Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8352 (Rajsko stanje na Novoj Zemlji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8352, 10 Prosinac 1962

RAJSKO STANJE NA NOVOJ ZEMLJI…

Ja želim iznova okrenuti Zemlju u mjesto mira gdje najvišu vlast ima Ljubav, gdje nema neprijateljstva, gdje sva stvorena bića žive zajedno u skladu i sreći, gdje će zračenje ljudske ljubavi također blagotvorno dodirnuti sve još ograničene duhovne supstance, gdje svatko ulaže napor da pomogne njegovom bližnjem ljudskom biću duhovno baš kao i zemaljski… i gdje ću Ja Osobno, Vječna Ljubav, biti sposoban boraviti među ljudima budući Me ništa negativne prirode to ne spriječava napraviti (Otkrovenje 21:3)… Moja je volja da će Zemlja još jednom služiti u pomaganju ljudskoj rasi da postigne najveću zrelost, tako da će mnogi ljudi biti sposobni napustiti Zemlju u savršenom stanju budući su oni blisko sjedinjeni sa Mnom i tako oni više neće biti opterećeni učincima prošlog izvornog grijeha, jer oni će svi biti iskupljeni već na Zemlji kroz Isusa Krista i prema tome mogu biti postavljeni na Novu Zemlju… Jer njihovo otklanjanje sa stare Zemlje prije Sudnjeg Dana (1 Solunjanima 4:16, 17) je dokaz da oni pripadaju Meni, to je dokaz da su pronašli sjedinjenje sa Mnom na staroj Zemlji… da su slobodni od svih poroka i žudnji što Mi je stoga omogućilo vratiti ih na Novu Zemlju…   

I novi će period iskupljenja započeti koji će na početku rezultirati u zrelosti mnogih ljudskih duša budući će Moj protivnik (Sotona) biti zavezan (Otkrovenje 20:2, 3) i nesposoban tlačiti te duše i također budući su oni dobrovoljno odustali od svega otpora… otud su oni već postali Moji Vlastiti i jedino žive zemaljski život poradi sljedećih naraštaja, jer oni će svjedočiti o Mojoj moći i slavi, oni će biti sposobni govoriti iz njihova vlastitog iskustva o stanju stare Zemlje i također podučavati njihove potomke da Me ljube… Njihova djeca i djeca njihove djece će također biti ispunjena sa Ljubavlju; njihove duše neće biti daleko od njihova izvornoga stanja, jer oni su bili začeti u čistoj, nesebičnoj Ljubavi zahvaljujući nedostatku utjecaja Mojega protivnika na ljude koji nastanjuju Novu Zemlju… Ljubav, međutim, je snaga koja doista može ubrzati sazrijevanje duše, ona također može pomoći zavezanim duhovnim supstancama da napuste njihovu formu i one će, također, odustati od njihova otpora i uvijek se kretati naprijed u njihovom razvoju sukladno Mojoj volji…

Ovo će se stanje nastaviti jedno dugo vrijeme… tijekom kojeg će se mnogi od palih duhova povratiti k Meni u savršenom stanju, tijekom kojeg ću Ja zadobiti mnogu ‘djecu’ i Moja baš kao i njihova sreća neće poznavati granica, jer Ja znam kako će Mi se svi pali duhovi vratiti jednog dana i da Moj vječni plan Spasenja neće biti neuspješan. A ipak, čak ovo stanje na Novoj Zemlji će se opet promijeniti jednog dana, jer sve više duša će se utjeloviti koje su prošle kroz tvorevine svijeta i naklonost ka materijalnim stvarima će još jednom izbiti… rijetko na početku ali će se postojano povećavati, i žudnja za materijalnim dobrima će također osloboditi/olabaviti okove Mojemu protivniku, jer ljudska slobodna volja je odlučujuća i ova može opet biti pod utjecajem Mojega protivnika budući mu se ljudi sami više neće odupirati. Ipak opet i iznova će Moja Ljubav također pomoći tim dušama i borba za njih će započeti iznova, međutim, sama ljudska nakana/odlučnost će odlučiti koji će gospodar biti pobjedonosan. Jer znanje o Isusu Kristu, Božanskom Iskupitelju, će također biti priopćeno ovim novim naraštajima… Otud oni neće biti ostavljeni bespomoćnima na nemilost Mojega protivnika i također će odustati od njihovog otpora ranije, budući će njihova vjera u Mene kao Boga i Stvoritelja i dalje biti dovoljno snažna i na taj način će Moj utjecaj kroz glas savjesti imati učinak… 

Unatoč tome, to više neće biti raju-nalik život koji je bio na početku, ljudi će prolaziti kroz unutarnje sukobe, kušnje Mojega protivnika neće podbaciti sebe materijalizirati i borba za opstanak, također, će postati grublja/teža ipak biti će lako podnošljiva za one ljude koji Mi ostanu vjerni i njeguju unutar sebe Ljubav… I čak onda će Moji svjetlosni glasnici pomoći ljudima, dijelom utjelovljeni kao ljudska bića, dijelom vršeći duhovni utjecaj na one koji im sebe povjere i ostanu u bliskom kontaktu sa Mnom. I sve dok Ljubav vlada Moj utjecaj na ljude će biti snažan i nikakvog nazadovanja u bezdan se neće trebati plašiti… jer Moj protivnik se uzalud bori protiv Ljubavi.

AMEN

Spread the Truth