni povratiti bez greške, ipak dužina vremena njoj potrebna da ostvari ovaj povratak zavisi o slobodnoj volji, i zbog toga mogu proći vječnosti dok duša ne postane što je bila u početku: savršeno biće koje je blisko sjedinjeno sa Mnom, koje će onda biti sposobno raditi pored Mene u svjetlu i snazi i slobodi… Činjenica da će se ovaj povratak Meni dogoditi prije ili poslije je sigurna, budući je temeljni zakon vječnosti da će se sve što je iz Mene bilo isijano kao snaga Meni morati opet vratiti… Ipak trajanje povratka Meni se može protegnuti kroz vječnosti i vi ste ljudi nesposobni pojmiti ovaj period, jer je vaše razmišljanje ograničeno…

Unatoč tome, ne postoji takva stvar poput ‘vječne’ smrti, ako se pod time razumije biti trajno udaljen od Mene… Vi doista možete govoriti o vječnostima ali ne o stanju koje će trajati zauvijek, koje je time bez kraja… Jer takav koncept nije kompatibilan sa Mojom prirodom, koja je ljubav i mudrost i sila… Da li doista mislite kako Moja mudrost i sila nemaju sredstva na njihovom raspolaganju da postignu sve, čak konačni povratak duhova koji su jednom otpali od Mene? Ili da li mislite kako je Moja ljubav tako ograničena da bi ona ostavila čak samo jedno biće u stanju vječne smrti (Matej 18:14)?…

Vi znate da će se čak Moj neprijatelj vratiti u Očevu kuću jednog dana i da će on biti prihvaćen od strane njegova Oca kao sin koji se vratio kući, čak ako će proći beskonačna vremena (Luka 15:11-32)… Unatoč tome, on neće biti protjeran pred Mojim licem zauvijek, on će, također, čeznuti za Mojom ljubavlju jednog dana i svojevoljno se vratiti k Meni. I ništa neće ostati u neiskupljenom stanju, jer čak najtvrđa materija će se razložiti jednog dana, ona će osloboditi zarobljenu duhovnu supstancu i komadić po komadić sebe produhoviti, jer sve u postojanju u cijelom svemiru je duhovna snaga, kojoj Sam Ja bio i jesam izvor, njezin učinak samo sebe očituje u različitim stupnjevima tvrdoće, stoga posljedično otvrdnuta ili već omekšana ona se približava njezinom produhovljavanju… ali produhovljavanje sve materije će se zasigurno zbiti i ništa što Mi prkosi neće ostati… Ova pogrešna pretpostavka je također proizvod ljudske intelektualne misli koja mora biti ispravljena kroz Moju direktnu instrukciju od gore, jer takvo učenje nije nikada bilo dostavljeno vama ljudima od strane Mene…

Opet i iznova će se Moj neprijatelj umiješati i utjecati na ljude da promijene duhovno znanje sa namjerom da vas zavede i probudi sumnje u Moju Prirodu, jer čim vi vjerujete kako neiskupljeni duhovi moraju ostati u njihovom stanju zauvijek onda vi također dovodite u pitanje Moju beskonačnu ljubav… ona bi bila ograničena, što je nemoguće kod Bića, Koje jeste i ostati će najviše savršeno za cijelu vječnost. Moj neprijatelj ima doista mnogo mogućnosti uklizati i stvoriti zbrku, i on će uvijek to učiniti kada je aktivnost Mojega duha zamjenjena od strane intelektualne misli, što je jedino moguće kada ljudi nisu zadovoljni sa jednostavnim objašnjenjem i osjećaju se obavezni dodati ili izbrisati nešto. Ako bi se oni, međutim, ustručavali praviti ikakve promjene, takve se pogreške ne bi ugmizale, jer onda bi se oni striktno držali Moje Riječi i ne bi postali žrtvom zabludi…

I prema tome Ja moram nastaviti opet svugdje prokazivati zablude/pogreške, Ja moram dostaviti Moju čistu Riječ vama ljudima, Ja moram ispraviti sve tako da nećete steći duhovnu informaciju koja nije potekla od Mene ali koja je gorljivo zastupana kao Moja Riječ… Ona je bila dostavljena na Zemlju u svoj čistoći i istinitosti, ipak ako čovjek uzme na sebe da pravi izmjene on ne može biti spriječen od strane Mene, ali Ja ću se uvijek potruditi da ćete vi ljudi doći u posjed Čiste Istine od mene opet i iznova… I ako žudite znati Istinu onda ćete vi također ispitivati/sumnjati u svako obmanjujuće učenje i nećete ga biti sposobni pomiriti/uskladiti sa najuzvišenije savršenom prirodom vašeg Boga i Oca od vječnosti…

A najbolji i najsigurniji test kojeg možete napraviti je zapitati sebe da li ljubav i mudrost vašeg Boga opravdavaju učenje, jer čim jedna kvaliteta nedostaje vi ga možete također odbaciti kao neispravnog… I doista, Ja ću također potkrijepiti zašto je učenje o vječnom prokletstvu obmanjujuće… tako da možete vjerovati i biti sigurni da živite u Istini, koju ću Ja nastaviti davati/otkrivati ljudima budući je Istina jedina( svjetlo koje osvjetljuje put uspona.

AMEN

Spread the Truth