Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8433 (Djelovanje Protivnika pod maskom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8433, 8 Ožujka 1963

DJELOVANJE PROTIVNIKA POD MASKOM…

Protivnik će se u zadnje vrijeme pred Kraj boriti svim sredstvima …. I neće oklijevati koristiti Moje Riječi i sâm sebe predstavljati anđelom svjetla koji ljudima treba donijeti svjetlo (2 Korinćanima 11:14). A u mraku duha ljudi ne spoznaju tko im se približava i zaposjeda njihove misli …. Slijepo vjeruju čim čuju pobožne riječi, koje međutim može izgovarati bilo koji duh, pošto su one za njega samo prazne riječi, u koje sâm ne vjeruje, ali ih koristi kako bi ljude zaslijepio i uveo u neistinu.

Te mračne sile ne ustežu se od bilo koje laži, i često se ljudima predstavljaju kao visoka i najviša svjetlosna bića, kako bi ih zavarali i zagušili sumnje u istinitost njihovih izjava. A čudit’ ćete se na koji način će još Moj protivnik u vrijeme kraja kroz svoje suradnike djelovati na ljude …. Jer činit’ će kao i Ja …. Kao što Ja Čistu Istinu sprovodim na Zemlju, tako će i on pokušavati i ljude nagovarati da ga slušaju, tako što se prerušava u anđela svjetla. 

A ljudska ovisnost za stupanje u vezu sa natprirodnim sferama, za primanjem neobičnih dojava i za stupanjem u područje koje je izvan ove Zemlje, Mojem protivniku često pruža priliku da se tako progura i ljudima ‘posluži’ time što će im zbuniti misli, tako da Čistu Istinu, kad im je ponuđena, više ne bi mogli prepoznati, pošto se i sami žele isticati i smatrati se primateljima Istine.

To je beskrupulozna igra kojom se protivnik bavi, no sami ljudi ga podupiru, jer obično je to sama radoznalost, a ne prava žudnja za Istinom, što im omogućava da uspostave vezu sa onim duhovnim svijetom iz kojeg biva emitirana najgrublja neistina, koja potkopava Čistu Istinu i ljudima ne daje svjetlo. Uvijek samo bljeskaju lažna svjetla koja zasljepljuju oko, tako da više ne mogu prepoznati Čistu Istinu. No Sâm Ja ne mogu činiti ništa drugo nego vas samo uvijek iznova upozoravati na njegovu lukavštinu i podmuklost, jer sami vi dajete mu prostora koji omogućava njegovo djelovanje.

Jer ako najozbiljnije stremite k Meni i od Mene žudite najčistiju Istinu, Ja vas zaista ne bi pustio da mu padnete u ruke, i svijetlo i jasno biste spoznali da ste samo prevareni od loših duhova, a uvijek iznova pokazao sam vam obilježja po kojima ih možete prepoznati …. Isprobajte ih samo na Moj “Postanak čovjekom u Isusu Kristu”, nek vas uvedu u tu tajnu (1 Ivanova 4:1-3), i spoznat ćete da zakazuju, pošto su i sami još zamračenog duha, da o Njemu i Njegovom djelu spasenja ništa ne znaju i da se samo služe Njegovim imenom kako bi vas zavarali, no ne misle na ime njihovog Boga i Tvorca od vječnosti, koje ne mogu izgovoriti u svjesnosti toga što ono predstavlja ….

Služe se doduše ljudskim imenom Isusa, jer uvijek govore samo o čovjeku, a ne i o Sâmom Bogu …. A uistinu nećete sresti puno ljudi, koji će vam kao pravi nositelji svjetla moći dati objašnjenje o tome, jer su to objašnjenje primili od Samog Mene. A onda možete i procijeniti i od njih primiti svjetlo, bez da se morate bojati da ćete biti krivo podučeni …. I možete vjerovati da čovjek nije na Istini sve dok mu je problem Mog postanka čovjekom u Isusu još neriješen …. 

Tko Ga sâm ne prepoznaje ili Ga nije prepoznao kao Sina Božjega i Spasitelja svijeta, u Kojem sam se Ja Sâm očitovao, kako bi Mojim stvorenim bićima mogao postati vidljivi Bog, taj nikada niti neće …. bilo to na Zemlji ili u onostranom …. vama ljudima u skladu sa Istinom moći davati saopćenja, jer on sâm još ne stoji u Istini, u ispravnom spoznavanju, tako da on niti nije ispravan vođa i učitelj za ljude na ovoj Zemlji ….

No vi ljudi lako ste skloni prihvatiti sve kao Istinu što god da vam se ponudi iz natprirodnog područja, jer je želja da se čuje nešto neobično kod vas izraženija, dakle jača je nego želja za Čistom Istinom …. No da bi vas se moglo ‘opskrbiti’ neobičnim zadatkom koji se sastoji u tome da Istinu direktno od Mene prihvaćate i dalje predajete vašim bližnjima, nedostaju vam još mnogi uvjeti koji vam omogućavaju dostavu Čiste Istine …. uvjeti koji moraju biti ispunjeni kako Čista Istina ne bi bila ugrožena.

Jer vi sami još se krećete usred duhovnog svijeta koji privlačite putem vaše čežnje za nečim neobičnim, čime niste zaštićeni od utjecaja iz sfere Mog protivnika …. niti se oslobađate njegovog utjecaja, nego se uvijek iznova stavljate na raspolaganje onim silama koje biste međutim sasvim sigurno odbili putem iskrene predaje Meni u Isusu Kristu, putem predaje vašem Ocu i Izbavitelju, Koji je vaša zaštita i štit protiv svega neduhovnoga što vas želi pritijesniti ….

AMEN

Spread the Truth