Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8400 (Dušin ulazak u kraljevstvo svjetla…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8400, 2 Veljače 1963

DUŠIN ULAZAK U KRALJEVSTVO SVJETLA…

Svaki duhovni zahthev će vam biti odobren… Dao Sam vam ovo obećanje budući će Moja Ljubav ispuniti sve što će koristiti vašoj duši. I time vi možete također biti uvjereni da ćete ući u kraljevstvo svjetla i blaženstva nakon vaše fizičke smrti ako ste živjeli vaš život na Zemlji u skladu sa Mojom voljom, ako ste prikazali vašu Ljubav za Mene kroz vašu aktivnost nesebične Ljubavi spram bližnjega… i ako ste živjeli vaš život na Zemlji sa Mnom tako što ste Mi dopustili da budem vaš stalan pratioc…

‘Onaj koji vjeruje u Mene ima vječni život…’ I svatko tko živi život Ljubavi također vjeruje u Mene sa istinskom, živom vjerom, i njemu će prema tome biti podaren blažen život u duhovnom kraljevstvu… I shvaćanje će mu doista nadoći u tren oka, on će se kretati unutar istinitog razmišljanja i njegova je sreća takva da će duša sa njezinim svjetlom, sa kojim je prožeta, također biti sposobna pružiti užitak dušama koje i dalje venu u tami i čeznu za svjetlom… čineći druge sretnima ona će naći svoju vlastitu sreću, i zato ona najprije treba imati unutar sebe blistavo svjetlo što svijetli…

Vi ljudi ne možete nikako zamisliti ovo blaženstvo niti prirodu aktivnosti, ali možete itekako vjerovati da se ove duše više neće žudjeti vratiti na Zemlju… posebice pošto one znaju da ni jedno ljudsko biće neće ostati na Zemlji i svaka duša će se uskoro iznova susresti sa njezinim voljenima. Prema tome oni isto tako ne bi trebali žalovati nego jedino uvijek stremiti postići visok stupanj Ljubavi koji će omogućiti njihovu duhovnu viziju, budući je ovaj stupanj nužan za duše da se nanovo sretnu istog trena nakon njihovog odlaska sa  ovog svijeta… inače će duše najprije trebati stremiti za i postići ovaj stupanj u onostranom.

Ipak činjenica da će se ljudi susresti jednog dana je apsolutna Istina, i to će biti jedan izuzetno radostan trenutak kada se sjedinjenje dogodi u duhovnom kraljevstvu. Vi ljudi, koji ste pogođeni teškim udarima sudbine, trebate uvijek imati na umu da je baš sve štogod vam se dogodi u zemaljskom životu utemeljeno na Mojoj Ljubavi i mudrosti… Ostanite svjesni činjenice da vam Ja ne želim prouzročiti patnju nego velika blaženstva, koja vi često stječete kroz patnju… I vi to ne bi trebali dvojbiti nego sve ponizno prihvatiti i, uistinu, blagoslov neće podbaciti sebe materijalizirati. I ako, jednog dana, gledate unazad na vaše zemaljsko postojanje, vi ćete biti ispunjeni sa vrlodubokom zahvalnošću i Ljubavlju za Mene, Kojeg ste prepoznali kao vašeg Oca, Koji jedino ima na srcu sudbinu Njegove djece, koja će ih očekivati u kraljevstvu onostranog…

Budite svjesni činjenice da nećete ostati puno duže na ovoj Zemlji, i da ćete prema tome trebati prihvatiti veću količinu patnje kako bi postigli cilj dobrovoljnog sjedinjavanja vas samih sa Mnom. I svaka molitva koju Mi pošaljete će doći iz dubine vašeg srca i prema tome će također biti uslišena od strane Mene… Vi ćete često odaslati vaše misli u kraljevstvo koje je vaš istinski dom, i biti će vam također dozvoljeno primiti strujanje svjetla i snage iz ovog područja, vi ćete održavati neprestani kontakt sa onima koji su samo otišli prije vas i koji će vas… ako posjedujete viši stupanj zrelosti i svjetla… poduprijeti da također postignete vaš cilj dok ste i dalje na Zemlji… Jer duša kojoj je već dozvoljeno širiti svjetlo će također biti sposobna prenositi svjetlo vama ljudima, i to znači da ćete vi onda živjeti unutar potpune Istine, jer gdje postoji svjetlo nikakva pogreška neće biti sposobna sebe održati budući će biti prepoznata kao takva, i staza svakoga tko živi u Istini mora voditi do cilja bez greške.

I vjerujte da Ja znam svaku misao u vašem srcu, i time Ja također znam što vam je i dalje potrebno i brinem se da će vam to biti pruženo… I čak ako Ja povremeno koristim bolna sredstva ona će unatoč tome osloboditi duše od njihovih fizičkih ograničavanja i one će samo promijeniti njihov zemaljski život za daleko ljepši život u duhovnom kraljevstvu, gdje će Mi služiti u Ljubavi-ispunjenoj službi i prema tome također uživati blaženstva koja zemaljski život ne može ponuditi… Jer oni su ušli u vječnu Istinu odakle su jednom potekli.

AMEN

Spread the Truth