Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8376 (Ljekovitost vode na Izvoru…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8376, 9 Siječnja 1963

LJEKOVITOST VODE NA IZVORU…

Ja vam na izvoru želim dati vodu života, budući da ona tad još ima najveću ljekovitu snagu, jer onda možete i biti sigurni da duševno ozdravljate i da primate onu mjeru snage koja vam omogućava lak uspon. I stoga sam vam otvorio jedan izvor koji samo trebate posjetiti, pa ćete se moći poslužiti najboljim napitkom za vaše duše. Što primate najčišće je duhovno blago, pritječe vam direktno iz Mene, možete ga uzeti direktno iz Moje ruke i tada biti i uvjereni da ste primili ono najvrjednije što vam na Zemlji može biti pruženo.

Ako se vi ljudi od Mene Samoga date poučiti onda se ne može pomiješati neistina sa Istinom, jer od Mene vam pritječe najčišća Istina, i to bez dvojbe možete zastupati kao Istinu, i radi toga se trebate napajati na izvoru, trebate tražiti izvor, pa čak i ako se morate penjati …. tj. prije toga ispuniti određene uvjete koje vas koštaju nadvladavanja samog sebe …. Jer vi se prije toga morate potruditi voditi život Ljubavi, jer Ja Moj dar Ljubavi uvijek mogu dati samo onom čovjeku koji ljubi …. 

A tad nećete zažaliti to penjanje, koje vas je dovelo do Mog izvora, jer onda ćete se opet moći osnažiti i osjetiti blagotvorno djelovanje Moje vode života, koja vas motivira na to da taj divni dar nikada više ne zanemarite i da ga dijelite svakom umornom planinaru koji se sjedne uz izvor kako bi se osnažio. I vi ćete onda njima pružati punu čašu, jer Moja životna rijeka teče neprestano, i samo treba piti kako bi se uvidio veliki blagoslov …. Tako da se možete smatrati blagoslovljenima, vi koji ste dospjeli do Mog izvora, vi koji se uvijek možete osvježivati, vi koji primate Moju Riječ, vodu života, koja vam je direktno od Mene dostavljana ….  

Ova Riječ još nije izobličena, još uvijek nije prošla kroz ljudsku ruku, još uvijek nije raskomadana i izmijenjena od strane ljudskog razuma …. Onako čista kako od Mene proizlazi, primljena je od vas, i ne može drugačije nego vaše duše doticati nadasve ljekovito i pročišćavajuće jer je proizašla od Mene. Tako da će, na Zemlji, svojim putem moći mirno nastaviti svaki hodočasnik koji se osnažio i osvježio na Mome izvoru ….  Svojim putem na Zemlji može ići opušteno svaki onaj čovjek koji se uvijek nanovo hrani i napaja Mojom Riječju, jer njemu će uvijek biti dostavljana snaga, jer je Moja Riječ blagoslovljena Mojom snagom ….

On treba hranu za svoju dušu, inače je ova preslaba za prevaliti put koji vodi u vis …. On treba kruh nebeski, Moju Riječ, koja mu daje sve što mu je potrebno da bi se usavršio tokom svoje zemaljske operacije …. I služi li se on onda tom hranom koju mu Ja Sâm nudim, on onda i može biti siguran u to da je ona zdrava za njegovu dušu, da Ja Osobno čovjeka štitim od razvodnjenog životnog vina, od kruha slabije kvalitete, koji više ne posjeduje svoju punu hranjivost …. On može biti siguran u to da mu je od Mene ponuđeno ono najbolje i da njegova duša mora ozdraviti, ako rado primi Moj milodar.

Jer kao što tijelo treba hranu i piće da bi moglo ispunjavati svoj zemaljski zadatak, isto tako i duša treba zdravu hranu koja joj omogućava sazrijevanje …. A tu hranu joj dajem Ja Osobno samo ako se zaputi na izvor, koji sam Ja otvorio i koji je i dostupan svakome tko želi od Mene biti nahranjen i napojen, tko se ne zadovoljava hranom slabije kvalitete …. tko sâm sa Mnom stupi u kontakt, kako bi Moj tok života u njega mogao uticati …. direktno ili indirektno ….

Jer i ako mu Moji glasnici nude životni napitak …. Oni su po Mom nalogu upućeni da vama ljudima donesu Moj dar, i onda ćete se uvijek moći napajati na “Mom izvoru”, jer oni vam uvijek donose tu Riječ koja je proizišla od Mene Samoga i treba biti dostavljena svim potrebitima, koji ju jedino trebaju zahvalno primiti, oni koje Ja dakle indirektno mogu hraniti i napajati kako bi njihove duše ozdravile …. I uistinu, vi ćete imati sve više snage i svjetla, jer Moja Riječ vam ih dostavlja, a tko Moju Riječ sluša i po njoj živi, taj se i nalazi na pravom izvoru, i neće mu nedostajati ničega.

Samo što čovjek ne treba biti ravnodušan i vjerovati da svugdje prima pravu hranu za svoju dušu …. Jer on ne zna s kog izvora mu se dostavlja ta voda ako je ne ispita s obzirom na njeno izvorište …. On ne zna da li ona još posjeduje ljekovitu silu ili je bila razvodnjena …. I stoga treba krenuti na put, i potražiti izvor …. Moja otkrovenja treba poštovati i u njima sudjelovati, jer Ja ću svakoga koji ozbiljno žudi i štititi od toga da ide krivim putem i da bude zaveden …. Žudi li on, da od Mene bude hranjen i napajan, on će uistinu i pronaći pravi izvor, njegova duša će primiti ono što žudi, i ona će sazrjeti još na Zemlji ….  

AMEN

Spread the Truth