Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0235 (Povjerenje u Boga… Blagoslov molitve)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0235, 23 Prosinac 1937

POVJERENJE U BOGA… BLAGOSLOV MOLITVE

Za par dana biti će ti objavljeno ono što ti srcu daje mir, i u taj čas ponovno doživljavaš Očevu milost na sebi.

Na Očevom srcu ste svi na sigurnom kada vas zemaljske muke natjeraju da u Njemu nađete utočište. Uvijek ste bliže vječnosti, kad zaronite u duboku molitvu i kada se obraćate/u dvoje razgovarate sa Ocem, Koji je uvijek spreman utješiti i uspraviti slabe i posrnule koji Mu se vjerno povjeravaju.

Na Spasiteljevim riječima bi se trebali jačati: ’Molite, i bit će vam dano … kucajte, i bit’ će vam otvoreno …’ i zato možete uvijek radosnog srca kročiti kroz život, jer nad vama bdi Jedan Koji vas čuva, samo ako se sa povjerenjem prepustite Njegovoj Božanskoj zaštiti. To je ono što ljudima fali, svijest vjerovanja u Boga, stajanja pod Gospodinovom zaštitom. Zbog toga morate patiti na zemlji, jer uz tu vjeru u uvijek radu pripravnost Božju da vam pomogne, život na zemlji bi vam predstavljao puno manje muke i brige … dok god se iz sveg srca molite niste napušteni, možete se bezbrižno prepustiti Očevoj ruci vodilji i ne trebate se strašiti.

Tek kad ste se probili do čvrstog povjerenja u Boga, bit će vam dodjeljen i mir duše, jer to ide jedno s drugim. A Gospodin vam je tako često dokazao Svoju ljubav i dobrotu … kako samo možete u nju uvijek nanovo posumnjati … jer upravo to i činite kad dopuštate dnevnim brigama da vas pritišću (deprimiraju). Dignite samo sa vjerom vaše ruke ka Gospodinu … i vaše će brige biti uklonjene od vas, zauvijek. I kada se osvrnete na kraju svojih dana bit će vam jadno/žalosno što ste se premalo povjeravali Spasitelju.

Puno biste više mogli postići, kad bi ste se stalno povezivali s Njim Čija ljubav vrijedi/pripada svima … neprestano vas opominje i želi zaposjednuti vašu dušu … da se skroz okrene samo Njemu … ali vi ljudi tako slabo slušate taj poziv-opomenu. Inače ne bi mogli ići s mukom i jadom kroz život. Radosni i s lakoćom ćete podnositi i u svim mukama će vas unutrašnji glas tješiti i prebrodit ćete samo ako uvijek gledate gore ka Spasitelju.

U tvome srcu, drago dijete, ljubav i povjerenje u Spasitelja moraju biti toliko usađeni, da sa sjajem u očima možeš podnijeti sve što ti Otac pošalje … što ti koristi za napredak. Ako ti treba utjeha, izmoli je od Oca, i On će te poslušati … ali ne okreći svoje srce od Njega, od Koga ti jedino dolazi pomoć. Štiti se od mutnih, bezbožnih misli pomoću molitve … iskreni/usrdni vapaj Ocu daje ti Njegovu milost, sama ta veza sa Njim izbavlja te iz zarobljeništva mračnih sila … jer svaka nevoljna misao … svaki pokret (u smislu osjećaja) lišen ljubavi je djelovanje istih tih sila.

Ali najjače oružje protiv toga je uvijek molitva. Ta ne možete primiti dovoljno blagoslova molitve (ili ‘ne morate se bojati da ćete  pretjerati sa konzumiranjem blagoslova molitve’) … da bi primili svu tu milost, dovoljno je žarko usrdno moliti Oca Koji Svoju djecu nikada ne ostavlja.

I zato, ne dozvolite da prođe niti jedan dan, bez da ste se iskreno/usrdno (na ovaj način) preporučili Ocu … tada ste zaštićeni od svih utjecaja zla, prebrodit ćete sve (neprilike) i djelovat ćete u čast Božju.

AMEN

Spread the Truth