Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8296 (Da li Bog kažnjava djecu za grijehe roditelja?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8296, 11 Listopad 1962

DA LI BOG KAŽNJAVA DJECU ZA GRIJEHE RODITELJA?…

(Izlazak 20:5)

Moja je volja da vi ljudi trebate živjeti u Istini budući će pogrešne misli zaustaviti (zavlačiti) vaš uzlaz, i budući jedna obmanjujuća misao može rezultirati u mnogim pogrešnim mislima. I otud ćete vi također primiti objašnjenja, pod uvjetom da vi ova hoćete poradi Čiste Istine:

Premda se od vas potražuje da vjerujete u Moju pravednost, vi unatoč tome ne bi trebali steći krivi utisak o Meni zbog učenja koja Me prikazuju kao bezosjećajnog Boga Koji nepošteno kažnjava… I ovaj lažni utisak će se javiti sve dok ne razumijete značenje riječi ‘Ja ću kazniti grijehe otaca sve do četvrtog naraštaja…’ (Izlazak 20:5)  Nije tu slučaj da Sam Ja nemilosrdan i da djeca i unuci moraju okajavati za grijehe njihovih roditelja… budući je svaka duša odgovorna za sebe i mora dati nadoknade za njezinu vlastitu krivnju dok je još na Zemlji, sve dok ona ne prihvati spasenje kroz Isusa Krista. Niti će djeca i unuci biti smatrani odgovornima za grijehe njihovih otaca… Ali to može biti prirodna posljedica izvjesnih grijeha koja afektira djecu i unuke… tako da se pojavljuju slabosti i nemoći fizičke i psihološke prirode koje su prouzročene grešnim životom otaca. I ova je posljedica također vidljiva drugim ljudima, otud su slabosti i nemoći sada smatrane kao kazna s Moje strane.

Sve dok su ljudi koji su postali grešni i dalje živi, svjesnost da su oni krivci za bijedu njihove djece može biti također kazna za njih, oni mogu, zbog ove svjesnosti, sada također dati nadoknade za njihove grijehe, tj. dati pravednu kompenzaciju za njihovu krivnju, ali oni mogu jedino pronaći oproštenje kada odnesu njihovu krivnju do Križa i zatraže Isusa za oproštenje, za spasenje… Ali jednako ‘kažnjena’ djeca su samostalne duše sa vlastitom odgovornošću koje su svjesno prihvatile tešku sudbinu njihova zemaljskog života kako bi skorije postigle zrelost, budući su oni obaviješteni o ovome unaprijed i mogu također odbiti prihvatiti ovu sudbinu. To je uvijek jedino stvar dušina sazrijevanja. Fizičko postojanje kao ljudsko biće je više manje sporedno… težak zemaljski život će daleko vjerojatnije voditi do savršenstva nego spokojno i prijatno (puno užitaka) zemaljsko postojanje…

Vi ljudi, međutim, kako ste i dalje neupućeni, previše cijenite vaše živote kao ljudska bića… I vi ćete uvijek Mene optužiti za nepravdu kada ste teško pogođeni od strane sudbine, premda je to utemeljeno na Mojoj Ljubavi spram vas… Proces povratka nudi mnoge opcije ali ih vi rijetko prepoznajete kao takve… Vi uvijek jedino smatrate uvjete nedaće kao okrutnost i nepravdu s Moje strane, ipak vi ne prepoznajete u njima prilike za postignuće kompletne zrelosti. Sve što činite će biti predmetom zakona, prirodno baš kao i duhovno. I time će svaki prijestup rezultirati u posljedicama koje su ponekad očigledne ali povremeno nisu vidljive, budući će jedan prijestup protiv Mojeg vječnog reda uvijek imati negativan učinak, budući će Moja pravda jedina osigurati ljudsko biće sa prilikama za kompenzaciju, tako da on može dati nadoknade za njegovu krivnju dok je i dalje na Zemlji i ne treba ući u kraljevstvo na drugoj strani pretjerano opterećen… I čak ako tamo prijeđe neiskupljen, ako on još nije pronašao spasenje kroz Isusa Krista, on i dalje može biti afektiran od strane sudbine onih o kojima se brinuo tijekom njegova zemaljskog života i osjećati grizodušje. I ovime će on već učiniti korak naprijed jer će, premda će također biti bespomoćan u kraljevstvu s druge strane zbog njegove grešnosti, on unatoč tome pokušati pomoći onome koga ljubi… On ima volju to učiniti i ova mu se priznaje kao Ljubav, i sada će on jednako biti pomognut od strane duhovnog svijeta… Alternativno međutim, duše također svjesno prihvaćaju težak život kako bi pomogle onima koji olakšavaju (pomažu) njihovo utjelovljenje na Zemlji i budući oni često zamjećuju iste naklonosti i otud se osjećaju privučeni k njima.

Kada oni kažu da će grijesi otaca biti kažnjeni sve do četvrtog naraštaja, ovo jedino naznačava da će ozbiljni prijestupi protiv vječnog reda rezultirati u prirodno zakonskim posljedicama, koje ja, međutim, odobravam budući one zauzvrat mogu omogućiti uzlaz drugih duša. Ostavljeno je kompletno slobodnoj volji osobe kako će se on ponašati u zemaljskom životu, baš kao što je kompletno slobodna volja duše koja sebe iznova utjelovljuje.

Kada je spomenuta ‘kazna’ s Moje strane to je pogrešno shvaćanje utoliko što je sve jedino za dobrobit duše, štogod joj je nanešeno (kao udarac) i štogod joj se dogodi u njezinom zemaljskom životu… Budući mnoge duše mogu jedino sazrijeti putem patnje budući to ne zahtjeva samo po sebi visoki stupanj Ljubavi… što bi naknadno rezultiralo u smanjenju patnje i učinilo njezinu sudbinu na Zemlji više podnošljivom. Međutim, sve dok vi jedino uvijek želite vidjeti nepravednost s Moje strane po pitanju sudbine ljudi koji dugo trpe vi jedino prikazujete vaš nedostatak znanja o Mojem vječnom planu Spasenja; nadalje, vi ste nesvjesni Moje veće od najveće Ljubavi za vas, koja jedino uvijek želi spasiti i neće nikada osuditi… Poredbeno sa vječnošću vrijeme na Zemlji je jedino kratko, ali tijekom ovog iznimno kratkog perioda vremena vi ljudi imate priliku sakupiti mnoga blaga za vječnost, vi možete dati nadoknade za mnogo nepravde i ući u kraljevstvo svjetla, pod uvjetom da pronađete Isusa Krista i zatražite Ga za oproštenje vaše krivnje.

AMEN

Spread the Truth