Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8291 (Opsjednutost nije isto što i re-inkarnacija mračne duše…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8291, 4 Listopad 1962

OPSJEDNUTOST NIJE ISTO ŠTO I RE-INKARNACIJA MRAČNE DUŠE… 

Vi ne bi trebali gledati na slučaj opsjednutosti kao na (ili ‘ubrajati opsjednutost zlim duhom u’) re-inkarnaciju duše, kao na povratak iz onostranog kraljevstva u svrhu ponovljenog ljudskog života na Zemlji. Nezreli duhovi, to jest, duše koje su već živjele u tijelu i umrle u vrlo dubokom mraku, i dalje ostaju u blizini Zemlje… Kraljevstvo svjetla je za njih zatvoreno, i stoga oni bijesne u carstvu najnižih duhova, koje se nalazi gdjegod se ti duhovi sakupljaju. Oni su nesposobni sebe odvojiti od njihovih mjesta aktivnosti na Zemlji i vrše utjecaj na ljude na svaki mogući način ali pretežno tako što pokušavaju prenijeti njihove misli, njihove zle/opake instinkte i strasti na ljude čiji karakter naliči njihovoj vlastitoj prirodi. A ovi lako padaju pod utjecaj i voljno izvršavaju njihove želje tako što sprovode ono što ih ti duhovi nagone učiniti… Ovaj utjecaj se može često primjetiti ako ljudi sebe svjesno ne oslobode i bore se protiv svojih instinkata zazivajući/moleći Me za pomoć… Ali ako su (ti ljudi) nevjernici/ateisti oni su lak ‘posao’ za ove duhovne sile… I one će konzistentno više bijesniti i ljude prisiljavati na Bogu-protivna djelovanja… što će posebice postati primjetno u posljednjim danima… 

Ovo su međutim uvijek jedino mentalni utjecaji; nisu slučajevi opsjednutosti… Ipak, ovi će se, također, prilično otvoreno manifestirati tijekom posljednjeg vremena (= posljednjih dana pred Gospodinov Drugi Dolazak i veliki Sud nad cijelom Zemljom)… na taj način će ljudi postati potpuno kontrolirani (ili ‘u potpunosti će popasti pod njihovu vlast’) i vršit će takva zlonamjerna djela i svakojake kriminalne aktivnosti da će to u potpunosti zbuniti njihove bližnje… Ovi ljudi nisu u stanju proizvesti nužnu unutarnju snagu potrebnu za otpor, njihova volja je sasvim oslabljena, i onda će zli duhovi uspjeti potpuno opsjedanuti tijelo i bijesnit će u njemu, prebacujući na njega sve (svoje) zle kvalitete vršeći djela koja su činili u njihovom vlastitom ljudskom životu. Oni uspijevaju odgurnuti čovjekovu dušu u stranu i nameću svoju vlastitu volju… Zli duh uzima u nezakonito vlasništvo ljudsko tijelo ali on isto tako uvijek može opet biti izbačen, ako se sama duša ili netko blizak njoj sposoban u potpunosti predati Meni i moliti za Moju pomoć… Onda Ja mogu i hoću zapovijediti demonu da napusti tjelesnu kućicu… Ipak ljudska nevjera i bezobzirnost često spriječavaju Moju intervenciju, i Ja također dozvoljavam takva opsjedanja u svrhu pročišćavanja napadnute/afektirane duše isto kao i njezinog okruženja, baš kao što je moguće da će zli duh, jednom kada je završio bijesniti, doživjeti promjenu srca kada shvati uništavajuće posljedice svoje pakosne volje.

Jer ponekad će ljudsko biće biti pozvano na red zbog svojih zlih akcija i mora krenuti dugim putem patnje, ne dajući demonu daljnju mogućnost da ga draži/huška na akcije koje bi sam počinio da je i dalje živio na Zemlji kao ljudsko biće… Onda će on sam od sebe napustiti tijelo i stvarna duša će onda rado prihvatiti svoje stanje patnje čak i da je potpuno nevina, ipak ona će podnašati svoju kaznu poradi svojeg pročišćavanja i može na taj način sazrijeti brže nego da je živjela mlak život bez ikakve određene krivice. Vi uvijek trebate razumjeti razliku, da slučajevi opsjednutosti nisu (isto što i) re-inkarnacija mračnih duša… Vi bi trebali znati da pakao oslobađa sve u posljednjim danima i da princ tame draži/huška svoje sljedbenike na izuzetnu aktivnost… Vi bi trebali znati da čak i ti zli duhovi sebe još mogu spasiti od sudbine ponovnog prognanstva ako to žele, jer dan obračuna će uskoro doći, i svako biće će morati položiti račun za to kako je iskoristilo vrijeme koje mu je bilo dodijeljeno za njegovo oslobađanje od kontrole Mojeg neprijatelja/protivnika (= Sotone). 

AMEN

Spread the Truth