Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8273 (Razlog za deformirana rođenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8273, 15 Rujan 1962

RAZLOG ZA DEFORMIRANA ROĐENJA…

I svatko će biti blagoslovljen tko sebe izruči Meni i apelira Mi za podršku. Ja Sebe neću zatvoriti za nijednu molbu koja se tiče spasenja vaših duša. I štogod žudite znati to ćete/trebate naučiti: Vi ljudi trebate proći kroz školu duha za koju Sam odredio djelo stvaranja Zemlju, I svako ljudsko biće bi bilo sposobno sazrijeti na njoj, jer ona nudi mogućnosti za sve stupnjeve razvoja. Duše, međutim… jednom pali duhovi… su se razvile različito tijekom njihova zemaljskog napretka u stanju prisile (= u mineralnom, biljnom i životinjskom kraljevstvu), da one također potrebuju različite situacije u životu. Treba priznati, one su morale postići izvjestan stupanj zrelosti kako bi im bilo dozvoljeno utjeloviti sebe kao ljudsko biće, ipak što bliže dođu ovom posljednjem utjelovljenju to više fleksibilna postaju ograničenja njihovih izvanjskih čahura (= materijalnih tijela), i duhovne supstance zavezane/ograničene u formama su bile sposobne iskoristiti ovu relaksaciju ali ju također i ignorirati…

I takva je dušina priroda na početku njezine staze kao ljudsko biće. Ova različita stanja duša također potrebuju različite zemaljske staze koje mogu rezultirati u potpunom oslobađanju od forme. Čak još teško opterećene duše su i dalje sposobne to učiniti uspješno ako one dobrovoljno prihvate posebice težak zemaljski život. I duša može odlučiti za sebe da li želi krenuti tom stazom, budući je ona ukazana duši prije njezina utjelovljenja…

To je jedno objašnjenje zašto ljudi trpe fizičke bolesti/nevolje, čija teška sudbina vas često prisiljava tražiti razlog za njihovo stanje… Ali ima također utjelovljenih duša koje dobrovoljno prihvate jedan posebice težak zemaljski napredak premda ga oni sami ne potrebuju, koji žele doći iz onostranog na Zemlju i traže Moje dopuštenje kako bi na taj način pomogli drugim dušama. Otud oni ne trebaju ispuniti misiju nego su samo oni sami teret, koji nudi njihovim bližnjim ludskim bićima mogućnost prakticirati ljubav, strpljenje, samilost/sažaljenje, blagost, miroljubivost i pravednost… koji na taj način povisuju njihovo vlastito stanje zrelosti ali su već dosegli izvjesno stanje zrelosti u kraljevstvu onostranog koje dopušta novo utjelovljenje na Zemlji budući je njihov zahtjev motiviran sa snažnom voljom ljubavi i želje za pomaganjem… Ali onda ne možete reći kako su ova ljudska bića u stanju okajanja, jer nezrelim dušama neće biti dozvoljeno ponovno se utjeloviti kako bi poboljšali njihovu zrelost. I nikada ne smijete zaboraviti kako ni jedna duša nije prisiljena živjeti na Zemlji nego dobrovoljno prihvaća sudbinu koju ona zna unaprijed. ‘Okajanje’ grijeha na Zemlji je obmanuta ideja (= kako su takva deformirana djeca duše koje tim putem okajavaju svoju krivnju grijeha) budući je jedino Isus Krist sposoban iskupiti ovu krivnju i zato ljudsko biće pronalazi oproštenje jedino kroz Njega, jer svi su grijesi čovječanstva bili od strane Njega ‘okajani’…  I ovo se opraštanje po Isusu Kristu najprije mora dogoditi prije nego će duša biti u stanju sebe utjeloviti na Zemlji iznova poradi misije ili kako bi pružila pomoć… Jer prosvjetljena duša je svjesna bezosjećajnog stanja ljudi na Zemlji, posebice u posljednjim danima, i ona je također voljna aktivno pomoći tako da će ljudi dobrovoljno unutar sebe samih zapaliti ljubav, tako da će prakticirati samilost, tako da će biti u stanju razviti sve vrline kada žive u blizini deformirane ili nesretne osobe. Jer Ja opetovano naglašavam kako se povratna utjelovljenja na Zemlju zasigurno događaju ali da sva ona imaju njihove specifične razloge, ipak i dalje nezrela duša se nikada neće vratiti na Zemlju kao rezultat Moje volje kako bi nadoknadila što je bila zanemarila učiniti na Zemlji…  

Jedino voljne žrtve okajanja Me mogu nagovoriti da dam Moje dopuštenje, ali ovima uvijek mora prethoditi njihovo vlastito spasenje kroz Isusa Krista. Činjenica da će takva duša također imati mogućnost postići visok stupanj zrelosti na ovoj Zemlji je razumljiva, budući će svaka dobrovoljna žrtva biti priznata i blagoslovljena s Moje strane.

AMEN

Spread the Truth