Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8281 (Opasnost arogancije)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8281, 24 Rujan 1962

OPASNOST (OD) AROGANCIJE

Tko si (k) srcu uzme Moju Riječ: ‘Svi ste vi griješnici…’, ostat će u najdubljoj poniznosti, neće se nadimati niti donositi težak sud, jer spoznaja o vlastitoj nesavršenosti će ga uvijek podsjećati na to da je slab čovjek koji treba Moju snagu i okrijepljenje, i ponizna srca će Mi dolaziti i za to Me moliti.

Tko je s druge strane uvjeren u svoju vrijednost, njegovo biće će odavati/karakterizirati arogancija/nadutost, i ta arogancija/nadutost će se ispoljavati putem omalovažavanja/obezvrijeđivanja drugih, putem uvjerenjâ/prosudâ lišenih ljubavi i putem uvjerenja o vlastitom posjedovanju višeg znanja i time o ne-potrebi daljnjeg vlastitog poučavanja/obrazovanja, zemaljskog ili duhovnog …. arogantni čovjek će uvijek vjerovati kako je dosegao stupanj sa kojeg može gledati dolje na ljude. I uobraženost je zaista ‘dionica’ Mojeg protivnika, koja ga je porušila/povukla u najdublji bezdan, jer se uzdigao nad Mene, njegovog Boga i Stvoritelja, povukavši sa/za sobom u ponor veliko mnoštvo stvorenih bića.

Uz sva ta bića je ‘prikačeno’ još dosta duha uobraženosti, kad kao ljudi imaju polagati (svoj) zadnji ispit volje. I uobraženost je sasvim izvjestan znak nesavršenosti, protiv čega se čovjek mora boriti u zemaljskom životu, i to sve dok ne dospije do najdublje poniznosti prema Meni i, tad se i u odnosu na svoje bližnje/druge ljude neće više pokazivati/isticati, nego će imati puno razumijevanje za njihove slabosti, jer i sam uviđa svoju nepotpunost/manjkavost.

Ali za pravu povezanost sa Mnom je potrebna najdublja poniznost/skrušenost, i kad čovjek spozna i prizna svoju griješnost, potražit će utočište kod Isusa Krista i molit će Ga da ga oslobodi. Poniznost će mu ‘tražiti’ da Ga iskreno (za)zove i (za)moli, a On će ga milostivo pogledati …. ‘jer, poniznome poklanjam Svoju milost….’

I ni jedan čovjek za sebe ne može tvrditi/vjerovati da je potpun/savršen sve dok živi na zemlji. Može jedino posjedovati viši stupanj spoznaje, ali upravo to će ga neprestano naginjati na sve ve­ću skrušenost, jer spoznaje/uviđa veličinu svoga Boga i Stvoritelja i beskrajnu ljubav, koju Taj Bog i Stvoritelj poklanja Svojim stvorenjima, (ljubav) koja to stvorenje neopisivo usrećuje, ali mu ne daje da se nadima/da postaje uobraženo.

Uobraženost je još uvijek znak nepotpune spoznaje, jer protivnik pokušava zamutiti svjetlo, no još uvjek ima svoj udio kod čovjeka, ako/kada je ovaj uvjeren u sebe i svoju vrijednost. Svi vi se još imate boriti protiv ovog zla, jer uvijek iznova će vam Moj protivnik upuhavati pogrešni osjećaj uzvišenosti, uvijek će uspijevati pronaći površinu za napad gdje/kad u vama može probuditi taštinu. I zato svi morate biti oprezni i truditi se svaki osjećaj arogancije/nadutosti zagušiti u klici, jer uvijek se trebate sjetiti toga da je vaš Spasitelj i Iskupitelj Isus Krist išao putem najdublje poniznosti, kako bi okajao vaš bahati/oholi pad. Trebate se sjetiti Njegovih patnji i muka koje je to okajanje zahtjevalo. I trebate znati kako je vaš zemaljski put posljedica vašeg nekadašnjeg pada u ponor koji je prouzročila ta oholost.

Povratak Meni može uslijediti jedino putem poniznosti, i zemaljski put bi vam trebao pružiti (tu) spoznaju, (naime,) da ste slaba, bespomoćna bića koja trebaju Moju ljubavnu pomoć, kako bi se ponovo uzdigla u visinu, i koja Me uvijek moraju pitati za pomoć, ako svoj zemaljski put žele preći sa uspjehom.

Ali tko je još arogantnog/naduta duha, još je udaljen od Mene, i on će Me teško pronaći. Jer u njemu se ne može razviti prava/ispravna ljubav, koja obuhvaća bližnjega, već će se on u svojoj aroganciji/nadutosti držati podalje od onoga kome treba pokloniti svoju ljubav, i kako čovjek može sazrijevati jedino putem života ljubavi, arogantni/naduti neće postići duhovni napredak, već će ostati na istom stupnju razvoja, ako ne i tonuti/propadati, jer ga Moj protivnik drži svezanog.

Zbog toga, borite se protiv ovog zla, i oštro se kritizirajte, tada ćete otkrivati greške koje vas smanjuju/čine manjima, i sići ćete s trona koji ste si sami podigli u pogrešnoj procjeni vaše vrijednosti. Sama poniznost će vam omogućiti da sazrijevate, jer tada ćete od Mene primati milost u izobilju, Ja Sâm ću se onda pobrinuti za vas, jer u poniznosti Mi prilazite bliže, i vaša molitva će biti intimnija i predanija, i Ja ću vam uslišiti molitvu, Ja ću vas privući Sebi kao Svoju djecu, jer tada ste se definitivno/jasno razdvojili od Mog protivnika, koji je Mojim protivnikom postao jer se uzdigao iznad Onoga iz Čije sile je sâm proizašao.

AMEN

Spread the Truth