Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8440 (Stvaranje Nove Zemlje u trenutku vremena…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8440, 16 Ožujak 1963

STVARANJE NOVE ZEMLJE U TRENUTKU VREMENA…

Meni je moguće stvoriti sve stvari u trenutku vremena, jer potrebna je samo misao koju Moja volja i Moja snaga eksternaliziraju kao Moje djelo… Međutim, kada djelujem vidljivo ljudskim očima… što je demonstrirano putem svakog djela stvaranja koje vas okružuje… sve se događa u okvirima zakonskog reda, tako da vi ljudi budete sposobni razumjeti procese stvaranja i u tome prepoznati Moju ljubav, mudrost i snagu… Jer Ja sam postavio istu sposobnost u vas… iako jedino u minimalnom stupnju… koja vama također omogućava stvarati i oblikovati i koja također zahtjeva određenu vremensku dužinu, pošto je stanje nesavršenstva kojeg vi ljudi i dalje iskušavate na Zemlji također podređeno zakonu vremena i prostora, koji ne važi za savršeno biće, pošto onda vremensko prostorna ograničenja više ne postoje… Moja vladavina i aktivnost je uvijek proporcionalna stanju zrelosti/savršenstva duhovnog bića koje je njima dodirnuto… ali to ne isključuje da Ja imam neograničenu snagu na Svojem raspolaganju u cilju eksternaliziranja svega u trenutku, pošto Ja ne trebam vrijeme jer Ja postojim izvan zakonâ vremena i prostora.

Kada se pojavljivanje stvaranja dogodilo Ja sam mu naumio/namjenio svrhu davanja palim duhovima mogućnosti postepenog sazrijevanja, postepenog putovanja stazom od bezdana, stvaranja uvijek novih mogućnosti za njih da budu poslužni u ovom ili onom obliku… Na taj način je razvojni plan svake tvorevine bio uvijek vođen Mojom voljom, tako da su se pojavljivale sve veće tvorevine sa uvijek novo-namjeravanim svrhama… tako da se postepeno pojavio viši razvoj… Posljedično tome, ovo pojavljivanje stvaranja je zahtjevalo određeno vrijeme, jer baš to vrijeme je bilo naumljeno da postigne razvojni uspon… Jer pad je bio beskonačno dubok, i ista razdaljina je trebala biti proputovana sa ciljem povratka, tako da će se sve kretati unutar zakonskog reda kojeg zahtjeva/potrebuje sve (što je) savršeno.

Ali ako je, na kraju perioda Spasenja, djelo stvaranja transformirano putem Moje volje u cilju stvaranja novih mogućnosti višeg razvoja, onda se opet nova djela stvaranja mogu pojaviti koja su s Moje strane pozvana u postojanje u trenutku… Jer ovo je, također, naumljeno u Mom vječnom planu Spasenja bez da se čineći tako pobija zakon vječnog reda… jer duhovne supstance svih stupnjeva zrelosti na putu povratka su već prisutne baš zbog ranijeg beskonačno dugog razvojnog puta duhova na staroj Zemlji…

Sve je prisutno i jedino će biti transformirano, bilo tvrda materija ili već lakše forme u biljnom i mineralnom svijetu… Sve će biti oslobođeno nasilnim uništenjem, međutim, u svom stanju nesavršenosti ono ne može zadžati svoju slobodu već treba ponovno biti postavljeno u materijalne forme koje korespondiraju njihovom trenutnom stanju zrelosti/savršenstva… I opet i iznova čak kao i dalje otvrdnute duhovne supstance će biti sposobne započeti njihov put razvoja i zauzvrat osigurati prostor za ranije duhove… ako se u ovom slučaju uopće može govoriti o prostoru… Ali sva djela stvaranja su u efektu prisutna da bi prihvatila najniže pale duhovne supstance koje započinju svoj put razvoja. Biti će, naposlijetku, ponovno potrebno beskonačno dugo vrijeme dok jednog dana one ne dosegnu površinu Zemlje sa ciljem da bi dalje napredovale…

Stoga, iako je djelo transformacije ove Zemlje djelo trenutka, sve će ipak napredovati u zakonskom  redu… I pošto se takvo trenutačno djelo ne može dogoditi pred ljudskim očima, pošto oni još nisu postignuli najviši stupanj savršenstva i nisu u stanju shvatiti takav izražaj Moje volje i snage, ljudi koji Mi ostanu vjerni će biti uzneseni/odnešeni na kraju… Oni će u stvari promatrati djelo uništenja pošto ću Ja otvoriti njihove oči za to, ali oni neće vidjeti nastanak nove Zemlje… Sav pojam o vremenu će im biti oduzet sve dok nisu dovedeni na novu Zemlju, dok im nije dozvoljeno ugledati upotpunjenu novu tvorevinu u svoj njezinoj slavi i posjedovati je… I zaista je irelevantno koliko vremena je potrebno da bi nastala nova Zemlja, ali pošto Ja vama ljudima otkrivam Svoj vječni plan Spasenja Ja vas također obavještavam da Ja ne trebam vrijeme, jer Moja volja je sposobna eksternalizirati svaku od Mojih misli u trenutku kao tvorevinu, i Moja ljubav i mudrost također prepoznaju što je dobrotvorno i prigodno za konačni povratak duhova koji su Me jednom dobrovoljno napustili…

Samo mali dio ljudi će uopće biti duhovno prosvjetljen i sposoban shvatiti ova Moja objašnjenja, ali Ja im želim dodijeliti uvid u tajne stvaranja u cilju probuđivanja njihove sve vatrenije ljubavi prema Meni, jer posebice Moj plan Spasenja je najugodniji za sva bića, pošto otkriva Moju ljubav, mudrost i snagu, i svatko tko već na Zemlji stekne ovu spoznaju se zaista može nazvati blaženim, jer on je blizu savršenstva, on je blizu svom konačnom povratku k Meni, svom Bogu i Stvoritelju od vječnosti, Koji je Sebe otkrio kao Oca i Čija ljubav je bez kraja.

AMEN

Spread the Truth