Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8379 (“Sile će se nebeske poljuljati…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8379, 13 Siječanj 1963

‘SILE ĆE SE NEBESKE POLJULJATI…’

(Matej 24:29)

Ja Sam također predskazao da ćete po znacima vremena prepoznati da je Kraj blizu… I ovi znaci će također biti toliko očigledni da vi više nećete trebati sumnjati i znate čas u kojem živite… Jer sile nebeske će biti poljuljane, vi ćete biti u stanju otkriti kozmičke promjene, prirodne fenomene koji bi vas trebali zamisliti; oni će biti primjetni i čak će izgledati kako je zakonski red prirode bio opozvan… a ipak ovo je, također, rukovođeno od strane Božanskog zakona, jer sve što će se dogoditi i događa je utemeljeno na Mojoj volji. Ipak jedino Istina onog što je bilo proglašeno od strane vidjeoca i proroka i što Sam vam Osobno predskazao u svezi Kraja će biti otkriveno vama ljudima. Jer sve će postati ne-ZAKON-ito (ili ‘neu-RED-no’) tijekom posljednjih dana tako da bi nagnalo vas ljude da to zamjetite… Budući vi više ne prihvaćate ikakvu vjeru u Boga i Stvoritelja, budući mislite da su Moja djela stvaranja podređena vašem utjecaju, budući vi sebe smatrate silnima i izvanredno upućenima, vama će također morati biti dan dokaz protivnoga, vi ćete morati priznati vašu bespomoćnost napomol fenomena koji ne mogu biti zaustavljeni ili promjenjeni od strane vas kako vama odgovara (u smislu: vašom voljom)… Nadalje, vi morate prepoznati da su takva predskazanja, koja vi ne možete nijekati, već postojala jedno duže vrijeme i da je konačno došlo vrijeme kada će ono što je bilo zapisano i što je opetovano proglašavano ljudima kroz Moju Riječ biti ispunjeno… Ipak ljudi će čak smatrati kozmičke promjene za posljedicu njihovih vlastitih aktivnosti i smatrati sebe gospodarima sa sposobnošću da prouzroče takve kozmičke promjene, i time će oni nijekati Boga sa apsolutnim uvjerenjem. Jer aktivnost Mojega protivnika u posljednjim danima je naumljena skinuti Mene sa prijestolja i prema tome će on biti iznova zavezan (Otkrovenje 20:2)…

Ali uvijek će također biti ljudi koji su svjesni vremena i govore u Moje ime i Mojeg kraljevstva svijetu, onima koji su sasvim bez vjere… Jer oni znaju da će posljednji čas uskoro otkucati, oni također gledaju na kozmičke promjene kao na dokaz budući Sam ih Ja Osobno predskazao kada Sam živio na Zemlji. ‘Sile nebeske će se poljuljati…’ Ova Riječ, također, ima duhovno značenje kojeg ste vi ljudi za sada nesposobni dokučiti… Sve što proizlazi iz Mene, što je utemeljeno na Mojoj volji, je živo, i budući će Moja snaga, koja uvijek stvara život, izraziti sebe svaka će kruta forma biti oživljena… U posljednjim danima pred Kraj Moja snaga će teći izobilno, sve će svugdje postati manje gusto, to jest, sunce Mojeg Duha će prožeti tamu noći koja obavija cijelu Zemlju.. Sunce Mojeg Duha će blistavo sijati i njegovo će zračenje dati život svemu, ono će probuditi što je zaspalo i dati život dosada mrtvom kako je pogođeno zrakom… Time će sile nebeske, koje ste vi ljudi nesposobni zaustaviti, sebe izraziti… Ali na Kraju Moja će snaga sebe također izraziti u čisto prirodnom smislu što nitko neće biti u stanju objasniti, jer Ja Sam predskazao neobične znakove prije Kraja, i ovi će se dogoditi na takav način da će čovječanstvo biti sposobno promatrati događaje u prirodi sa užasom budući ih oni ne mogu spriječiti sa njihovim vlastitim protumjerama… Namjesto oni će čak doprinjeti oslobađajući sile čiji učinci nisu bili još utvrđeni i koje stoga rezultiraju u sve-uništavajućim posljedicama i pospješuju konačni Kraj, koji je, treba priznati, naumljen u Mojem vječnom planu Spasenja budući Sam Ja uvijek znao ljudsku volju i prema tome utemeljio Moj plan Spasenja na njoj… ali koji će unatoč tome biti izvršen od strane samih ljudi koji vjeruju za sebe kako su sposobni premašiti Mene i koji su vidljivo pod utjecajem protivnika čiji će uništavajući učinak onda postati vidljiv…

Dogodit će se kako je proglašeno, i svatko tko obrati pažnju može već prepoznati znakove vremena… svatko tko obrati pažnju također shvaća da je Moja Riječ Istina, koja je odgore dostavljena/priopćena ljudima kao veći od najvećeg dar milosti za svakoga tko želi prihvatiti ovaj dar… Jer nikada Ja nisam ostavio čovječanstvo bez pred-upozorenja kada se ono suočavalo sa događajima koje Sam morao poslati na ljude čim su oni bili u opasnosti sebe potpuno izgubiti Mojem protivniku (Sotoni)… Mojim su sudovima (= Potop, uništenje Sodome i Gomore) uvijek prethodila upozorenja i opominjanja, jer Ja Sam uvijek želio ponuditi ljudima mogućnost da se opamete i iskoriste kratko vrijeme koje im je preostalo tako da bi njihove duše mogle izroniti neozlijeđene iz svih takvih sudova. Ipak ovim opominjanjima i upozorenjima nikada nije bilo dozvoljeno prisiliti vjerovanje, i to je zašto će ovo Moje sadašnje proglašenje također pronaći malo pouzdanja bez obzira koliko jasno se znakovi mogu zamjetiti… Ljudi pokušavaju objasniti sve na način koji je njima više po ukusu, i to je zašto će ih Kraj uhvatiti na iznenađenje, jer vrijeme je ispunjeno, i Kraj je blizu.

AMEN

Spread the Truth