Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8441 (Snaga ljubavnog zauzimanja za nevjernike…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8441, 17 Ožujak 1963

SNAGA LJUBAVNOG ZAUZIMANJA ZA NEVJERNIKE…

Koliko su još od Mene udaljeni ljudi koji nemaju vjere u Boga i Stvoritelja, ljudi koji se doživljavaju samo kao proizvod prirodnih sila i ne žele priznati ništa što upućuje na ‘moćno Biće’…. U njima je ‘odbojna volja’ još ‘neprelomljena’, oni Me odbijaju i ne žele vezu sa Mnom, i stoga su još potpuno u vlasti Mojeg protivnika (Sotone), njegovi su pomoćnici, pošto još i druge ljude žele uvjeriti u to da ne postoji ništa što bi se moglo priznati kao ‘Sila puna mudrosti’.

Oni doduše idu zemaljskim putem kao ljudi, no nalaze se skroz u blizini ponora u koji će ih Moj protivnik sunovratiti u slučaju da se prije svoje smrti ne obrate …. Jer za takve potpuno nevjerne ljude teško je za očekivati uspon u onostranom carstvu pošto nisu pristupačni za prosvjetljenje i ustrajati će u svojoj točci gledišta. Oni u zemaljskom životu zlorabe dar razuma, jer bi već i razumskim putem mogli doći do drugačijih zaključaka, samo da imaju ozbiljnu  volju za zadobijanje pravog svjetla o smislu njihovog zemaljskog postojanja.

Ali takve misli …. kad se u njima pojave …. bivaju odbijene, i nema ni jedne druge mogućnosti da im se pomogne doći do vjere, jer dokazi bi bili prisilna sredstva, no ona se nikada ne primjenjuju. Obično su takvi nevjerni ljudi otvrdnuta srca, i pošto im dakle nedostaje Ljubavi, i u srcu im ostaje tamno, i samo je nasuprotna volja jaka koja će na ljude također pokušati djelovati u istom smislu, pošto on kao pristalica protivnika od strane njega biva potaknut na djelovanje za njega.

A želite li takve ljude probati uvjeriti u Istinu, teško da ćete imati uspjeha, i jedino što za njih možete učiniti je zauzimanje, jer …. ako je to učinjeno u Ljubavi …. ona kao sila ‘zrači natrag’ na te ljude i tada može imati učinak, tako da čovjek razmisli i da njegova ‘obrambena volja’ postane slabija …. I stoga se svih nevjernika trebate spominjati u molitvi, kako bi im se srca dala dotaći od strane sile zauzimanja ….

Uvijek trebate misliti na to da su te duše još potpuno u vlasti Mojeg protivnika i da im se mora pružiti pomoć, kako bi mu mogli umaknuti …. Na silu im volja ne može biti promijenjena, a Moje direktno Ljubavno zračenje on odbija, stoga ono i gubi na djelotvornosti …. no vaša Ljubav čini mogućom ‘dar’ sile, koju doživljava kao blagotvornu i koja mu može pre-okrenuti razmišljanje, bez da je na to prisiljen.

I kad znate da je takva jedna duša posve slaba i da protivniku ne može pružiti otpor, ta slabost bi vas onda ‘trebala smilovati’ i potaći vašu slobodnu volju na to da učinite sve što je moguće za njihov spas …. I u tom slučaju jedino što preostaje je Ljubavno zauzimanje, koje protivniku ipak može oteti dušu, jer ne ostaje bez učinka.

Slobodna volja je Božansko u čovjeku, i pored toga je slobodna volja bila razlog za najdublji pad, i ona je to još uvijek …. stoga dakle i povratak pale duše često zahtijeva ‘vječna vremena’, ako joj tijekom zemaljskog života u pomoć ne dođe Ljubav. Jer Ljubav može sve …. I Ljubavi protivnik podliježe …. Tad ne može držati dušu, ona će se od njega osloboditi i težit će Onome Koji je Ljubav …. Tako da će Me onda priznati kao svojeg Boga i Tvorca, i onda je spašena za vrijeme i vječnost ….

Ne bi trebao biti izgubljen niti jedan čovjek na Zemlji, samo kad bi se za svaku dušu molilo iskreno iz najdublje Ljubavi …. Jer samo takva molitva je uspješna, a ne masovne molitve usana, koje Mi se ne uzdižu u duhu i u Istini, nego su obično samo formalne molitve bez snage…. No kad bi si svaki čovjek za cilj uzeo spasenje samo jedne duše, da toj duši posveti svoju Ljubav i da Me moli za spasenje, kako ona ne bi ponovo bila izgubljena za beskrajna vremena …. uistinu, ljudi bi se mijenjali i dospijevali do prave vjere, i činili bi sve kako bi ispunili svrhu svojeg zemaljskog života  ….

No Ljubav se među ljudima ohladila, i svako misli samo na sebe, stoga niti ne može vjerovati, niti doći do cilja, već odlučno opet kormilari u bezdan i mora ponovo započeti beskrajno dug put, u patnji i nesreći …. Jer Moja sila ne može intervenirati gdje je volja usmjerena protiv Mene.

AMEN

Spread the Truth