Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8307 (Upozorenje na “duhovne vodiče”…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8307, 23 Listopad 1962

UPOZORENJE NA “DUHOVNE VODIČE”…

(1 Ivanova 4:1-3)

Štogod vam je ponuđeno kao posredovanje iz duhovnog svijeta, to može biti Moja najčišća Istina jedino onda kada vam je otkriveno znanje o Mojemu Otkupljujućem Djelu, o njegovom značenju, te duhovnim razlozima povezanim sa Mojim postankom čovjekom u Isusu, jer onda vi znate da Ja Osobno djelujem kroz Moj Duh, da to nisu samo poruke iz duhovnog svijeta koji još nije od Mene ovlašten za aktivnost podučavanja, koji međutim također želi obratiti pažnju na sebe, a često su to duše umrlih, koje same još nisu u znanju, odnosno u svjetlu. One međutim imaju snažnu potrebu objavljivati se ljudima, i sada im prenijeti ono što su zastupale u zemaljskom životu. Blaženstvo svjetlosnih bića se sastoji u razdjeljivanju Čiste Istine, struje svjetla kojim su oni sami prosvijetljeni od Mene… Oni stoga također mogu prosljeđivati Čistu Istinu, i od Mene su ovlašteni za poduku ljudi koji od Mene iskreno mole Istinu…  Jer, oni su zaštićeni od svakog obmanjujućeg (pogrešnog) učenja… Ali, kraljevstvo duhova obuhvaća bezbrojne duše koje na Zemlji još nisu pristigle do savršenstva, koje su na Zemlji već proširile mnogo zablude, no u čvrstom uvjerenju da stoje u Istini… One još nemaju puno svjetlo, ali ne odustaju od njihove na Zemlji uobičajene aktivnosti… One nastoje i iz onostranog kraljevstva utjecati na razmišljanje ljudi, osobito kada se ovi potonji, za primanje duhovnih objava, dobrovoljno otvore njihovom utjecaju, kada uspostave vezu sa duhovnim svijetom, a sami ne mogu kontrolirati koja duhovna bića njima prilaze… Za njihovo opravdanje mora uvijek biti rečeno da oni sami žele najbolje, ali idu pogrešnim putem… da oni propuštaju obratiti se Meni Osobno u ozbiljnoj žudnji za Istinom… Koliko često se oni predstavljaju duhovnim bićima kao „vodiči“ („vođe“), i nalaze nepodijeljenu vjeru među ljudima, koji onda spremno prihvaćaju sve što im je dostavljeno. Ako su sada ova duhovna bića stavljena na provjeru, tako da se od njih traži puno razjašnjenje o Isusovom Otkupljujućem Djelu, onda će oni uvijek prenositi samo ono što im je bilo poznato kao čovjeku na Zemlji, no ispravno znanje je njima strano… A oni otuda nikada ni neće govoriti o jedinstvu Bog = Isus, budući ovo svjetlo još nije moglo zasjati u njima, jer oni sami još ne prepoznaju u Isusu njihovog Boga i Stvoritelja… budući sami još ne mogu biti prosvjetljeni svjetlom Istine. Ako su aktivne duhovne snage podučavanja koje su od Mene zadužene da ljudima dostave Istinu, onda oni struju svjetla Ljubavi koja izvire iz Mene i njih same obasjava, predaju dalje ljudima koji su u srdačnoj (iskrenoj, prisnoj) vezi sa Mnom Osobno… Onda će oni i njima zapaliti pravo svjetlo o Djelu Otkupljenja i Mojemu postanku čovjekom u Isusu… Ali ono što duhovno biće samo ne posjeduje, ne može niti predati dalje… Ipak, dobra volja primatelja također određuje stupanj svjetla darivatelja, koji bi u najboljoj volji htjeli dati ljudima na Zemlji njihovo znanje, te koriste svaku priliku u kojoj se mogu izraziti. Uvijek međutim mora biti naglašeno da Ja njima ne dodjeljujem ovaj zadatak, jer još nisu dovoljno zreli za poduku u najpotpunijoj Istini, ali njihovoj se volji neće opirati… Moja zaštita se međutim sastoji u tome da Ja ne dopuštam hodati u zabludi onima koji od Mene iskreno žude Čistu Istinu… Ali, tko se zadovoljava svakim davanjem (prijenosom) duhovnih bića koja on sam ne može kontrolirati… tko bezbrižno vjeruje sve što mu prilazi iz duhovnog svijeta, njegova žudnja za Čistom Istinom još nije tako snažna da bi mogao biti zaštićen od zablude. A opet, vi dakle trebate napraviti razliku između „djelovanja Duha“, „Mojega djelovanja u čovjeku“… i zaključaka iz duhovnog svijeta… koje vi čujete vašim tjelesnim uhom kroz medija ili izgovarate u medijalnom stanju pred vašim bližnjima… A jedan siguran znak za provjeru, Ja sam vam dao kroz naputak da li i kako vi dobivate spoznaju o Isusovom Djelu Otkupljenja, i Mojemu postanku čovjekom (Knjižica br. 34)… A ako nad time još ne vlada najpotpunija jasnoća, trebate također biti oprezni sa prihvaćanjem duhovnog znanja, a vama uvijek jedino može biti dan savjet, da stupite u direktni kontakt sa Mnom, kao vječnom Istinom, i Meni dođete za to… I uistinu, Ja Osobno ću vas uvesti u Istinu, kao što sam obećao (Ivan 16:13).

AMEN

Spread the Truth