Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8288 (Stalni napadi neprijatelja… Nositelji svjetla… Reinkarnacija…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8288, 1 Listopad 1962

STALNI NAPADI NEPRIJATELJA… NOSITELJI SVJETLA… REINKARNACIJA

Ne trebate se preplašiti kada budete napadnuti od strane onoga koga Moj protivnik koristi kako bi obeskrijepio Čistu Istinu koju vam Ja prenosim odozgor. Vi ćete uvijek biti prožeti Mojom snagom, i moći ćete pružiti otpor svim njegovim napadima, budući vi radite za Mene i u Moje ime. Moja moć je uistinu tako snažna, da Ja mogu sve odgurnuti od vas, da Ja ne dopuštam da djelo Moje Ljubavi za vas ljude bude ugroženo. Sasvim je točno je da je u vremenu Kraja ljudima mnogo toga ponuđeno kao navodna Istina, i da će biti teško prozreti kroz to i prepoznati ono ispravno… Ipak, to nikada nije nemoguće, jer vam Ja uvijek osiguravam Moju podršku, ako želite biti u Istini. Vi ćete pitati, zašto Ja sve to dopuštam, zašto Ja ne spriječim Mojega protivnika da on vrši svoj utjecaj na ljude, koji naizgled također žele samo najbolje… Radi se o slobodnoj volji ljudi, koju Moj protivnik nastoji za sebe pridobiti, a Ja mu moram dati to pravo, jer ga je njegova sljedba jednom slijedila u slobodnoj volji, te on ima jednako pravo boriti se za duše, no odluka ovisi jedino o volji čovjeka. Protivnik stoga nastoji zadržati ljude u tami, u koju je on njih jednom strmoglavio. On pokušava spriječiti sve što bi im moglo donijeti svjetlo, u kojem bi oni Mene Osobno prepoznali, i sada se mogli u slobodnoj volji iznova okrenuti Meni. Ali, svjetlo je Istina, stoga on neće ostaviti ništa neiskušano, kako bi potkopao Istinu iz Mene, i on će se uvijek nastojati okušati na nositeljima svjetla, Mojim glasnicima, i htjeti utrnuti svjetlo… A on se za to služi najsramotnijim sredstvima… Ipak, on je sasvim nemoćan, čim je njegovom djelovanju suprotstavljeno otkupljujuće djelo Isusa Krista, čim se pristupi Božanskom Spasitelju Isusu Kristu Osobno za zaštitu od njega. Onda su uzaludni svi njegovi napori… Stoga je jedno nužno: da vi znate o velikom značaju djela otkupljenja čovjeka Isusa, u Čijem se omotaču sklonila Sama „vječna Ljubav“. Nužno je znanje o Mojemu postanku čovjekom u Isusu… o postajanju Jednim Isusa sa Mnom, Njegovim Bogom i Ocem od vječnosti… onda on također zna i o „Božjem planu spasenja“…On zna o povezanosti svega stvorenoga sa Mnom, svojim Stvoriteljem, i on zna o prolasku svakog palog prvobitnog duha kroz cijelo Stvaranje, i o putu povratka Meni… A, tko zna o svemu ovome, također poznaje i daljnji tijek razvoja nakon njegovog zemaljskog života u onostranom kraljevstvu, i beskrajno mnoge mogućnosti da se pomogne izbavljenju još neiskupljenog bića koje je ušlo u duhovno kraljevstvo, i da također krene putem višeg razvoja… On također zna da biće i sada još može propasti u bezdan, te koja sredstva Ja primjenjujem, kako bih i ovom ponovno (više puta) palom biću otvorio mogućnost da položi posljednji ispit volje na Zemlji… tako što će on iznova biti razložen i prognan u tvorevine Zemlje… Za njega je neshvatljivo zbog čega sve to mora biti tako, kada Moj zakon vječnog reda treba biti održan… Te stoga, tko stoji u tom znanju, također će odbiti svako učenje koje se suprotstavlja ovom planu od vječnosti… koje previše odaje ljudsko mišljenje, koje, pod utjecajem Mojega protivnika, odgovara njegovim vlastitim žudnjama…U njegovo ime djeluju bezbrojni demoni iz duhovnog svijeta, koji nastoje prenijeti sebe i svoje misli na ljude koji dopuste jedno takvo djelovanje na njih. Ne smijete nikada zaboraviti da se uvijek radi jedino o tome da se oslabi Moje „Ljubavno djelovanje“, a Moj plan spasenja od vječnosti je utemeljen u Ljubavi, i planiran u Mojoj mudrosti, i bit će sproveden sukladno Mojoj odluci od vječnosti, budući Sam Ja