Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8289 (Bog zahtijeva vjeru u Njegovu ogromnu ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8289, 2 Listopad 1962

BOG ZAHTJEVA VJERU U NJEGOVU OGROMNU LJUBAV…

Vi trebate imati snažnu vjeru u Moju Ljubav da bi razumjeli kako je ama baš sve što se dogodi korisno za vas i vašu dušu i da vi ne možete zastraniti ako ponizno prihvatite štogod naiđe vašim putem. Bez obzira koliko mukotrpno to vama izgledalo… Ja znam što ste vi sposobni otrpjeti i poduprijet ću vas ako se povjerljivo oslanjate na Moju pomoć. Osiguranje da imate svu Moju Ljubav vam treba omogućiti da se zaputite vašom zemaljskom stazom neustrašivo, jer ništa se ne može dogoditi bilo kome tko se osjeća osiguran u Mojoj Ljubavi, bez obzira pod koliko mnogo se on vanjskog pritiska nalazi… Jer Ja znam sve, Ja znam snagu vaše vjere, i ovo jedino odlučuje opseg vaše nedaće.

Činjenica da vi ovo sada možete doznati, da vas Ja Osobno podučavam i prosvjetljujem vas u svezi Moje prirode koja je Ljubav, mudrost i moć, bi vam već trebala demonstrirati Moju Ljubav, jer Ja vas želim uvesti u vrloduboku vjeru, budući će snaga vjere nadvladati sve. Onda vi više nećete biti prestrašeni, onda ćete vi uvijek prepoznati vašeg Oca u Meni, Kojem možete povjeriti sebe poput djece i čija beskrajna Ljubav će učiniti sve za Njegovu djecu kako bi im pomogla na njihovoj zemaljskoj stazi i da ih usreći u vječnosti… To je Moja Ljubav u koju trebate vjerovati… Jer ova Ljubav neće dopustiti da padnete, i ona vas usmjerava i vodi i nameće vam jednu zemaljsku sudbinu koja može rezultirati u potpunom izbavljenju samo ako to vi želite. I ova Ljubav je umrla za vas na Križu, sa njezinom žrtvom na Križu ova Ljubav je kupila vašu slobodu od protivnika koji je bio ovlašten nad vama jer ste ga jednom sljedili dobrovoljno… Očeva Ljubav, međutim, neće ostaviti Njegovo dijete na nemilost njegovu neprijatelju i protivniku; radije, ona će se boriti za ovo dijete i izbaviti ga od njegove kontrole… I zbog toga je ova velika Ljubav vaša, i time vi također imate osiguranje da ćete jednog dana vi biti slobodni od moći onoga koji je bio odgovoran za vaš pad u bezdan…

I sada kada živite kao ljudsko biće na Zemlji vi trebate također znati da Očeva Ljubav slijedi Njegovu djecu i da vi, također, pripadate onima čija je sloboda bila kupljena kroz Njegovu Ljubav i da vas ona želi povratiti, trebate znati da vi također trebate dati vašu Ljubav vašem vječnom Ocu, tako da vas On već na Zemlji može učiniti beskrajno sretnima i jednog dana u vječnosti. Ako prema tome vjerujete u Moju beskrajnu Ljubav vi ćete također izgubiti sav strah i bojazan, svu slabost, budući ćete uvijek znati kako se vama ništa štetno ne može dogoditi, budući Ljubavi pun Otac štiti Njegovu djecu od svega što bi im moglo naškoditi. Izvjesnost posjedovanja Očeve Ljubavi čini da se osjećate slobodni i radosni, jer vi povjeravate sve Meni niste u nikakvoj dvojbi da će vam On pomoći u svakoj nedaći.

Čovjek sa takvom vrlodubokom vjerom će se, po vrlini ove vjere, također blisko sjediniti sa Mnom i biti sposoban znakovito raditi na njegovim bližnjim ljudskim bićima osiguravajući im vrstu pomoći koja bi inače prebacivala ljudsku sposobnost ili snagu, jer u bliskom sjedinjenju sa Mnom on sam će primiti Moju snagu i time raditi sa Mnom i Ja kroz njega… Jer Moja Ljubav ne poznaje nikakvih granica, ipak vaša vjera često sama podiže ograničenja kada ona nije dovoljno snažna… I, opet, snaga vjere je rezultat života Ljubavi, jer jedino Ljubav vodi do žive vjere, to jest, ‘Tkogod živi u Ljubavi živi u Meni, i Ja u njemu…’ (1 Ivanova 4:16), i time ne može biti nikakve dvojbe u osobi, on je svjestan Mojeg prisustva i također zna da je Moja Ljubav neograničena i također dodjeljuje neograničenu snagu ljudskom biću, ako ju on želi iznova koristiti za djela Ljubavi…

Svatko tko je sposoban vjerovati u Moju beskrajnu Ljubav je ovo postigao jedino jer on sam živi život Ljubavi, i on je također prošao posljednji test volje na Zemlji, svjesno se vratio njegovu vječnom Ocu, jer on želi Očevu Ljubav koja ga privlači k Sebi. Unatoč tome, Ja često moram pustiti da ljudsko biće doživi tešku nedaću u zemaljskom životu tako da će Me on tražiti, tako da će sebe vjerno povjeriti Meni, zatražiti Moju pomoć i u primanju Moje pomoći također prepoznati Moju Ljubav. Jedino onda će Mi on dati Ljubav koju Ja potražujem, koja iznova sjedinjuje dijete sa Ocem… I onda mu je zemaljski život donio uspjeh koji je bio svrha za njegovu zemaljsku stazu: da se iznova dobrovoljno sjedini sa Mnom, od Kojeg se jednom dobrovoljno razdvojio i postao mizeran… Ali Moja Ljubav želi za njega pripremiti vječno blaženstvo, i prije ili poslije ona će ostvariti ovu svrhu.                  

AMEN

Spread the Truth