Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8407 (Pomno ispitivanje duhovne informacije…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8407, 9 Veljače 1963

POMNO ISPITIVANJE DUHOVNE INFORMACIJE…

Vama će i dalje biti pruženo obilje duhovne informacije koja navodno dolazi od Mene i uvijek ćete morati pažljivo provjeriti da li je ova duhovna informacija, u stvari, i proizašla iz Mene. Vama će to uistiniu biti moguće pod uvjetom da ste jedino zainteresirani za primanje najčišće istine i Meni apelirate za pomoć. Moj duh zasigurno djeluje na svim mjestima pošto je nužno da se svjetlo zapali za čovječanstvo u njegovom duhovnom mraku… Pa ipak Moj neprijatelj će se njime također koristiti tako što će sebe prerušiti kako bi zbunio ljude, jer on je nesposoban ljudima dati istinsko svjetlo, on će za vas uvijek jedino zapaliti obmanjujuća svjetla koja zasljepljuju vaše oči toliko da će one naknadno teško biti sposobne prepoznati nježno zračenje istinskog svjetla. Jer on sebe skriva iza istaknutih/slavnih imena i, čineći tako, uzrokuje zbrku. Ljudi se ne usuđuju odbiti a ipak su bili obmanuti od strane onih koji im govore. A bili bi užasnuti kada bi znali do koje mjere je započelo njegovo protudjelovanje i on će ga razvijati/širiti sve do kraja… Ljudi imaju želju za neobičnim znanjem i ta čežnja omogućava njegovu aktivnost tako što se pretvara kako ih uvodi u takvo znanje koje, međutim, nije ni od najmanje vrijednosti za dušu ljudskog bića, koje jedino živi na zemlji u svrhu potpunog sazrijevanja. Ti ‘učitelji’ će nesumnjivo također govoriti riječi koje su naumljene obmanuti, ipak svatko tko ih pažljivo ispita će morati priznati da ne može profitirati ništa iz takvih učenja, da neće biti ‘osvijetljen svjetlom’, pošto Moj neprijatelj osobno ne posjeduje svjetlo i prema tome ga ne može niti dodijeliti/podijeliti također… I opet i iznova Ja vam mogu jedino savjetovati da Mi se iskreno molite za duhovno prosvjetljenje, onda ćete također postati sjajni i bistri iznutra i odbacit ćete sve što svoj izvor nije imalo u Meni.

Sa mnogih strana će vam uvijek biti ponuđeno isto, jer Moj neprijatelj nema znanja i prema tome ga također ni ne može dodijeliti. A jedino ispravno i istinsko znanje će podariti svjetlo nekome tko iskreno žudi za njime. Posljedično tome, prihvatite ono što vas istinski prosvjetljuje…. što vam daje ispravnu informaciju o Meni i Mojoj prirodi i o Mojem vječnom planu Spasenja, tako da ćete onda također jasno i bistro prepoznati vaš vlastiti zadatak ; to jest svjetlo koje Ja Osobno palim u vama… Međutim, ako su vam dane prazne riječi koje vam ne osiguravaju duboko znanje o tome što ste ranije bili, što ste sada i što ćete ponovno biti… ako ste pozvani raditi za Kraljevstvo Božje bez da vam je bilo rečeno od čega se taj rad sastoji i zašto se treba vršiti… onda ih možete sa pravom odbaciti kao fraze koje su naumljene jedino zavarati vas. I vi trebate sebe preispitati u svezi toga da li bi išta dobili ako vam ništa drugo nije bilo poznato, ako bi…  da ste bili potpuno neupućeni…. pokušali dobiti razjašnjenje jedino iz tih komunikacija. Vi uistinu ne bi bili sposobni steći nikakvu dobrobit, pošto su sve to prazne riječi koje su došle od Mojeg neprijatelja samo kako bi vas zbunile i udaljile od čiste istine. Opet i iznova će on također pokušati uzrokovati zbrku u Mojim redovima, tako da će čak i Moji vlastiti imati različita gledišta i ljudi će postati umorni od duhovnog stremljenja ako im nije dana apsolutna jasnoća. Pa ipak vi posjedujete već toliko puno svjetla da ćete također prepoznati njegovo djelovanje pod uvjetom da ga objektivno pomno ispitate. Prema tome, uvijek krenite jedino putem ka Meni i žudite za razjašnjenjem i u svome srcu ćete osjetiti što možete prihvatiti a što trebate odbaciti… Jer moć Mojeg neprijatelja će biti poražena čim ju on želi iskoristiti na onima koji zahvaljujući njihovoj volji već pripadaju Meni, jer Ja ću ih zaštititi od pogreške/zablude pošto žude za istinom.

AMEN

Spread the Truth