prepoznao kojim će se putem, od Mene odmetnuto duhovno, vratiti k Meni. Ja Osobno Sam sišao na Zemlju da za ovo palo duhovno ostvarim djelo otkupljenja, i iskupljenje je osigurano svakom biću, koje Me prepozna i prizna u Isusu, te traži oprost za svoju krivnju grijeha… I stoga zaista nije potrebno da ljudi moraju okajavati ovu krivnju kroz učestali zemaljski hod kao čovjek, budući za oslobađanje od prvobitne krivnje ne bi bilo dovoljno tisuće zemaljskih života, jer se ova krivnja može ukloniti (otkupiti) jedino od Isusa Krista Osobno… A, grijesi koje je čovjek dodatno počinio u zemaljskom životu, istodobno su iskupljeni Njegovom smrću na Križu… No, opterećeno i najmanjom krivnjom, stoga bez oprosta od Isusa Krista, nijedno biće, nijedna ljudska duša, ne može ući u kraljevstvo svjetla. A za ove duše, koje tako opterećene prelaze u onostrano kraljevstvo, tama u kojoj prebivaju je dovoljno stanje mučenja, da to uzrokuje promjenu njihove volje i razmišljanja, kako bi zašli u sebe i također prihvatili pomoć duhovnih prijatelja… A onda se također duša još može uzdići naviše. No, iznova vratiti dušu natrag na Zemlju u takvo stanje, ne bi uopće značilo nikakvu pomoć za tu dušu, jer bi ona bila u istom mraku, i ni na Zemlji ne bi prošla nikakav drugačiji put od onoga kojim je prošla do sada, budući je Moj protivnik zadržao istu vlast nad ovom dušom, kojoj se ona ne može nikada sama otrgnuti. Duša može doći do spoznaje jedino kroz Ljubav… Ako sada u onostranom kraljevstvu osjeti samo jednu iskru Ljubavi za njene supatničke duše, onda će se također neminovno uspeti naviše… No, ostane li ona međutim, bez ikakve Ljubavi, onda pripada Mojemu protivniku, a on nikada neće osloboditi dušu. Pa, ako ona sada prolazi krajnje tešku životnu školu, ona ipak kroz to nikada neće biti poboljšana, ili dospjeti do drugačijeg nego zlog mišljenja, jer ona najprije treba biti oslobođena od vlasti protivnika, što se opet, može dogoditi jedino kroz Isusa Krista… Tek kada On Osobno uđe u život čovjeka, njegovo je otkupljenje osigurano… za što jedan zemaljski život može biti dovoljan… a ako ipak nije dovoljan, čovjek, ili njegova duša, je sam i odgovoran, te sada također mora uzeti na sebe sudbinu mraka, koja je tako mučna, da po mukama nadilazi i najteži zemaljski put. U Mojemu planu spasenja od vječnosti predviđene su sve mogućnosti koje pomažu paloj duši pri usponu. Ali, Moj zakon reda ćese uvijek održati, a Ja uistinu ne pribjegavam sredstvima koja ostaju neiskorištena, jer ni ponovno prenošenje u već prebrođeno stanje, ne bi pružilo nikakvo jamstvo za uspon duše, te stoga također to nikada ne može biti Moja volja, budući sloboda volje ostaje nedirnuta, i duši ne može biti dano sjećanje, baš zbog njene slobodne volje. Čovjek Isus je umro na Križu zbog njene slabosti, i On je za vas stekao milost osnažene volje, koju svi vi možete iskoristiti tijekom vašeg zemaljskog života, a onda je i vaše otkupljenje osigurano… Okajanje vaše krivnje na Zemlji mora se, tijekom jednog prolaza Zemljom, od vas odviti, onda ćete vi preći olakšani u onostrano kraljevstvo… i tamo se više nećete boriti protiv pomoći duhovnih prijatelja… zbog čega vi tako, često morate podnijeti težak zemaljski život, ali kroz to možete postići visoku zrelost i povećanu prijemčivost za svjetlo… I, iznova vam kažem: pojedinačni slučajevi reinkarnacije neke duše na Zemlji, imaju svoj određeni razlog, ali nikada se neće dogoditi, ako im nije prethodilo otkupljenje kroz Isusa Krista. A, kroz ovo otkupljenje je uklonjena (otplaćena) sva krivnja, i stoga ne treba biti uklonjena (otplaćena) još jednom u zemaljskom životu… A, svaki zemaljski život je određen od Mene u mudrosti i Ljubavi… čak i kada to niste u stanju prepoznati… no Ja znam šta svakoj pojedinoj duši služi za njeno usavršavanje.

AMEN

Spread the Truth