Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8310 (Najavljivanja Kraja i znaci vremena…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8310, 25 Listopad 1962

NAJAVLJIVANJA KRAJA I ZNACI VREMENA…

Najavljivanja skorog kraja ljudima izgledaju nevjerojatno, posljedično tome oni ih odbacuju te također sumnjaju u istinu koju duhovni glasnici prenose na Zemlju… A ipak neće proći dugo vremena da se ta najavljivanja ispune, jer Moja je Riječ istina… I baš zbog činjenice da ljudima nije preostalo puno vremena da promijene svoju prirodu u ljubav Me nagoni da opetovano skrećem njihovu pažnju na kraj i da ih najozbiljnije opominjem da slušaju Moju Riječ i žive njihov život tome sukladno. Međutim, ljudi ne žele vjerovati i Ja ne mogu na silu utjecati na njihove misli i namjere, Ja ih jedino uvijek mogu obavijestiti o onome što će im se dogoditi i ostaviti njihovoj slobodnoj volji to kako će procijeniti i iskoristiti takva proglašenja. A pošto se proces kraja nije nikad prije dogodio, pošto ljudi o ovome nemaju znanja, njima je također vrlo teško povjerovati u njega, premda Sam Ja od početka ovog perioda (iskupljenja) opet i iznova naznačavao kraj. Ipak oni bi također trebali uočiti znakove koje Sam Ja također predskazao… Primjetit će kako se (pred)znaci povećavaju i da, čisto sa svjetovnog stajališta, promjena mora doći, jer sve se intenzivira/pooštrava do abnormalnog stupnja, ljudi su se našli na stupnju koji bi ih trebao zaustaviti i zamisliti… Nema više ljubavi, namjesto toga, ljudi nadmašuju jedni druge u bezosjećajnosti/bezobzirnosti, blizak suživot u skladnosti više ne postoji, ljudi su neprijateljski raspoloženi jedni naspram drugih i dozvoljavaju potpunu slobodu njihovim najnižim instinktima i strastima, oni jure za materijalnim dobrima i ne streme spram ama baš ikakvog duhovnog kontakta… Kao što je bilo u doba velike Poplave, ljudi su jedino tražili svjetovno zadovoljstvo do kojeg su dolazili čak putem nezakonskih sredstava zahvaljujući činjenici da se ljubav ohladila…

Svatko tko se osvrne oko sebe sa otvorenim očima bi već trebao prepoznati znakove posljednjih dana i znati kako će jednog dana obnavljanje morati doći, da će jednog dana Božja sila i pravednost morati doći u prvi plan, ako se u Boga uopće vjeruje. Ako ova vjera potpuno nedostaje, ljudi su doista dosegli nizak duhovni nivo koji će također dovesti do kraja ove Zemlje… Ipak Ja s Moje strane ništa drugo ne mogu napraviti nego opetovano ukazvati na kraj, neprestano se nastavljati obraćati ljudima kroz usta proroka i vidjeoca i prosvjetliti ih u svezi razloga i rezultata ljudskih života… ali uvijek prepustiti njihovoj slobodnoj volji da proglašivačima Moje Riječi ukažu povjerenje ili pak da ju odbiju. Unatoč tome, sudbina svake osobe će proslijediti brže nego mislite; svi vi ćete morati doživjeti ovo vrijeme ako niste bili blagoslovljeni ranijim pozivanjem. Moj plan Spasenja je bio ustanovljen prije beskonačno puno vremena i sigurno će biti sproveden budući je vrijeme koje je duhovnim bićima bilo podareno da sebe oslobode od fizičke forme u ovom periodu spasenja dokončalo… No čak bi izuzetno kratko vrijeme koje vam je još preostalo do kraja moglo biti dovoljno (dugo) za vaše konačno oslobađanje (od fizičke forme) samo ako bi (Mi) vi obznanili vašu volju da želite ispuniti vašu svrhu na Zemlji, da želite svjesno stremiti ka Meni, te apelirali za Moju podršku za ostvarivanje savršenstva… Jer Ja ću doista udovoljiti ovoj ozbiljnoj molbi, Ja ću vam pomoći u svakoj duhovnoj nevolji i u vrlo dubokoj milosrdnosti vas privući k Sebi, tako da ne zalutate opet jedno beskonačno dugo vrijeme kada dođe kraj ove Zemlje.

AMEN

Spread the Truth