Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8347 (Predanost Bogu osigurava postajanje blaženim…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8347, 4 Prosinac 1962

PREDANOST BOGU OSIGURAVA POSTAJANJE BLAŽENIM…

Dopustite se tako od Mene usmjeravati i voditi, dok svjesno sebe povjeravate Mojemu vodstvu, dok Me molite da vas ne ispustim iz ruke i da svaki put prođem s vama, tako da ne zalutate s pravog puta, nego stalno hodate prema Mojoj volji. I vjerujte da ćete vi onda i ispuniti vaš zemaljski zadatak, jer će u povezanosti sa Mnom također u vama zračiti struja Moje snage Ljubavi, i vi ćete vaše biće preoblikovati u Ljubav, jer je Njeno prisustvo najsigurnije jamstvo za to. Onda ćete vi također dobrovoljno služiti potaknuti od Ljubavi, i vaša duša će sazrjeti, od sebe će odbaciti sve protu-Božansko, budući Ljubav kristalizira dušu, i čini ju sposobnom primiti uvijek jače zračenje Ljubavi. Ali, Ljubav je svjetlo, i tako duša pri svom odvajanju od ove Zemlje može nesmetano ući u kraljevstvo svjetla, jer je u zemaljskom životu ona sebe tako oblikovala, da su s nje spali svi ovoji, i sada u povišenom stupnju svjetla ona može i primiti blaženstva Mojega kraljevstva. Predanost Meni je onda ovo ostvarila, jer tko se jednom preda Meni, Ja ga uistinu više za vječnost neću (na)pustiti, i također ću oblikovati njegov zemaljski put, tako da mu on može donijeti najviši uspjeh. Vi onda morate sazrjeti, budući je u vama iščezao svaki otpor, i stoga se također odvio povratak Meni. No, svjesno se Meni predati, zahtjeva stupanj vjere koji je dosegnut kroz Ljubavno djelovanje… To zahtjeva… čak i ako tek malu… spoznaju Mojega Bića,  koja se iznova može postići jedino kroz Ljubavno djelovanje… Jer, ako poznajete Moje Biće, Koje je Ljubav, mudrost i moć, onda vas to također potiče da se predate ovom Biću, i onda ste vi izdržali vaš ispit volje na Zemlji, vi ste Me dobrovoljno opet priznali, i žudite sjedinjenje sa Mnom… Stoga je Moje najveće i neprestano nastojanje, vama darivati ovu malu spoznaju, otkrivati vam Sebe, davati vam razjašnjenje o Mojemu Biću, iz Čije ste beskrajne Ljubavi vi sami proizašli. Ipak, prisilno se ovo znanje ne može dostaviti… vaša  slobodna volja mora biti spremna prihvatiti ga, i stoga je jedino vaša slobodna volja odlučujuća da li ćete u zemaljskom životu pronaći povratak k Meni, ili ćete ostati na udaljenosti od Mene, koja je nesreća. A zato je također dana mogućnost da zemaljski život kao čovjek bude prevaljen uzalud, no unatoč tome Ja ne mogu učiniti ništa drugo doli uvijek iznova djelovati na vašu volju, da Me saslušate kada vam želim objasniti, kada vam želim upaliti malo svjetlo, u kojem vi možete prepoznati Mene Osobno i Moje Biće. Vi ste sposobni za to, no da li ste voljni, to vi sami određujete, i neće biti izvršena nikakva prisila na vas, niti s Moje, niti sa strane Mojega protivnika. Ali vi se ne trebate nikada bojati da ću Ja odustati od vas… Sve do vaše smrti Ja vas nastojim pridobiti za Sebe, kako bih vam olakšao ulazak u onostrano kraljevstvo, da se vi ne trebate bojati najdublje tame, iz koje ćete vrlo teško pronaći izlaz, ako ne padnete još i dublje. Ja vam međutim moram ostaviti slobodnu volju, i sada ćete razumjeti da vas Ja držim, kako vas nikada više ne bih ispustio, kada vi sebe dobrovoljno Meni povjerite, kada vi tražite Moje vodstvo, i Ja onda vodstvo mogu i preuzeti, što vama zaista i jamči postizanje cilja… Svi vi ljudi jedino trebate znati i vjerovati da Sam Ja Osobno Ljubav Koja čini sve za Njena stvorenja, kako bi ih spasila iz ponora, od novog progonstva u materiju… Vi trebate jedino vjerovati da vi sebe možete bezuvjetno Meni povjeriti, da ste vi spašeni, kada se vi samo držite Mene… Jer, Ja također uzimam u obzir sve vaše slabosti, i uvijek vas opskrbljujem snagom da idete zemaljskim putem ispravno usmjereni cilju… Ja ću uvijek hodati uz vas, i vi ćete bez napora moći prevaliti uspon, jer njime hodate na Mojoj ruci, i uvijek ćete pronaći pravu podršku, kada vam uspon izgleda težak. Ali, cilj je čudesan, jer će s vas spasti sav teret i muka, sav jad, patnja i nevolja, čim ste vi stigli na vrata vječnosti, i vas će dočekati (primiti) kraljevstvo svjetla, gdje vas očekuju sve divote, te ćete biti iznimno blaženi.

AMEN

Spread the Truth