Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8414 (Značaj života na Zemlji kao ljudskog bića…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8414, 17 Veljače 1963

ZNAČAJ ŽIVOTA NA ZEMLJI KAO LJUDSKOG BIĆA…

Vaš život kao ljudsko biće je posljednji stadij u razvoju jednom palog bića koje je uosobljeno kao ‘duša’ unutar vas i koje, i dalje ograđeno u fizički izvanjski oblik, njega sada može nadvladati i napustiti ovaj oblik da bi u duhovno kraljevstvo ušlo kao duhovno biće. Tijekom ovog zemaljskog postojanja može se opet dogoditi posljednja transformacija u originalno biće ako je slobodna volja iskorištena ispravno, to jest, ako on svjesno stremi povratiti se Meni ponovno, Koga je jednom bio napustio dobrovoljno… I ova transformacija je zasigurno moguća budući ljudsko biće prima mnoštvo blagoslova i sa ispravnim korištenjem tih blagoslova ima dovoljno snage na raspolaganu da odbaci sve nečistoće i živi potpuno unutar božanskog reda; to jest, da živi život ljubavi kroz kojeg može produhoviti dušu i tijelo i time je povratak k Meni ostvaren… Međutim, ljudsko biće može također zanemariti sve blagoslove na njegovu raspolaganju i umjesto da se popne on se može vratiti u bezdan; ovo ne može biti spriječeno budući on ima slobodnu volju kao znak njegovog Božanskog porijekla… Ali onda on sebe postavlja još jednom u užasnu sudbinu zarobljeništva i trebat će beskonačno dugo vrijeme dok konačno ne može biti ponovno oslobođen…

Vi ne želite vjerovati kako li je značajno zemaljsko postojanje za vas ljudska bića i prema tome ste malodušni u ostvarivanju vašeg zadatka na Zemlji. Ali to se tiče vaše vlastite sudbine, vi sami trebate snositi posljedice, i sudbina koju pripremate za sebe vam ne može biti oduzeta. Vi možete odabrati između vječne sreće i beskonačno dugog stanja mučenja a vi činite malo da bi postigli prvo; namjesto toga radije slijedite vašu zemaljsku stazu nezainteresirano… I ako bližnja ljudska bića, koji znaju o velikom značenju zemaljskog života, skrenu vašu pažnju ka ovome vi ih slušate sa neverovanjem i ostajete neimpresionirani nego vjerujete kako su oni zanesenjaci/sanjari namjesto da mislite o razlozima za vaše zemaljsko postojanje.. Ipak opet i iznova ćete biti suočeni sa događajima koji bi vas mogli potaknuti na razmišljanje… Opet i iznova vaše su misli gurnute u tom pravcu posredstvom razgovora, čitanja knjiga i vaših vlastitih iskustava tako da bi trebali postati mentalno aktivni i pitati pitanja koja se tiču vas i vašeg zemaljskog postojanja.

Samo ako bi vjerovali da je ljudski zemaljski život najznačajniji dar milosti koji, ako ga pravilno iskoristite, može voditi do nezamislive sreće… ako bi samo vjerovali da postoji značenje i svrha vašeg zemaljskog života, da vi niste ‘slučajni životni oblici’ koji nisu odgovorni za njihov zemaljski napredak i prestaju postojati kada tijelo umre… To je duša… originalni duh koji je jednom otpao… koji treba postići svoje konačno oslobađanje od sve fizičke izvanjske forme i ljudski je život posljednja faza jednog beskrajno dugog procesa razvoja…

Vi ljudi ste samo-svjesni i vi ste jedino ‘samo-svjesni’ budući vaš izvanjski pokrov utjelovljuje jednog originalnog duha koji je jednom proizašao iz Mene kao samo-svjesni entitet… Time, ne vaše tijelo niti vaša inteligencija iniciraju vašu svijest o sebi nego vaša duša, koja je vaš stvarni život i koji konačno okreće ljudsko biće u samo-svjesno biće. Bez ove duše ljudsko biće je jedino fizički izvanjski oblik bez života, čak kada su svi unutarnji organi prisutni on ne može funkcionirati bez ove duše… ‘Život’ ovog izvanjskog oblika zavisi o toj duši… jednom originalnom duhu… koji oživljava tijelo i omogućava mu funkcionirati na svake načine…

Vi ljudi trebate uvijek imati na pameti kako živite na Zemlji zbog specifične svrhe i trebate pokušati otkriti ovaj razlog i svrhu, onda ćete također primiti objašnjenja u obliku misli, koja ću Ja Osobno poslati k vama kako bi vi to mogli razumjeti. I tako ću Ja vama poslati Moje glasnike opet i opet i kroz ove vas pokušati zamisliti, i biti će zasigurno blagoslov za vas ako ne hodate kroz život u neznanju nego također iskoristite dar inteligencije. Ovo može rezultirati u ispravnom stavu spram vašeg Boga i Stvoritelja i sa time ćete vi također pronaći ispravno znanje… Budući se Ja doista brinem da svako pojednačno ljudsko biće treba iskoristiti kratko vrijeme milosti kao ljudsko biće na ispravan način i dođe do njegova konačna odredišta… da će se njegova duša opet vratiti k Meni iz Kojeg je jednom bila proizašla kao stvoreni duh.

AMEN

Spread the Truth