Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8363 (“Ja sam s vama sve dane…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8363, 26 Prosinac 1962

“JA SAM S VAMA SVE DANE…”

(Matej 28:20)

„Ja sam s vama sve dane do Kraja…“. Vi nikada niste napušteni, čak ni kada ste opterećeni zemaljskim nevoljama, jer Jedan vam je uvijek spreman pomoći… Ja uvijek hodam uz vas, čim vi samo dopustite Moje prisustvo, čim vi svjesno tražite Moje vodstvo. Vi sami tako određujete da li Ja mogu boraviti s vama, jer dok Mi vi još suprotstavljate unutarnji otpor, Ja se povlačim, odnosno, vi onda isto tako nećete moći osjetiti Moju Ljubav, čak i ako Ona nikada ne odustaje od vas… Ali, Ja sam vam obećao da ću Ja ostati s vama do Kraja. A ovom obećanju vi zaista možete pokloniti vjeru, budući je Istina svaka riječ koja istječe iz Mojih usta (Ivan 17:17). No, čim sam Ja s vama, vi se također ne trebate bojati nikakvog zla (nesreće), jer ga Ja mogu otkloniti, i također ga želim otkloniti, ako se vi sa Mnom povežete kroz molitvu i Ljubav-no djelovanje. Vi stoga stalno stojite u Mojoj skrbi, vi koji želite pripadati Mojima… A Ja vam stalno dajem dokaz toga, govoreći vam, kao što Otac govori Svojoj djeci… Ja vas opominjem i upozoravam, Ja vam objavljujem Svoju volju, i Ja vam dajem razjašnjenje o Mojemu biću, tako da se u vama zapali Ljubav za Mene, Koja onda također jamči Moje stalno prisustvo… Što međutim znači biti vam prisutan, vi ćete shvatiti u nadolazećem vremenu, u kojem će oko vas bjesnjeti i grmjeti, u kojem vi morate proći kroz vrijeme nevolja, jer one moraju doći zbog cijelog čovječanstva, dok još pojedini ljudi trebaju biti spašeni od propasti… Vi, koji ste Moji, zaista ćete stalno doživljavati Moju zaštitu i Moju pomoć, ali veličina nevolje će i od vas zahtijevati snažnu vjeru, inače vi nećete moći podnijeti suprotstavljena tlačenja, kojima ste vi izloženi kroz Mojega protivnika, i u kojima se morate dokazati… Vi se ne trebate bojati ovog vremena nevolje, jer čim vi sebe Meni preporučite, čim vi Mene pozovete, Ja ću vam uvijek biti prisutan, jer sam vam to obećao, dok sam Ja Osobno hodao po Zemlji… Samo dopustite ovo Moje prisustvo uz vas, žudeći ga, ne dopuštajući se zarobiti od svijeta, koji će vam iznimno snažno pristupiti sa svojim mamljenjima… No vi bi napravili lošu razmjenu, jer je on propadljiv, budući će sve što je oko vas uskoro potpasti uništenju, kao što je najavljeno kroz Riječ i Pismo… A što ljudi posjeduju, oni će izgubiti, i stajati ubogi i goli na Dan Suda. Vi međutim u svako doba možete znati da ste zaklonjeni u Mojoj zaštiti, i vaše će dobro uistinu biti neprolazno; vi ćete osigurati svoj ulazak u svjetlosno kraljevstvo, ako umrete još prije Kraja ove Zemlje… ili ćete ući u život u raju Nove Zemlje, kojem vi onda pristupate sa velikim bogatstvom, i sada možete djelovati u blaženstvu. A onda ćete vi smjeti doživjeti Mene Osobno, onda će se Moje obećanje očigledno ostvariti, jer „Ja ostajem s vama…“, jer vi Meni u susret nosite Ljubav, koja omogućava Moje prisustvo uz vas… Uvijek se sjetite ove Moje Riječi, i ne bojte se onoga što može doći, jer sam vam Ja obećao da je vrijeme nevolje na Zemlji ono koje najavljuje bliski Kraj, i koje od Mojih također mora biti podneseno (pretrpljeno)… ali snaga za to vam u svako doba prilazi… A vi trebate prethodno steći puno snage, uvijek se trebate Meni otvoriti, i dopustiti Moje prisustvo u vama, tako da vaša vjera postane neuzdrmljiva, i više ne ispustite Moju ruku, koja vas sprovodi kroz sve nevolje… A ako vi Mene ne ispustite iz svojih misli, onda ni Ja vas neću ostaviti, Ja ću vas u svakom satu ispuniti iznimnom snagom, tako da vi osjetite Moje prisustvo i stalno Mi poklanjate više Ljubavi, koja vas sve dublje povezuje sa Mnom… Jer, jedan Period Iskupljenja će biti zaključen, a jedan novi započeti, kao što sam Ja od početka predvidio kroz vidjeoce i proroke… I sve će se obistiniti, jer Moja Riječ je Istina… A ovu Moju Riječ vi možete slušati do Kraja, jer Ja ostajem s vama, a Moje prisustvo vam se potvrđuje kroz Moje obraćanje vama, koji Me žudite čuti, koji Moji jeste i želite ostati do u svu vječnost.

AMEN

Spread the Truth