Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8345 (Novi period iskupljenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, 8345, 2 Prosinac 1962

NOVI PERIOD ISKUPLJENJA…

Nikakav se duhovni napredak više ne može očekivati na ovoj Zemlji, jedino još nekolicina ljudi će pronaći i hodati ispravnom stazom koja vodi do Mene… nazad u Očevu kuću. Zasigurno će svugdje biti ljudi koji ulažu svaki napor da rade za Mene i Moje kraljevstvo, podupirući doktrine različitih crkvenih organizacija sa iskrenom privrženošću Meni… Oni će imati dobru volju uvesti ljudska bića u Istinu i uspješni su također kada Moj Duh može djelovati kroz njih čim oni propovijedaju za Mene i Moje Kraljevstvo.

Ali jedino nekolicina ljudi uzimaju razvoj njihovih duša ozbiljno, čija vjera u Mene također uključuje vjerovanje da oni imaju odgovornost spram Mene i koji prema tome svjesno žive njihov zemaljski život. Međutim, većina ljudi jesu i ostaju ravnodušni, čak ako su konfrontirani od strane najsilnijeg govornika… Oni jednostavno odbacuju sve duhovno sa nadmoćnim osmijehom, jer ljudi to smatraju maštarijom i nestvarnim i prema tome nisu niti osvojeni time. Ali poradi nekolicine rad se i dalje treba obavljati gorljivo, jer spasiti samo jednu dušu od njezine propasti, spriječiti njezin opetovani napredak kroz zemljine tvorevine, je takvo ogromno postignuće da ne treba štedjeti nikakvog truda, budući će svaka duša vječno zahvaliti njegovu spasitelju što ju je izveo na ispravan put.

Mnogi ljudi će se prividno povratiti nazad k vjeri… Ali još veći je broj onih koji otpadaju i bezobzirno žrtvuju njihovu vjeru u Mene i koji isto tako ne priznaju čin Spasenja Isusa Krista kao jedan čin okajanja za cijelo čovječanstvo… I baš jer vjera u Isusa Krista rastuće opada, duhovna nedaća postaje postupno gora. Ovo će konačno voditi do dezintegracije Zemlje tako da bi se spriječio čak još dublji silazak u tamu, što će biti postignuto oslobađanjem duhova koji pripadaju Mojem protivniku (Sotoni) i njihovom ponovnom zarobljavanju u materijalno stvaranje.

Opet i iznova vam govorim da ova Zemlja ne može očekivati duhovnu promjenu na bolje, da će početi novi period iskupljenja i da će to, istovremeno, biti duhovna a također i zemaljska prekretnica, pošto ništa što živi i postoji na, u i iznad Zemlje neće preostati (Sefanija 1:2, 3, 18), već će sve biti transformirano, Nova Zemlja će se pojaviti, i ta Nova Zemlja će iznova započeti u zakonskom redu (Knjižica br. 42), tako da će razvoj svih duhovnih supstanci na njoj biti osiguran i proces povratka unutar tog zakonskog reda će se nastaviti.

Moj vječni plan ne ovisi o tome da li vi ljudi vjerujete u ovo ili ne, ali oni među vama koji ne vjerujete u Moje izjave ćete biti iznenađeni kako brzo će doći dan kada će se prva otkrovenja ispuniti: kada ćete moći posvjedočiti posljednjem znaku od Mene koji će potvrditi sva otkrovenja ove prirode (Knjižice br. 49 & 50)… Posebice oni ljudi koji sebe smatraju intelektualno nadmoćnima njihovim bližnjim ljudskim bićima negiraju takva otkrovenja posljednjih dana i stoga također sumnjaju u Istinu Moje Riječi, koja je transmitirana na Zemlju direktno od gore… Ipak, tko bi drugi mogao dati takva specifična predskazanja osim Onog Koji ima svu moć na Njegovom raspolaganju i Koji je Gospodar svih sila na nebu i na Zemlji?

Vi Njegovu Riječ uistinu možete prihvatiti kao istinitu i izvjesnu, jer Ja ne samo da govorim, već također potkrepljujem svaki događaj koji će vam biti nanešen od strane Moje Ljubavi, mudrosti i sile, budući je to nužno za vaše duše koje bi Me još trebale zazvati u posljednji čas prije Kraja. Moja predskazanja nisu naumljena postići ništa nego stimulirati vaš smisao za odgovornost, tako što ćete vjerovati da se uskoro približavate Kraju i tako što sebe pitate da li i kako možete stajati pred očima vašeg Boga i Stvoritelja… Vi ne bi trebali vjerovati onima koji negiraju Kraj, koji u vama ljudima žele probuditi očekivanje promjena na bolje… duhovne renesanse baš na samoj ovoj Zemlji koja jedino zahtjeva drugačiju ljudsku generaciju koja štuje Moju volju… Na ovoj Zemlji se takva ljudska generacija više neće pronaći, pošto se propadanje duhovnosti nastavlja, i to jedino će rezultirati u kraju ovog zemaljskog razdoblja.

Jer ova Zemlja je naumljena biti škola za duh, ali ljudske su misli dominirane od strane materije i prema tome će oni sami također iznova postati materija, za kojom žude iznad svega drugog. Čineći tako oni u potpunosti zaboravljaju Boga Koji im je dao njihov zemaljski život poradi specifične svrhe… I ljudi ne ispunjavaju tu svrhu, čak sama Zemlja više ne ispunjava tu svrhu, pošto je Božanski red bio u potpunosti izokrenut, Zemlja je postala kraljevstvo Mojeg protivnika (Sotone) koji želi spriječiti viši razvitak svih duhovnih supstanci…

A vi, koji i dalje vjerujete u duhovni preokret čovječanstva na ovoj Zemlji, ste duhovno zavedeni, vi nemate nikakvog unutarnjeg prosvjetljenja, vi ste prosto usmjeravani vašim ljudskim intelektom da optužujete i da negirate Božanska otkrovenja i da ih prikazujete kao izražaj protivničkog duha. Inače bi sami znali do kojeg je stupnja čovječanstvo pristiglo, i bolje bi učinili kad bi šutjeli, ako vi sami ne možete vjerovati u Kraj… nego da izlažete vaš nedostatak svjesnosti putem tvrdnji koje se suprotstavljaju Mojim predskazanjima… Jer vi također ćete morati odgovarati za to, budući vi, naposlijetku, spriječavate ljude od toga da procijene njihov promašen život i time od povratka k Meni, što će se morati dogoditi prije Kraja ako će duša biti spašena od užasne sudbine ponovljenog zarobljeništva u tvorevinama Zemlje.

 AMEN

Spread the Truth