Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8309 (Božji odgovor direktno i indirektno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8309, 24 Listopada 1962

BOŽJI ODGOVOR DIREKTNO ILI INDIREKTNO ….

Držite se Moje Riječi koja vam dolazi odozgor, Koju dostavljam vama ljudima kao dokaz Moje Ljubavi i Milosti u vrijeme pred Kraj. Ta Riječ dat će vam potpunu jasnoću ako ju istinski žudite, jer Ona vas prije svega uči Ljubav, i ispunjavate li Moju Zapovijed Ljubavi to znači da u vama nastaje Svjetlo i da je vaše razmišljanje ispravno upravljano …. da vi onda više nećete griješiti jer se trudite ispuniti Moju Volju, koju tada i spoznajete ….

I kad vi onda putem unutarnjeg svjetla pred vama vidite pravi put, tad nastavite odlučno ići njime i ne dajte se s njega smesti, ne slušajte one koji vas žele namamiti na neki drugi put, nego znajte da vaš put vodi do cilja, do Mene, Koji vas od gore mamim i zovem, Čiji glas možete čuti i Koji vas kao Dobri Pastir predvodi kako bi vas odveo kući. Onda pustite da drugi pričaju, i ne bojte se njihove osvete ili njihovih prijetnji, jer pod Mojom zaštitom uistinu ste sigurni.   

I ćutit’ ćete, da li, i kada vam se Otac obraća, i taj glas slijedite. Stoga vam se obraćam putem ljudskih usta, jer vam trebaju uvijek nanovo biti dostavljani Snaga i Svjetlo …. i sve dok Me slušate, Snagu i Svjetlo ćete i dobivati, i nećete trebati paziti na ono što vam se nudi s druge strane …. jer tko vas može bolje učiti nego Ja Koji znam sve i Koji vas mogu uvesti u Istinu?

I tako želim preuzeti sve vaše brige koje Mi s punim povjerenjem predočite …. Što god vjerujete da ne možete više nositi, položite na Moje rame, i uistinu, teret će vam biti lakši, sve dok vam ga skroz ne skinem i pokažem vam da Sam Ja vaš Otac i Svoju djecu ne ostavljam u nevolji. I molite Me srdačno kada trebate savjet, pa onda osluškujte unutarnji glas; obratite pažnju na to što vam vaše srce nalaže da činite, i sve što god činite biti će ispravno:

Jer, Ja svoj Mojoj djeci stavljam odgovor u srce kad Me iskreno za to mole …. samo što morate obratiti pažnju na to što vi nakon takve jedne molitve ćutite kao ispravno, jer tad je Moja Volja u vama, i vi tad ne možete više ništa krivo, grješno htjeti, pogotovo kad vas ispunjava Ljubav i vi se dakle samo trudite činiti Moju Volju. I Ja ću vam zasigurno i izići ususret, sve će se složiti tako da vi prepoznajete Moje vodstvo i oduševljeni ste Mojom Ljubavlju.

Tko Meni vjeruje s punim povjerenjem, njegova molba već je ispunjena, pošto Ja čvrstu vjeru neću razočarati. A tu čvrstinu vjera postiže jedino putem Ljubavi, a Ljubav daje svjetlo, i čovjek tada više niti ne treba pitati, pošto u sebi samom spoznaje odgovor. I budite sigurni da grijeh nije ništa što činite iz čiste, bezinteresne Ljubavi, Koja želi davati, usrećivati i od propasti i zla čuvati …. Takva jedna Ljubav ne može žuditi nepravdu, pošto je ta Ljubav Božanska i od Nje je svaka grješnost daleko …. jer grijeh je samo ono što je protiv Ljubavi, a time i protiv Mene Samoga Koji sam Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16) …. i kad ste sa Mnom tako spojeni kroz Ljubav, onda nećete ni činiti nepravdu …. 

AMEN

Spread the Truth