Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8346 (Življenje Božanskih Zapovijedi Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8346, 3 Prosinac 1962

ŽIVLJENJE BOŽANSKIH ZAPOVIJEDI LJUBAVI…

Svima vama je upućen poziv da živite na Zemlji sukladno Mojim Božanskim zapovijedima Ljubavi, jer nijedan čovjek koji ne poštuje ove zapovijedi Ljubavi, neće postići njegovo savršenstvo na Zemlji. I zato vi svi trebate čuti Evanđelje koje vam donose Moji učenici, jer ono ima za sadržaj Božanske zapovijedi Ljubavi, i jer tek onda vi dobivate unutarnje svjetlo, kada vi njih ispunjavate. Isprva vi prolazite u potpunom neznanju Zemljom, i težite jedino svjetovnom znanju, koje međutim ne osigurava nikakav uspon naviše. Tek kada vam je dano duhovno znanje, kada vi steknete uvid u duhovno područje, vi ćete voditi svjesni život, a ovo duhovno područje vam Ja želim otkriti, ali to mogu samo ako vi prije u sebi zapalite svjetlo Ljubavi… a ovo je opet posljedica ljubavnog života na ovoj Zemlji. Vi ne vjerujete koliko važnima treba držati zapovijedi Ljubavi; vi ne vjerujete to da one najprije trebaju biti ispunjene, treba li se duša napredno razviti. No, duša hoda kao čovjek na Zemlji samo zbog toga da postigne savršenstvo, da sazrije, da sebe promijeni u Ljubav, i iznova dosegne njeno prvobitno stanje… A ovo se može dogoditi jedino kroz ljubavno djelovanje, kroz vršenje Mojih zapovijedi, koje zahtijevaju Ljubav za Mene i za bližnjega. I zato je vama ljudima uvijek iznova propovijedano Moje Evanđelje, zato vam je uvijek iznova dostavljena Moja Riječ, budući Ja nikada neću prestati upozoravati vas, i objašnjavati vam kako je nadasve važno držati se Moje Riječi, koja vas uvijek potiče jedino na ljubavno djelovanje. Vaša nesavršenost, vaši nedostaci, sastoje se jedino u tome da vama nedostaje snaga Ljubavi, da je vaše življenje na Zemlji određeno jedino samoljubljem, da vi uvijek jedino na sebe same mislite, a za nevolju vašeg bližnjega nemate nikakvo razumijevanje, što je izvjesna ravnodušnost prema vašem duhovnom zadatku na Zemlji, a koja određuje vaš način života. Jer, svo vaše htijenje i razmišljanje je usmjereno jedino zemaljski, i gleda jedino na to da pripomogne tjelesnoj ugodi (lagodnosti), no zanemarujete dušu, jer joj vi potrebnu snagu ne priskrbljujete kroz Ljubavno djelovanje… I tako vaš zemaljski život uvijek ostaje tek prazni hod… pa i ako vi stječete i posjedujete zemaljska dobra, ova su propadljiva, i vi ih ne možete ponijeti sa sobom u onostrano kraljevstvo, kada morate napustiti zemaljski život. Dok god vaša duša mora gladovati, vi ne ispunjavate svrhu vašeg zemaljskog života. A vi jedino trebate napraviti pokušaj i činiti Ljubav… vi trebate samo jednom ne očekivati nikakvu korist, nego potpuno nesebično prihvatiti vašeg bližnjeg u njegovoj nevolji… I vi ćete osjetiti jedan usrećujući osjećaj, kojeg vam zemaljski ispunjene želje ne mogu pripraviti… Jer vaš bližnji će iznova vama donijeti u susret Ljubav, koja vas usrećuje, i uistinu, u vama je zapaljeno malo svjetlašce… Zato je vama također uvijek propovijedana Ljubav, budući vi trebate biti poticani, jer čim vi to kušate, to neće ostati na jednom pokušaju, vi ćete se sami osjetiti iznutra potaknutima na ponovljeno ljubavno djelovanje, jer svako djelo Ljubavi za vas znači dostavu duhovne snage, koju vi iznova koristite za djelovanje u Ljubavi… Jer, ovo je blagoslov svakog djela Ljubavi, da je volja u čovjeku osnažena, budući Ljubav uvijek donosi snagu. U Moj blagoslov može biti siguran svatko tko navješćuje Evanđelje Ljubavi, tko nastoji svoje bližnje potaknuti da budu nesebično ljubavno aktivni… tko sam daje dobar primjer, živeći bližnjima primjer života Ljubavi, što će se uvijek blagotvorno osjetiti od svih ljudi u njegovoj okolini (Matej 5:19). Znajte to da je Ljubav velika snaga, da svi vi možete također sebi vrlo olakšati život, ako iskorištavate Ljubav koja vam može pomoći i da dođete do žive vjere, a onda ste vi također izbjegli svakoj opasnosti… Jer, Ljubav i vjera su temelji Moje Crkve, koju sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji; onda tako i vi pripadate ovoj Mojoj Crkvi, i vi također ponovno stječete spoznaju koju ste bili izgubili kroz vaše otpadništvo od Mene, koje se sastoji u tome da ste vi odbili Ljubav… da ste se vi bez ikakve Ljubavi odmakli od Mene… Tek kada Ljubav iznova ispuni vaše srce, vi se također možete opet sjediniti sa Mnom, i onda je ispunjena svrha vašeg zemaljskog života. Stoga slušajte Moje glasnike, i ne odbijajte ih kada vam oni objavljuju Evanđelje Ljubavi, budući ih Ja šaljem svima vama koji još uvijek bez ikakva svjetla i Ljubavi hodate kroz zemaljski život… Slušajte ih i nastojte živjeti Moju Riječ koju vam oni donose, i uistinu, vi ćete steći mnogo, i vaš zemaljski put neće biti uzaludan, kada vaša duša napusti tijelo i uđe u onostrano kraljevstvo, koje je vaša istinska domovina.

AMEN

Spread the Truth