Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8429 (Skladan život na Novoj Zemlji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8429, 4 Ožujak 1963

SKLADAN ŽIVOT NA NOVOJ ZEMLJI…

Kakvu god ideju imate o novoj Zemlji, stvarnost će nadmašiti vašu maštu. Za Moje ljude, koji su ostali čvrsti do kraja i koji su bili preseljeni/premješteni na novu Zemlju, će započeti život najvećeg blaženstva. Ljudi će živjeti u prekrasnom skladu/harmoniji i miru okruženi djelima stvaranja neusporedivih vrsta. Životinjski svijet će također živjeti u miru, među tim stvorenjima neće biti neprijateljstva, pošto su njihove duševne supstance blizu njihova utjelovljenja kao čovjek. Sve duhovne supstance zavezane/zarobljene u kreacijama osjećaju harmoniju oko njih, što rezultira promjenama u njihovom otporu, što postaje vidno u njihovoj želji da služe u svim djelima stvaranja. Na taj način će oni biti u stanju izaći puno brže na njihov završni put na Zemlji.

Ljudi će na novoj Zemlji moći uživati mnoge divote. Oni zbog njihove zrelosti mogu u kraljevstvu budućnosti uživati život blaženstva. Mnogi će nastaviti svoj život na novoj Zemlji, i od njih će proizaći (ili ‘se podići’) nova ljudska rasa. I opet će se moći inkarnirati one duše koje su kroz velike promjene, kroz nadasve mučan period posljednjeg vremena, (i) kroz veliko razaranje ipak uspjele dostići viši stupanj zrelosti, one (duše) koje su sada zbog života povećane ljubavi među ljudima na novoj zemlji spremne ispuniti posljednje služeće funkcije u materijalnoj formi, i koje zbog toga već pri samom početku inkarnacije kao čovjek nisu sasvim bez ljubavi čime se brže razvijaju ka gore, pogotovo jer pritisak neprijatelja izostaje, pošto im njihova ljubav osigurava zaštitu i pomoć od strane svjetlosnih bića, tako da su u stanju prevladati/riješiti/umiriti svaku naklonost/težnju/požudu koja se možda i dalje pripija uz njih.

Njihova težnja je (usmjerena) prema Meni, i oni će, kao čovjek, pošto ih Moj protivnik ne može gnjaviti, biti uspješni u svjesnom testiranju njihove volje. Čovjekova ljubav će obnoviti jedinstvo sa Mnom.

Privilegija jednog lakšeg života na Zemlji za one koji pripadaju Meni (My own) i njihove potomke je zarađena pošto su oni izdržali kroz progonstvo do kraja, što je uistinu zahtjevalo čvrstu volju i veliku ljubav prema Meni, tako da ću ih Ja nagraditi na ovaj način. Također za duhovno koje je zarobljeno/vezano u kreacijama, pošto sam svjestan smekšavanja njihove volje mogu ih postaviti u nove forme da bi im pomogao postignuti još veću želju za služenjem. Na novoj Zemlji će ljudi živjeti bez ikakve tuge ili žalosti. Oni neće iskusiti potrebu tako da neometani mogu uživati u krasotama stvaranja. Tamo će se ljudi voljeti i međusobno pomagati u uklanjanju nevolja. Takva ljubav Mi omogućava obitavanje među Mojima (My own), (omogućava Mi) njihovo naučavanje, i usrećivanje sa Mojim prisustvom.

Među svim stvorenjima će biti stvarni Bogom-dani-mir koji će trajati (= ostati) jedno jako dugo vrijeme. Ljubav vlada u svemu. Zbog tog razloga sam u stanju obitavati također i među idućim generacijama (= generacijama koje slijede). Neprijatelj će biti isključen pošto on ne može ostati tamo gdje sam Ja. Svi ti ljudi su otkupljeni kroz Isusa Krista, hodaju pod znakom križa, o kojem su bili jako jasno poučeni. Oni će Ga voljeti svim svojim srcem.

To je uistinu rajsko stanje koje će trajati jako dugo vrijeme. Ipak neće trajati neodređeno dugo. Još duhovnog čiji otpor i dalje nije u potpunosti slomljen će nastaviti (svoj put) prema svojoj posljednjoj inkarnaciji. Materijalizam će ponovno postati predominantan i sa time će neprijatelj biti oslobođen okova. Onda će ljudi žudjeti za onime što pripada Sotoni, dokazujući (time/tako) da i dalje pripadaju njemu. Oni će ponovno doći pod njegovu vlast. Neprijatelj onda ima pravo utjecati na njih, a to pravo će on iskoristiti i uzrokovat će da mnogi krenu protiv Moje volje i prekrše Moje zapovijedi ljubavi. Onda će se ljudi pokoriti Mome protivniku zaboravljajući Mene.

Borba između svjetla i tame će ponovno započeti. Zemlja će služiti kao stanica za razvoj nagore. Ima još toliko puno zavezanog duhovnog koje još mora proći razvojni put. Za svakog od njih je određeno vrijeme. U svakom periodu otkupljenja će biti sve više duša koje će se odvojiti za duhovno kraljevstvo.

Djelo otkupljenja Isusa Krista nikad ne prestaje. Ja ću uvijek gledati da čovječanstvo primi ovo znanje (ili ‘ovu spoznaju’). Protivnik će zauvijek biti neprijatelj Isusa Krista. Ali Isus Krist će biti pobjednik bez obzira da li za to trebalo dugo ili kratko vrijeme, što ovisi o ljudskoj volji, koja je uvijek slobodna.

Ali oni će postići svoju zrelost u ovom zemaljskom životu kad god sebe pokore Mojoj volji.

AMEN

Spread the Truth