Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8373 (“Čije god grijehe otpustite…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8373, 6 Siječanj 1963

‘ČIJE GOD GRIJEHE OTPUSTITE…’

(Ivan 20:23)

Mnoge su pogreške već rezultirale iz pogrešnog tumačenja Moje Riječi te bile raširene, i teško je otkloniti takve pogreške i nadomjestiti ih sa Čistom Istinom budući ljudi radije prihvaćaju jednu pogrešku i šire ju kao Istinu nego dozvoljavaju sebi biti podučenima i prihvatiti Čistu Istinu. I ovo se uvijek moglo dogoditi kada je Moja Riječ bila protumačena doslovno, budući duhovno značenje Riječi nije nikada bilo shvaćeno. Da su ljudi opterećeni grijesima je rezultat njihova prijašnjeg otpadništva od Mene… rezultat izvornog grijeha koji je jednom potpuno svjesna i kompletno prosvjetljena bića uronio u tamu. Otud su ljudi i dalje podložni ovom grijehu ako nisu izbavljeni od njega od strane Isusa Krista. I poradi ovih bijednih ljudi Ja Sam Osobno sišao na Zemlju i kao čovjek Isus podnio žrtvu na Križu za iskupljenje ove goleme krivnje. Međutim, pošto su ljudi potpuno slobodni smatrati Isusa za Božanskog Iskupitelja, u Kojem Sam Ja Osobno postao ljudsko biće, oni također trebaju biti uvedeni u znanje o Njemu, u razlog zašto su ljudska bića i u čin Spasenja. Za ovu svrhu Ja Sam poslao Moje učenike u svijet, koje Sam Ja Osobno bio podučio prethodno ovome i koji bi prema tome također trebali proglasiti Evanđelje kao Moji predstavnici za sve narode. Sada je vrlo lako razumjeti da su ljudi koji su prihvatili blagoslove čina Spasenja bili oslobođeni od njihove goleme krivnje grijeha… da su im njihovi grijesi bili oduzeti kada su priznali njihovu grešnost i okrenuli se ka Križu, ka Božanskom Iskupitelju, za pribježište.

Na taj način Moji učenici su svjedočili o Meni i Mojem činu Spasenja ljudima i svatko tko je prihvatio njihovo učenje je bio također od strane njih uvjeren da su im njihovi grijesi bili oprošteni, budući Sam im Ja dao zadatak da objasne ljudima zašto su bili bijedni i opterećeni. Otud oni su ih također mogli uvjeriti namjesto Mene kako će biti oslobođeni od sve krivnje ako priznaju Mene i zatraže Me za oproštenje. Jer oni su otišli u svijet propovijedati Riječ o Križu namjesto Mene, time oni su također mogli oprostiti ljudske grijehe namjesto Mene… Sve dok su donijeli Evanđelje ljudima kao Moji predstavnici oni su bili prosvjetljeni od strane Mojeg Duha i prepoznali su grešno stanje ljudi. Oni su također prepoznali ljudsku voljnost da se pokaju koja im je dala pravo da ih odriješe od sve krivnje namjesto Mene… Oni su jedino napravili što bi Ja Osobno bio napravio kada Sam živio na Zemlji. Time je Riječ ‘Čije god grijehe otpustite, otpušteni su im…’ bila opravdana i također treba biti shvaćena u ovom kontekstu…

Ali pitanje je: tko djeluje kao Moj istinski predstavnik na Zemlji?… budući ovisi o ovome jedino da li je moguće za osobu da oprosti grijehe, to jest, da li je to odobreno od strane Moje volje… Budući nije svatko tko sebe naziva Mojim predstavnikom prosvijetljen od strane Mojeg Duha i sposoban je prepoznati stanje duše u osobe čije ‘grijehe’ on želi ‘oprostiti’. Ne može svatko tko sebe naziva Mojim predstavnikom propovijedati Moje Evanđelje njegovim bližnjim ljudskim bićima. Jedino ljudi prosvjetljeni od strane Mojeg Duha znaju o Isusovom činu Spasenja, o njegovom duhovnom razlogu i golemom prvobitnom grijehu. Otud ‘djelovanje Mojeg Duha’ mora definitivno biti moguće, ali nije zamjetno u onima koji svi ispovijedaju da su Moje sluge, Moji predstavnici na Zemlji… Posljedično oni niti su ovlašteni niti sposobni prosuđivati stanje duše njihovih bližnjih ljudskih bića i otpuštati njihove grijehe. I ako to naprave, osoba unatoč tome nije izbavljena od njezine goleme krivnje ukoliko se on sam ne zaputi stazom do Isusa Krista i zatraži Ga direktno za oproštenje njegove krivnje…

Iz ovog razloga ljudi se ne bi trebali oslanjati na jamstva onih koji su sami nesposobni oprostiti grijehe budući ih Ja nisam odredio za ovu službu. Otud obmanjujuće učenje poput ovog može imati vrlo štetan učinak na duše koje vjeruju da su bile izbavljene od njihovih grijeha kroz specifične običaje i onda podbacili izručiti sebe Isusu Kristu iskreno Ga zaklinjući za oproštenje njihove krivnje… Jer iskupljenje izvornog grijeha može jedino biti dano ljudima od strane Isusa Krista, a ovo potrebuje znanje koje, zauzvrat, može biti jedino stečeno kroz Čistu Istinu… Ali sve dok se ljudi, koji sami nisu bili određeni od strane Mene, osjećaju ovlašteni otpuštati grijehe to će jedino rezultirati u malodušnom stavu, budući ljudsko biće onda vjeruje kako je bio oslobođen od njegove odgovornosti čim mu njegovo ljudsko biće daje jamstvo o oproštenju grijeha… čak sa upućivanjem na činjenicu da Sam Ja Osobno dao ovo obećanje…

Ja Sam izgovorio ove Riječi Mojim učenicima ‘Čije god grijehe otpustite, otpušteni su im…’ I ove će Riječi uvijek biti opravdane kod onih koje Ja Osobno odaberem kao Moje istinske učenike… Ali iste Riječi nikada ne mogu biti primjenjene na one koji su sami sebe proglasili, ili koji su bili proglašeni od strane njihovih bližnjih ljudskih bića, kao Moji nasljednici… Jedino Ja znam tko Mi služi na ispravan način i tko za to ima nužne kvalifikacije… I time još jednom Ja biram Moje istinske predstavnike na Zemlji koji će proglasiti Moje Evanđelje u svoj istinitosti i također jasno izlažu pogrešku i bore se protiv pogreške… Jer jedino Istina može biti pravo svjetlo za ljude putem koje će oni pronaći put uzlaza, doma k Meni u kuću Njihova Oca.

AMEN

Spread the Truth