Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8333 (Zadatak širenja Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8333, 20 Studeni 1962

ZADATAK ŠIRENJA RIJEČI…

Prema tome nosite Moju Riječ u svijet… Ako vam Ja Osobno dajem ovaj zadatak onda možete počivati sigurni kako ću Ja također učiniti sve da bi vam osigurao mogućnost da ga ostvarite… Ja Osobno ću urediti sudbinu vašeg života tako da ćete biti u stanju nositi se sa Mojim zahtjevom, i Ja Osobno ću odrediti/poravnati staze kojima se trebate zaputiti u zemaljskom životu. Ništa vam se neće dogoditi slučajno, sve je uređeno da bi služilo širenju Moje Riječi. I čak bližnja ljudska bića će preći vašim putem kako Ja smatram prikladnim za sazrijevanje njihovih duša ako njihova volja ne prigovara. I čak ako izgleda da su mogućnosti da radite za Mene i Moje kraljevstvo oduzete od vas… Ja ću nastaviti stvarati nove prilike budući Ja znam koliko puno ljudi trebaju čuti Moju Riječ, koju Sam Ja sposoban dostaviti vam direktno odgore. Moj protivnik (Sotona), međutim, će biti jednako revan zaustaviti vaš rad, i on će učiniti sve moguće da bi vas spriječio ostvariti Moje instrukcije, ipak on neće biti pobjedonosan, jer Moja Riječ je svjetlo koje će sijati u tamu noći, koje dolazi od Mene Osobno i također vas osvjetljava… I Moj protivnik će pobjeći od ovog svjetla budući ono već sjaji preblistavo i on ga više nije u stanju utrnuti. Stoga vi se uvijek trebate oslanjati na Moju pomoć koja vas neće razočarati, i vi trebate znati kako Ja neću dopustiti da Moj rad bude u opasnosti, da ću opet i iznova slati svjetlosne glasnike na Zemlju koji će raditi u Moje ime, čak ako ih vi ne prepoznajete kao takve…

Ali Ja Sam poznavao ljudsku volju od vječnosti, i stoga Ja također znam da li je i kako nužno poslati vam voljne sluge koji će poduprijeti širenje/omasovljavanje Moje Riječi dostavljene vam odgore čim je Moj protivnik uspio u podizanju prepreka ili koristi njegov utjecaj da bi doveo u opasnost vinogradarski posao. Ja ću vama, koji sebe otvorite kao posude za Moj Duh, neprestano govoriti, i vi se ne trebate bojati da će se dotok Moje milosti umanjiti, jer sve dok Mi vi sebe (pre)dajete Ja Sam sposoban djelovati u i kroz vas, i Moja volja će urediti vaš zemaljski život tako da on služi širenju Moje Riječi. Ali Ja nikada neću prisiljavati čovjeka da Mi služi ako on to ne želi, ako on dopusti Mojem protivniku da vrši utjecaj na njega, jer jedino slobodna volja može ostvariti blagoslovljeni rad za Mene i Moje kraljevstvo… I opet i iznova će u stvari biti ljudi koji će ponuditi njihove usluge u njihovoj slobodnoj volji, jer kraljevstvo svjetla zna za ogromnu nevolju na Zemlji i svjetlosna bića su sebe dobrovoljno ponudila da bi sišla na Zemlju tijekom posljednjih dana i kao ljudska bića prihvatila duhovnu misiju…

Riječ koja proizlazi/dolazi od Mene treba biti raširena budući je to jedini način da se pomogne ljudima spasiti njihove duše, budući im ona daje svjetlo i snagu u isto vrijeme, i budući je Moja direktna pomoć postala nužna… Time ću Ja također osigurati da se Moja Riječ može raširiti… Ja ću urediti sve tako da će to biti uspješno i također odabrati prave sluge koje onda rade u Moje ime. Jer Moja je moć velika, i Moja Ljubav za vas opravdava za Moju moć da sebe izrazi, i prema tome vi ćete doživjeti stvari pomoću kojih vam želim demonstrirati Moju beskonačnu Ljubav spram vas… Otud vi možete vršiti vaš vinogradarski rad bez brige, jer Ja Osobno ću ga štititi i neću dopustiti da Moj rad Ljubavi za vas dođe u opasnost… Jer vi ljudi trebate Moju Riječ, vi trebate živu propovijed od strane Mene tako da sve duše koje još žive u tami mogu postati prosvjetljene.

AMEN

Spread the Truth