Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8430 (Novo prognanstvo je neizbježno za sljedbenike neprijatelja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8430, 5 Ožujak 1963

NOVO PROGNANSTVO JE NEIZBJEŽNO ZA SLJEDBENIKE NEPRIJATELJA…

Prepune sažaljenja, Moje oči počivaju na degeneriranoj ljudskoj rasi koja je kontrolirana od strane Mojeg neprijatelja (Sotone) i (koja) nije voljna otrgnuti se od njega. Ona mu se dobrovoljno predala/pokorila i na taj način M(en)i negira pravo da djelotvorno interveniram, jer Ja neću postupati (proceed) protivno volji Moga neprijatelja, pošto mu vi osobno želite pripadati. Međutim on vas nastavlja povlačiti uvijek sve više na dole, on priprema vašu propast, jer vi ćete ponovno (pro)pasti do dubina iz kojih ste započeli svoj proces razvoja preko zemlje i morali ste preći kroz sva djela stvaranja sa ciljem da jednog dana konačno postojite kao ljudsko biće. I sada će vam ista sudbina biti dodijeljena, pošto je to ono što želite i vi ne činite ništa da bi izbjegli njegovoj vlasti. I čak iako vam ova informacija biva predstavljena, vi to ne želite vjerovati, i nije preostao skoro ni jedan drugi put kojim se vaše razmišljanje može promijeniti osim ogromne nevolje, koja će spopasti cijelu zemlju prije kraja, koja to i dalje može ostvariti.

Sve dok ste u stanju razmišljati i dalje postoji mogućnost da ćete na sebe potrošiti neke misli, da ćete uzeti u obzir smrt vašeg tijela i (za)pitati se(be) što će se nakon toga (sa vama) dogoditi…. Ipak, vi ćete generalno odbaci(va)ti takve misli, vi uopće ne vjerujete u ništa i pretpostavljate kako ćete prestati postojati kada vaše tijelo umre… Ali vi uvelike griješite i morat ćete teško platiti za tu grešku, međutim, vi odbijate prihvatiti istinito objašenjenje a na vas se također ne može prisilno utjecati. I suočeni sa ozbiljnom krizom vi samo revoltirate protiv sile koja vam to (= tu nevolju) zadaje, jer čim se nađete u ozbiljnoj nevolji vi za to rado krivite nekog drugog, čak ako i vi sami negirate Boga i Stvoritelja… Ali vi ne možete spriječiti nesreće i nemate druge mogućnosti nego priznati silu koja je jača od vas… Posljedično, takvi udari sudbine i izuzetno teška nevolja su jedina preostala sredstva koja bi još mogla promijeniti vaš način razmišljanja, i Ja ih moram iskoristiti s obzirom na cilj i uzimajući u obzir sudbinu, koju bi od vas želio odvratiti.

Ne žalite ljude koji iznenada moraju napustiti ovaj život, jer oni će i dalje biti u stanju pronaći neko svjetlo u onostranom, ako već u potpunosti nisu porobljeni od strane Moga protivnika propadajući onda također u ponor sa ciljem da bi ponovno bili prognani u materiju… Ali jao onima koji će iskusiti kraj bez da su promijenili način svojeg života (= svojeg ponašanja), svojeg razmišljanja i svoje nevjere… Oni više ne mogu biti spašeni, i čak najveća milost sa Moje strane, Moja beskrajna ljubav za sva Moja živa djela stvaranja/kreacije, neće biti u stanju otkloniti od njih sudbinu novog prognanstva (duše u materiju), jer to je jedina (preostala) opcija za dušu da jednog dana postigne savršenstvo kada, nakon beskonačno dugo vremena, ona ponovno živi na zemlji kao ljudsko biće i svjesno putuje put ka Meni sa ciljem da postane slobodna od svake forme.

I ovo novo prognanstvo je djelo ljubavi sa Moje strane, pošto ću Ja dušu oteti/zaplijeniti iz moći Mojeg protivnika/neprijatelja i ponovno je podrediti Svojoj volji. I kao ljudsko biće ona će biti u stanju sebe osloboditi od njega jedino ako svjesno zaziva Isusa Krista za iskupljenje… A pošto ljudi na zemlji više ne vjeruju u Njega i ne zazivaju Ga za pomoć, oni isto tako ne mogu biti oslobođeni od njegove (Sotonine) kontrole, i on će ih neizbježno povući dolje u svoje područje… Ipak vi ljudi imate slobodnu volju i prema tome ste ju također u mogućnosti usmjeriti ka Božanskom Iskupitelju (baš) kao i prema njemu (Sotoni)… i bili bi zauvijek spašeni… Pošto vi to ne činite morat ćete posljedično prihvatiti rezultate vaše Meni nasuprotne volje.

Ali Ja ću vam Ja opet i iznova dostavljati mjerodavnu/važeću informaciju, Ja ću svakome od vas govoriti kroz glas savjesti, i Ja ću ga prisiliti da shvati kratkotrajnu prirodu svih svjetovnih užitaka i udobnosti, Ja ću ga pustiti da osobno iskusi patnju i nevolju… I naposlijetku/napokon Ja ću mu govoriti kroz elemente prirode… Ipak Ja neću forsirati njegovu volju, i prema tome on mora jedino sebe kriviti za sudbinu kojoj se primiče… Ja bi mu želio darovati neograničenu sreću… On osobno, međutim, odabire stanje žalosti/bijede, stanje krajnje muke i ograničenosti. I stoga će on primiti ono što priželjkuje, pošto će njegova naklonost ka zemaljskoj materiji ponovno rezultirati u njegovom vlastitom prognanstvu u najtvrđu materiju. Jer iako Ja imam na Svom raspolaganju svaku moć, Ja neću na silu utjecati na volju samo-svjesnog bića inače bi povrijedio/prekršio Moj zakonski red, što nikad neće biti moguće.

Ali Ja ću ljudima govoriti sve do kraja, i svatko tko obrati pažnju na Moje Riječi će biti spašen od sudbine novog prognanstva, i on će Mi vječno zahvaliti da ga je Moja ljubav slijedila/progonila sve dok se nije promijenio.

AMEN

Spread the Truth