Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8439 (Božanska skrb za radnike u vinogradu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8439, 15 Ožujak 1963

BOŽANSKA SKRB ZA RADNIKE U VINOGRADU…

Vi koji želite biti aktivni za Mene, uvijek ćete iskusiti Moju skrb, budući Sam vam Ja dao ovo obećanje, da ću svu zemaljsku brigu preuzeti za vas, ako vi tražite Mene i Moje kraljevstvo, ako vi najprije mislite na vašu dušu… Još više ću međutim, Ja na Sebe položiti vašu zemaljsku brigu, ako se vi sami Meni ponudite, da vršite iskupljujuću suradnju, dakle, da budete aktivni kao sluge u Mojemu vinogradu, jer ću vas Ja onda uvijek, kao pouzdan Domaćin (Upravitelj), opskrbiti svime što trebate… Vi još ne uzimate dovoljno ozbiljno sva Moja obećanja, a ipak, jedino o snazi vaše vjere ovisi da li vi sebe svjesno povjeravate Mojoj stalnoj skrbi… I onda vam Ja također mogu dati dokaz, da Ja kao Otac skrbim za Moju djecu na svaki način. Tko je aktivan za Mene u punoj nesebičnosti, uistinu Mi na Zemlji pruža pomoć, koju ću mu Ja nagraditi, jer dok god su ljudi još uvijek niskog duhovnog stanja, Ja ne mogu ući u direktnu vezu s njima, ali mogu na njih djelovati kroz posrednike, koji su sada aktivni za Mene i u Moje Ime. A, ovi posrednici opet moraju također moći dokazati izvjesne preduvjete, kako bi bili podobni za taj posao, a upravo u posljednje vrijeme prije Kraja, neće se naći mnogo ljudi koji Mi se dobrovoljno nude kao posrednici… No, utoliko više će malobrojni koji to učine, još više uživati Moju zaštitu i Moju pomoć, budući je iskupiteljski rad iznimno značajan, jer svaka pojedina duša koja još bude spašena prije Kraja, za Mene je veliki dobitak… Pa zar Ja onda ne bih trebao kao Otac skrbiti za one koji se Meni dobrovoljno nude da preuzmu posredništvo, iz Ljubavi za Mene i za bližnjega? I, vjerujete li da Moja Ljubav razdjeljuje ograničeno ili oskudno?… Ja poznajem svaku potrebu, i također ću je namiriti, kako Sam obećao… A onoga tko Meni sada bezuvjetno povjeri, također nikakva zemaljska briga više neće tlačiti, on neće trebati uznemireno računati, jer će mu biti dano obilato, jer će i on sada opet razdjeljivati u Ljubavi, gdje je prepoznao nevolju i gdje je iščekivana njegova pomoć… A ovu čvrstu vjeru, da će se ispuniti sva Moja obećanja, trebate svi vi steći, jer dok god Mi nesebično služite, Moje ste sluge o kojima Domaćin brine, i pruža im sve što im je potrebno, za tijelo i dušu. Vjerujte da ću vas to osjetnije blagosloviti, što manje ste još zarobljeni svijetom, ono što vi međutim, još uvijek zahtijevate od svijeta ili što vjerujete da možete steći vlastitim snagama, to vam Ja onda također moram oduzeti, jer Ja vam također dopuštam slobodu vaše volje… Tko želi sam za sebe skrbiti, on to također i čini… on neće biti spriječen od Mene. No, kada biste mogli sagledati, koji spasilački rad je vaša duhovna aktivnost u vrijeme Kraja, kako blagotvorno ona utječe, i koja velika duhovna nevolja kroz to može biti odstranjena… onda bi vi također razumjeli, da Sam Ja također zabrinut i za zemaljsko dobro Mojih suradnika, i već na Zemlji im nagrađujem ono što čine, i ne biste više dali prostora ni jednoj zabrinutoj misli, budući se vi jedino trebate predati vašem Ocu, da bi sada od Njega bili vođeni kroz život… Uvijek iznova vam kažem: Ja trebam vas, Moje sluge na Zemlji, jer ova pomoć može biti sprovedena jedino kroz ljude, budući Moja moć ne intervenira prisilno, kako bi ostvarila veliki spasilački rad… nego će Ljubav koja vas potiče na spasilački rad, postići uspjeh (rezultat), i otuda ćete također biti i nagrađeni. Ali, to ne smije biti učinjeno zbog zemaljske naknade, nego će vas potaknuti srce, i stoga ni rad neće biti bezuspješan. A, Ja dobro znam tko služi nesebično, i Moj blagoslov je njemu siguran… Ali, također znam gdje prevladavaju zemaljski interesi, i Ja to ne nazivam „radom u Mojemu vinogradu“, nego aktivnošću koja je čisto svjetovna, čak i ako se krije iza duhovnog odijela… A, tko je sam još svjetovnog uma, njegovo predanje još nije u potpunosti izvršeno… Ali, tko se bez ostatka preda Meni, on se također drži Mojega obećanja: „Tražite najprije Božje kraljevstvo i njegovu pravednost, i sve ostalo će vam biti nadodano…“ (Matej 6:33) A Ja stojim uz Moju Riječ, i stoga ću također u potpunosti preuzeti brigu i čovjeku pružiti Moju Ljubav, on će imati što mu treba, i još će moći dati svojemu bližnjemu… Jer dijete koje se uzda u svojega Oca, uistinu neće biti prevareno… A sluga koji Meni služi, može sve svoje brige predati Domaćinu, Koji će sve za njega urediti.

AMEN

Spread the Truth