Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8324 (Stav ljudi prema Mariji, Isusovoj majci…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, 8324, 8 Studeni 1962

STAV LJUDI PREMA MARIJI, ISUSOVOJ MAJCI…

Ja sam uvijek spreman odgovoriti (vam) kada ste inspirirani duhovnim pitanjima, jer vi, koji ste namjeravani proširiti istinu od Mene, morate također sami znati istinu, morate biti sposobni praviti razliku između greške/zablude i istine… I stoga svjetlo treba biti zapaljeno tamo gdje ste još mračnog duha, gdje dvosmislenost i dalje postoji… Jer vi trebate znati kako će jedno obmanjujuće učenje opetovano voditi u nove pogreške/zablude… Opet i iznova su vam bila dana objašnjenja o stavu ljudi prema Mariji, zemaljskoj Majci Mojeg tijela, u ovom smislu: da ona zasigurno može biti nazvana/smatrana za naj-uvaženije/časnije biće u Mojem kraljevstvu svjetla kome vi ljudi također možete dodijeliti/podariti vašu ljubav pa ipak uvijek sa rezervom/uzdržavanjem znajući da ona, zahvaljujući njezinom visokom stupnju zrelosti/savršenstva, prebiva u Mojem kraljevstvu kao ‘dijete Božje’, u kojem Ja Osobno vladam kao Bog i Stvoritelj, kao Otac, kao primarni izvor svjetla i snage, kao najuzvišeniji i najsavršeniji duh u vječnosti…

Ona se, dakle, kako je bila živa kreacija, Meni vratila kao Moje dijete… dok sam Ja Stvoritelj Osobno i prema tome bi od vas ljudi želio primiti neograničenu ljubav… koju ćete Mi vi također dodijeliti kada ste u potpunosti ušli u Moju volju i bez ikakve rezerve (u smislu, ‘cijelim svojim srcem/bićem’) se čeznete sjediniti sa Mnom… Ja želim posjedovati ovu vašu neograničenu ljubav i sva bića u Mojem kraljevstvu svjetla, koja Me ljube baš takvom intimnošću/prisnošću, će jedino nastojati tako utjecati na ljude da će se oni okrenuti prema Meni… Ali oni nikad neće hrabriti ljubav ljudi da traži drugačiji cilj osim Mene… što se, međutim, događa kada svjetlosno biće uživa izvanredno štovanje/obožavanje od ljudi koje bi trebalo biti upućeno/dano jedino Meni… i iz ovog razloga ni jedno svjetlosno biće se nikad neće prikazati ljudima na način koji bi uzrokovao vatreno obožavanje. Jer takvo prikazanje bi jedino osnažilo pogrešno učenje, kakvim treba smatrati ‘štovanje/obožavanje Marije, majke Božje’, koje je sebe uspostavilo među ljudima.

Ja Osobno ne bi nikad ohrabrio i podržavao obmanjujuća učenja… I pošto su sva svjetlosna bića u potpunosti ušla u Moju volju i također znaju kako takva obmanjujuća učenja nanose gubitak dušama ljudskih bića, ni jedan takav pokušaj nikad ne bi bio poduzet od strane svjetlosnih bića, ali Moj neprijatelj/protivnik (= Sotona) će zaista koristiti baš takvu pogrešno usmjerenu vjeru te će ju pokušati utvrditi sa prikazama/avetima/priviđenjima kojih je on osobno izvornik/pošiljatelj…

Jer čim uspije u tome da sve više odvraća ljudsku pažnju prema ‘čudnim/novim bogovima’ on zamjenjuje Mene Osobno, Koji želi biti jedini cilj ljudskih želja…  

Koristeći se lukavstvom i prijevarom Moj će neprijatelj/protivnik pokušati sve kako bi ljude odveo u pogrešno razmišljanje i, razumljivo, on može najbolje raditi/djelovati tamo gdje su obmanjujuća učenja već pripremila tlo da može primiti njegovo otrovno sjemenje…

Opet i iznova su Moja ljubav, mudrost i sila sebe otkrili prenoseći/dostavljajući Moju Riječ, tako da su ljudi bili uvedeni u istinu. I Moj neprijatelj djeluje na isti način pokušavajući zadobiti ljudsko vjerovanje najavljujući događaje kojih je on vrlo dobro svjestan… A pošto Ja Osobno ne mogu djelovati direktno u ljudima koji su gradili na njegovim temeljima on na njih utječe kroz djela prevare, i ljudi ih ne prepoznaju kao neprijateljsko djelo prevare jer se on ne srami pojaviti zamaskiran u jedno od najuzvišenijih svjetlosnih bića (= Mariju; 2 Korinćani 11:14), pošto im on iza te maske ima pristup.

Činjenica da su u posebnim slučajevima duhovno potpuno zrele/savršene duše sposobne za/imati duhovnu viziju (ili ‘duhovno viđenje’) nije osporavana, pa ipak čim se to odnosi na prenošenja/transmisije koje su s Moje strane namijenjene ljudima zbog spasenja njihovih duša to ( transmitiranje istine) se događa putem direktnog otkrovenja kroz duh, ali (š)to onda također uključuje zadatak daljnje predaje tih otkrovenja bližnjim ljudskim bićima… Međutim, takva otkrovenja neće nikad biti (pre)dana maloljetnoj djeci uz zabranu da pričaju o njima (= Fatima). Samo iz ovog bi ljudi mogli zaključiti tko je izvornik/pošiljatelj takvih priviđenja/prikaza/utvara… Tijekom posljednjeg vremena Moj neprijatelj ima veliku moć, i on je uistinu dobro koristi…

I njegov utjecaj će se također ukorijeniti gdjegod postoji greška/zabluda, greška/zabluda će biti sve više osnažena, a činjenica da je vama ljudima ponuđena greška/zabluda se pokazuje istinitom u tome da je, opet i iznova, baš ono svjetlosno biće (= Marija) postavljeno na isturen položaj koje bi htjelo iskoristiti sav svoj utjecaj jedino tako da bi vodilo ljude prema Meni kao Božanskom Iskupitelju, pošto ono zna u kakvim okovima oni skapavaju i da oslobođenje mogu pronaći jedino kroz Isusa Krista… Takve prikaze/utvare/priviđenja, međutim, su uvijek jedino uspješne u osiguravanju izvanrednog podstreka za obožavanje majke Božje… što je također volja Mojeg protivnika: da ljudi stvore čudne/nove bogove za sebe kako bi ih obožavali… Velika struktura laži je bila podignuta i njezini zidovi postaju sve snažniji… ali koja jedino može biti uništena posredstvom čiste istine koja je s Moje strane prenijeta/dostavljena na Zemlju… I svatko tko žudi za istinom će također jasno razumjeti i biti u stanju razlikovati između laži i istine… On će Meni Osobno uputiti molbu za razjašnjenjem, i Ja mu uistinu neću uskratiti istinu.

AMEN  

Spread the Truth