Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8304 (Uništenje Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8304, 20 Listopad 1962

UNIŠTENJE ZEMLJE…

Jedna stvar je sigurna, Moja Riječ jeste i ostati će Istina i vi ljudi ne trebate dvojbiti ono što je poteklo od Mene. Budući se vrijeme neprestano približava koje zaključuje jedan period Spasenja tako da novi može započeti, razjašnjenja će vam također biti dana rastuće manje prikrivena, i kratko prije Kraja Ja ću vas uvesti u Moj vječni plan Spasenja i obavijestiti vas o stvarima koje su do sada ostale za vas sakrivene budući ovo znanje nije bilo nužno za spasenje vaših duša (Ova rečenica potcrtana govori naravno o ovom Otkrovenju kako ga je primila Bertha Dudde). Ali sada je došlo vrijeme kada će Moj plan Spasenja biti sproveden onoliko koliko se to tiče transformacije Zemlje, koja je postala neprikladna kao mjesto obrazovanja za duhovna bića i koja prema tome mora biti obnovljena tako da će biti sposobna ispuniti opet svoju svrhu. Vi morate imati na pameti da Moja Ljubav također važi za duhovne supstance koje su i dalje zavezane u djelima stvaranja i da Ja također želim dati nove oblike ovoj duhovnoj supstanci kako bi omogućio/olakšao njezin viši razvoj. Jer ovi su zavezani duhovi već skapavali jedno beskonačno dugo vrijeme u tvrdoj materiji koja sačinjava Zemlju, to jest sve tvorevine na njoj (Rimljanima 8:19-22)… I ova tvrda materija baš kao i zavezani duhovi unutar Zemlje moraju jednog dana biti rastopljeni/razloženi, odnosno oslobođeni, tako da budu sposobni ući u nove forme, i prema tome djelo uništenja će biti na jednoj za ljude neshvatljivoj skali; posljedično tome može se govoriti o potpunoj dezintegraciji svih zemaljskih tvorevina (Sefanija 1:2, 3), premda treba imati na pameti da će materijalni građevinski blokovi ostati ali učinkovito neograničeni dok ih Ja ne oblikujem iznova u forme da još jednom služe duhovima kao pokrov… Time djelo stvaranja Zemlja neće prestati postojati, budući će sve što je bilo razloženo biti uhvaćeno/zadržano i oblikovano opet u nove forme od strane Moje volje, naračun čega čovjek može govoriti o Novoj Zemlji… Zaključivanje ovog perioda Spasenja je jedan čin najvećeg milosrđa za sva duhovna bića na Zemlji i ona zavezana u djelima stvaranja, koje predstavlja potpunu transformaciju ali ne i nestajanje planete Zemlje…

Međutim, ova će transformacija biti jedino prepoznatljiva na zemljinoj površini, budući bi ljudi bili nesposobni otkriti ili slijediti proces unutarnje promjene čak ako bi bili sposobni svjesno promatrati transformaciju. Ali potonje neće biti slučaj, jer to će biti djelo od jednog trenutka, budući svi uvjeti već postoje da ožive nove tvorevine sa duhovnom supstancom koja je dosegla prikladan stupanj zrelosti; jer sve ove sićušne čestice su prisutne i jedino trebaju biti iznova postavljene u izvanjske oblike koji su korisni za njih. Isto tako, vi ljudi ni u kojem slučaju ne možete zamisliti ovaj konačan čin uništenja, premda ste mu vi sami uzrokom kroz vaše protu-božanske eksperimente da prodrete u zemljinu unutrašnjost kako bi se okoristili silama koje još ne možete kontrolirati a rezultate (ili ‘popratne posljedice’) čega vi ne poznajete (Knjižica br. 11)… Ali niti ću vas Ja spriječiti budući je vrijeme koje sam dodijelio za prošli period Spasenja također došlo do kraja… Ipak opet i iznova naglašavam činjenicu da Ja neću ostaviti ništa u starom stanju i da nijedno živo biće neće preživjeti, i da ću Ja također dati i dalje ograničenim duhovima njihovu privremenu slobodu, što stoga uključuje da čak i najtvrđa materija mora jednog dana osloboditi duhovne supstance i u tu svrhu također biti razložena, kako bi se nanovo ukrutila i opet udomaćila duhove, kao što je Moja volja… Budući je sama materija tek duhovna supstanca na početku njezina razvoja ona prema tome isto tako ne može prestati postojati, i prema tome djelo stvaranja ‘Zemlja’ neće iščeznuti nego će jedino biti transformirano, i vi možete vjerovati ovim Riječima čak ako vam je cijeli proces Kraja stare Zemlje i dalje neshvatljiv… Međutim, Meni je sve moguće i sve je utemeljeno na Mojoj beskrajnoj Ljubavi… Ako prema tome jedino gledate na Moje djelo uništenja samo kao na jedan čin okrutnosti s Moje strane vi ste i dalje daleko udaljeni od ispravnog shvaćanja… Ipak vi jedino uvijek želite vidjeti sudbinu čovječanstva i podbacujete uzeti u obzir duhove zavezane u tvrdoj materiji naračun kojih trenutak oslobađanja od njihove sadašnje forme također mora doći jednog dana, tako da se njihov viši razvoj također može odviti sukladno Mojem planu od vječnosti (Rimljanima 8:9-22)… I budući se ovaj Kraj neprestano približava Ja vas obaviještavam o Mojem planu Spasenja, tako da nećete pripadati onima koji gube pravo na blagoslove da postoje kao ljudska bića na Zemlji i u opasnosti su da budu nanovo prognani u tvorevine (Knjižica br. 44)… I Ja vas uistinu podučavam u svoj Istini (također u smislu: ‘uvodim u svu Istinu’ = Ivan 16:13) pa ipak to će biti jedino prihvaćeno od strane osobe koja želi znati Istinu i ima iskrenu volju postići njegov cilj na ovoj Zemlji.

AMEN

Spread the Truth