Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8306 (Simpatija i antipatija…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8306, 22 Listopad 1962

SIMPATIJA I ANTIPATIJA…

Ono što vas uvijek potiče na duhovna pitanja, vama treba biti odgovoreno, budući Ja želim da vi hodate u svjetlu, ali također da uvijek tražite svjetlo od Mene Osobno. I stoga vam Ja želim razjasniti, kakvim duhovnim strujama ste vi podvrgnuti u općenju sa vašim bližnjima, i kako vas ova strujanja dotiču (kako utječu na vas). Vi morate znati da svi ljudi, dok god su nespašeni, još leže u lancima protivnika, da su oni vezani, i u skladu s njihovim stanjem zrelosti, kojeg jedino određuje njihov stupanj Ljubavi, također će biti pod utjecajem Mojega protivnika, da oni stoga manje ili više podliježu njegovom utjecaju, a ovo se također odražava u njihovom biću. A razumljivo, slične će se naravi (prirode, temperamenti, karakteri) privlačiti, odnosno, čovjek će uvijek tražiti vezu sa bližnjima koji ispoljavaju istu narav (prirodu, temperament, karakter). Jer, ove osobe mu se sviđaju (odgovaraju, prijaju mu), one su mu simpatične (privlačne), dok su osobe potpuno protivne prirode njemu odbojne, odnosno antipatične. Ovo objašnjenje je stoga najbliže, koje će također svakome biti sasvim razumljivo. No, ima također ljudi, čije su duše više (pr)osvijetljene (razbistrenepročišćene), kada one započinju zemaljski život kao čovjek, koje su se u njihovom prethodnom razvoju u stanju prisile voljnije podložile svim zahtjevima, čiji je otpor već popustio u toj mjeri, da one započinju svoj život kao čovjek u višem stanju zrelosti, i stoga također ispoljavaju više Ljubavi… Ljubav će međutim uvijek blagotvorno djelovati na bližnjega, pa će čak i vrlo nezrelo duhovno koje bližnji često demonstrira (pokazuje), biti kroz Ljubav umireno, i tako je objašnjivo, da iz prvih zrači (atmo)sfera koja će također biti označena kao simpatija, i koja vrlo blagotvorno djeluje na bližnjega, budući jednom takvom čovjeku neće biti pružen otpor, pa će i utjecaj uvijek biti povoljan, kojemu čak i manje zreli ljudi dopuštaju djelovanje, te ponekad povećavaju stupanj Ljubavi. Ljubav budi uzvratnu Ljubav (protu-Ljubav)… a prema takvim ljudima punim Ljubavi,  neprijateljski će stajati jedino sasvim nezreli ljudi, koji onda međutim ove također dotiču odbojno (antipatično). Pored toga, svi ljudi se kreću u sferi koja odgovara njihovoj zrelosti, koju bližnji koji je senzibilan, osjeća. Jer, ako je ova sfera zgusnuta (skrutnuta, stlačena) zbog suprotstavljene suštine, onda je čovjek još sasvim pod utjecajem protivnika, i onda će on također odbojno djelovati na one ljude koji su već više uznapredovali u njihovom razvoju… neće biti moguć nikakav sklad, budući se čovjek brani od takvih struja, koje su protivne njegovu nastojanju i osjećanju. Tako simpatija i antipatija mogu biti objašnjene jedino duhovnim strujama, budući svaki čovjek ima svoju vlastitu sferu, u kojoj se on osjeća ugodno, a neugodno ga dotiče sve što ne odgovara ovoj sferi… A tek malo ljudi je u sebi usidreno (učvršćeno) Božanskom Ljubavlju do te mjere da oni odašilju iznimno snažno zračenje, od kojeg se i nezrelo duhovno može osjetiti dotaknuto, te stoga neće suprotstaviti nikakav svjesni otpor prethodnome. Oprečnosti karakternih osobina, koje su također uzrokovane prethodnim utjelovljenjima, također određuju stupanj naklonjenosti ili uzajamnog odbijanja ljudi… Jer, ono što je jedan već davno mogao odbaciti, može još uvijek u velikoj mjeri biti prisutno u drugome, te također dati povod osjećaju unutarnje odbojnosti… Ali, ako je Ljubav u čovjeku već postala snažnija, onda će on strpljivo podnositi slabosti i nedostatke drugoga, te nastojati utjecati na njega na najpovoljniji način, i to je u Istini služenje bližnjemu, to je djelo Ljubavi prema bližnjemu od najveće važnosti… Jer, ljubavna sfera jednog čovjeka, može poticajno (oživljujuće) djelovati na bližnjega i u njemu iznova probuditi Ljubav, a budući da je Ljubav jedino sredstvo izbavljanja (oslobađanja) od sveg zla, također i neprijatelju mora biti donesena Ljubav, i zaista, vi ljudi ćete onda živjeti na Zemlji na blagoslov vašeg okruženja… Vi se ne trebate povući od ljudi koji vas ne dotiču simpatično, nego nastojte na njih vršiti povoljan utjecaj… tek ako vam se oni otvoreno neprijateljski suprotstavljaju, onda ih vi izbjegavajte, budući vas onda Moj protivnik kroz ove nastoji dovesti do pada, a tada također za njih još nije došlo vrijeme, u kojem oni mogu postati drugačijeg mišljenja. A onda druženje s njima može jedino donijeti štetu, budući oni neće prihvatiti ništa od vas, sasvim svejedno želite li vi njima pomoći duhovno ili zemaljski, jer onda Moj protivnik osobno stoji iza njih, i vi to osjećate, kada se vi sklanjate (bježite) od takvih ljudi, i tražite od Mene zaštitu od njih. Duhovno u vama, vaša duša, više je ili manje dotaknuta takvim strujama, koje vam dolaze od bližnjih, a čim ovo duhovno samo može postići već jedan viši stupanj zrelosti, bit će također salijetano od Mojega protivnika, koji se služi takvim ljudima koji su mu još podložni, i branjenje (opiranje) duše je onda jedino razumljivo, jer se ona oslobodila (odvezala) od neprijatelja, pa ni sa njegovom sljedbom ne želi imati posla… No, ako duša sama ima veliku Ljubav, onda joj također može uspjeti povoljno utjecati na nezrelog čovjeka, onda će se on također predati, i onda je ona zaista postigla veliko djelo, koje je ostvarila Ljubav, kojoj ništa nije nemoguće… Jer Ljubav je snaga, kojoj nijedan čovjek ne može za dugo odolijevati, samo što se takva Ljubav rijetko može naći među ljudima na Zemlji… Zato je teško ljubiti neprijatelja, ali nije nemoguće, inače Isus ne bi propovijedao Ljubav prema neprijatelju, što zahtijeva visok stupanj Ljubavi, ali onda također donosi veliku duhovnu pobjedu, kako za darivatelja, tako također i za primatelja.

AMEN

Spread the Truth