Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8323 (Propovijedi Ljubavi… Patnja i nevolje trebaju razbuditi Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8323, 7 Studenoga 1962

PROPOVIJEDI LJUBAVI …. PATNJA I NEVOLJE TREBAJU RAZBUDITI LJUBAV ….

To što ljudi tako malo paze na Zapovjedi Ljubavi nije zato što ne znaju Moju volju, koja od njih očekuje jedino djela Ljubavi, nego je puno više do toga da oni ne pale iskru Ljubavi koja miruje u njima, da se ona pretvori u plamen …. Radi se o tome da oni najčešće misle samo na sebe same, da im je vlastito ja toliko važno da svoje razmišljanje, želje i vladanje usmjeravaju jedino samima sebi, da se trude za sebe postići sve ono što im može pridonijeti povećanju ugodnosti.

Zapovijed Ljubavi prema Bogu i bližnjemu nije im nepoznata, a uz to i iz iskustva znaju da i njih same djelo Ljubavi dotiče blagotvorno, tako da bi iz vlastite pobude bližnjemu mogli usmjeriti Ljubav …. Tada bi se i iskra Ljubavi u njima rasplamsala, a to predstavlja i uspostavljanje veze sa Mnom, svojim Bogom i Stvoriteljem od Vječnosti.

No Moj protivnik ima veliki utjecaj na svakog čovjeka koji se još nije oslobodio od samoljublja, i on će na čovjeka uvijek utjecati tako da ga sprječava prakticirati Ljubav …. jer tad mu priječi i svaku vezu sa Mnom, Koji sam Sâm Ljubav. Znači njegovom utjecaju moguće se je suprotstaviti jedino ako se ljudima uvijek nanovo propovijedaju Moje Zapovjedi Ljubavi, kad im se predoči rezultat ispravnog života u Ljubavi ali i posljedice života lišenog Ljubavi, kad ih se upozori i usmjeri na to da sami sebe odgajaju prema svjesnom zapostavljanju svoga ja i ka pojačanoj brizi za bližnjega, u svoj nesebičnosti …. 

Stoga je propovijedanje Mojeg Evanđelja Ljubavi od iznimne važnosti, pa čak i ako ga ne čuju rado oni koji tvrdokorno ostaju u svom samoljublju i na taj način ostaju pod utjecajem onoga koji nema ništa Ljubavi. No bez Ljubavi ni jedan čovjek ne može ispuniti svoj zemaljski zadatak, bez Ljubavi niti jedan čovjek na Zemlji ne može postići ispunjenje, bez Ljubavi niti jedan čovjek ne može postati blažen, jer bez Ljubavi on je mrtvo stvorenje, pa iako još kao čovjek živi na Zemlji.

No taj tjelesni život on će izgubiti, i njegova duša onda potpuno mrtva ulazi u onostrano, ona je nesvjesna i potpuno je zamračenog duha te je stoga i nesretna. Ona se nalazi na Zemlji samo u svrhu preobrazbe svog bića nazad u Ljubav, kao što je ono iskonski bilo, kad je biće proizašlo iz Mene …. No ne postigne li čovjek u zemaljskom životu tu preobrazbu, u tom slučaju je na Zemlji uzaludno živio i opet može potonuti nazad u najdublju tamu ….

No uspjeh mu može zabilježiti jedino Ljubav, jer Ljubav je svjetlo, a na svjetlu će spoznati sve i znati će o Mojoj beskrajnoj Ljubavi i mudrosti, i on će se truditi povezati sa Mnom Samim u Ljubavi. I stoga Ja mogu jedino kroz patnju i nedaće ljude pokretati na Ljubav, kako bi se osjetili dotaknutima nevoljom bližnjega i njemu pružili pomoć ili pak sami iskusili Ljubav, koja budi uzvratnu Ljubav. Jer Ja ne mogu ni jednog čovjeka prisiliti na Ljubav …. te Zapovjedi moraju biti ispunjene u svoj slobodi volje, prisilna Ljubav nije Ljubav ….

No za Ljubav je sposoban svaki čovjek, jer Sam u srce svakog čovjeka postavio iskru Moga vječnoga Božanskog Duha …. Moga izvornog elementa …. a za to je potrebna samo volja kako bi se ta iskra zapalila. No to što je se u vrijeme Kraja Ljubav potpuno ohladila među ljudima (Matej 24:12), to je objašnjenje za preokret koji će se na ovoj Zemlji dogoditi, jer bez Ljubavi niti jedan čovjek neće se razvijati uvis, bez Ljubavi svrha zemaljskog života neće više biti ispunjena, i tako je Zemlja izgubila svoju svrhu za ljude, kojima je ona trebala služiti kao stanica za sazrijevanje ….

I zato će ona doživjeti totalni preokret, tako da i ono u stvaranju svezano duhovno dobije nove oblike i može proći razvojni put. No zadnje preoblikovanje na ovoj Zemlji …. postojanje kao čovjek …. morati će postići putem preobrazbe u Ljubav, jedino tako se može postići konačna svrha na ovoj Zemlji, jedino tako može se dospjeti do one blaženosti koja joj je namjenjena i koje je jedino moguća putem Ljubavnog prožimanja s Moje strane ….

AMEN

Spread the Truth