Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8292 (Kontakt sa svjetlosnim svijetom ili svijetom nezrelih duhova…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8292, 5 Listopad 1962

KONTAKT SA SVJETLOSNIM SVIJETOM ILI SVIJETOM NEZRELIH DUHOVA…

Opet i iznova vam moram skrenuti pažnju da je duhovni svijet u neprestanom kontaktu sa ljudima na ovoj Zemlji, da je zadatak svakog svjetlosnog bića da vodi ljude na Zemlji spram svjetla i da oni vjerno sprovode ovaj zadatak budući oni rade u skladu sa Mojom voljom i da su oni jedino sposobni ispuniti Moju volju ako su sami prosvjetljeni, otud, ako su prožeti od strane Mojeg svjetla. Sva iskupljena duhovna bića sudjeluju u iskupljenju neiskupljenih, bili oni ljudi na Zemlji ili i dalje neiskupljene duše u onostranom… Jer budući su oni sami blaženo sretni njihova Ljubav također želi pomoći bijednima da postignu blaženstvo. I ovo ih motivira da uspostave kontakt sa ljudima na Zemlji tako što na njih utječu mentalno i tako što ih pokušavaju izvesti na ispravnu stazu koja vodi nazad do Očeve Kuće, do Mene, od Kojeg su oni jednom dobrovoljno sebe udaljili. Međutim, svjetlosna bića neće sprovoditi ništa svojevoljno što ne bi bilo u skladu sa Mojom voljom, i time njihova aktivnost s obzirom na ljude pretpostavlja ljudsku povezanost sa Mnom, budući jedino ovo svjedoči o volji da će ljudsko biće biti pozitivno nastrojena uma i time može primiti pomoć… Jednom kada je ova srdačna veza bila uspostavljena sa Mnom, ni jedna se osoba ne treba bojati da padne plijenom lažnih duhova, jer njegova veza sa Mnom ga štiti od toga… Onda će svjetlosna bića njega voditi i savjetovati i također dozvoliti da mu se zemaljski događaji približavaju tako da će oni koristiti njegovoj duši, jer onda će oni uvijek biti aktivni namjesto Mene sukladno Mojoj volji. I ljudi bi doista trebali biti zadovoljni sa činjenicom da su oni vođeni i zbrinuti od strane duhovnog svijeta svjetla… Ako, međutim, oni pokušavaju uspostaviti direktnu komunikaciju sa ovim svjetlosnim glasnicima kako bi primili duhovno razjašnjenje, kako bi povećali njihovo duhovno znanje, oni će uvijek biti savjetovani od strane njih da uđu u naprisniji kontakt sa Mnom i da savjesno zaklinju za i prihvate Moje Riječi… Jedino ako su ujedinjeni sa Mnom i zaklinjali za prijenos Istine njima će biti dozvoljeno primiti i također prihvatiti informaciju od ovih spomenutih svjetlosnih glasnika, koji onda opet rade na Moje poduke.

Ali onda će oni biti adresirani kroz Moj Duh… otud oni neće biti sposobni čuti učenja ili poruke iz kraljevstva svjetla sa njihovim fizičkim ušima, nego će vječni Otac-Duh komunicirati sa duhovnom iskrom u ljudskom biću, bez obzira da li se to dogodi direktno ili kroz svjetlosne glasnike, koji su ništa nego duhovni organi kroz koje Ja djelujem tako da bi ih mogao učiniti sretnima… Onda će duhovno uho biti sposobno čuti i… ako je to Moja volja… ove poruke mogu biti zapisane… Činjenica da ovaj jednostavan process ‘djelovanja Mojeg Duha u ljudskom biću’ više nije pravilno shvaćen… činjenica da je imitiran i da se ljudi sa ovim ciljem okorištavaju duhovnim svijetom koji je i dalje u neiskupljenom stanju u kraljevstvu onostranog, je aktivnost Mojeg protivnika (Sotone) koji želi spriječiti sve što bi moglo voditi do shvaćanja Boga i Stvoritelja ali što je od suštinske važnosti kako bi se povratilo k Meni, kako bi se Mene ljubilo i podredilo Mojoj volji… Kontakti sa nezrelim svijetom duhova nikad ne mogu voditi do svjetla, ništa dobro iz toga ne može proizaći, jer oni će jedino nadodati pogrešci u svijetu, i prema tome vi ljudi morate opet i iznova biti upozoreni izručivanju vas samih ovim silama koji zloupotrebljavaju vas i vašu volju. Ne zapućujte se zaobilaznicama nego se okrenite direktno ka Meni, Samoj Vječnoj Istini, onda nećete biti u opasnosti biti zavedenima. Jer vi ste nesposobni prosuditi koje vam duhovno biće prilazi, ali vi možete jedino biti zaštićeni od njihova utjecaja ako sebe kompletno izručite Meni da vas vodim i upućujem, i onda ćete doista biti prikladno zaštićeni… Ali nemojte sebe promišljeno izručiti duhovnim silama koje su uvijek oko vas i koje pokušavaju utjecati na vas na svaki način ali koje su u službi Mojem protivniku. Potrebna je vrloduboka iskrenost, ponizno srce i istinska žudnja za Istinom kako da bi se bilo odabranim za prijenose iz duhovnog kraljevstva koji potječu iz Mene… Ali onda možete biti izvjesni da će vam najčišća Istina biti dodjeljena, i onda ju vi također možete predati dalje sukladno Mojoj volji.

AMEN

Spread the Truth