Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0234 (Ove su Objave znak Božanske Ljubavi)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0234, 22 Prosinac 1937

OVE SU OBJAVE ZNAK BOŽANSKE LJUBAVI…

Stoga dani koji ti nadolaze za tvoje isprobavanje dolaze do kraja. Bio je to blagotvoran trenutak kada se spoznaja o tvojoj vlastitoj slabosti pojavila u tvom srcu, jer jedino ovo ti može pomoći opet pristupiti Gospodu u svoj iskrenosti. Spasitelj želi dati svu Njegovu Ljubav svakome od vas, iz ovog razloga vi ćete biti pogurani ka Njemu opet i iznova kroz osjećaj napuštenosti, jer Gospod jedino može dati kada osjećate iskrenu žudnju za Njime. Toliko puno obaveza i zadataka i dalje leži pred vama… potrebno je voljno srce da bi se ‘sebe izručilo Gospodu’ kako bi se potpuno sazrijelo… jedino onda ćete pronaći spokoj i unutarnji mir. Njegova opomena odzvanja nježno u vašem srcu ‘Ostanite vjerni Meni… čak u časovima nevolje…’ jer Gospod vas želi obrazovati na tri načina… On vas želi zadobiti za vječno kraljevstvo… On vam želi dostaviti Božanske mudrosti i podučiti vas da uvijek slijedite stazu Ljubavi… Jer jedino na ovaj način ćete vi također pronaći stazu ka Njemu. Sukladno ljudskom računanju nikakva (po)veza(nost) ne postoji između Neba i Zemlje i to je, također, jedan užasno uzvišen čin milosti… koji svjedoči o Božjoj Ljubavi spram zemaljskog djeteta, da svako biće može govoriti nebeskom Ocu u svako vrijeme i izraziti Mu njegove zabrinutosti… onda će vas Otac također smatrati dostojnim odgovora… ako, poradi spasenja vaše duše, vi Njega pokorno molite za to…

Nitko od vas ne smije nikada dvojbiti Njegovu dobrotu i milosrđe… ona se uvijek primjenjivala na sva bića još od početka svijeta i trajat će za cijelu vječnost. To je zašto je Otac opetovano pojasnio da se čak najmanje biće može okrenuti ka Njemu… ono će uvijek biti prihvaćeno budući Otac Ljubi ama baš svako od Njegove djece. Vi možete uvijek pitati i sve vaše će želje uvijek biti uslišene ako one koriste spasenju vaših duša… jer Gospod vas želi pripremiti za vječno kraljevstvo… i ako ovo žudite, to će vam biti podareno. Ipak vaš se zadatak sastoji od unapređenja vaše duše i, u ovu svrhu, Nebeski Otac vam želi osigurati jedan uvid u Njegovo Božansko djelovanje…  Jer sve više zemaljske djece padaju plijenom obmanjujućim učenjima; oni sebe udaljavaju od Čiste Istine rastuće više i žele priznati učenja našeg Gospoda Isusa Krista rastuće manje… I tako njihove duše kao rezultat trpe nevolju, jer prepušteno sebi… bez Kristove pomoći, ljudsko biće neće nikada biti sposobno postići stupanj savršenstva… Spasitelj je toliko blizu svakoj osobi ipak ljudsko biće, u njegovoj obmani, ne prepoznaje Njegovu Ljubav i u procesu je potpunog padanja u vlast silama mraka… međutim, poradi njihova spasenja Bog otkriva Sebe ljudima na jedan izvanredan način. U vašem sadašnjem stanju vi nikada nećete biti sposobni potpuno cijeniti što vam On nudi kroz ovu milost (= Objave ove Čiste Istine kako ih je primila Bertha Dudde!)… vi jedino možete moliti da nastavite primati ovu milost sve dok niste čvrsti u vjeri i vaša Ljubav spram Spasitelja vas sjedinjuje sa Njime, tako da ćete biti zaštićeni od svih napada od strane zla. Sve dok Spasitelj sjedinjuje Sebe sa vama kroz ove Objave, svi oni od vas koji ih prihvaćaju u vašem srcu će biti itekako dobro zaštićeni u Njegovoj Ljubavi i staza uspona će za vas biti jasno položena/ukazana tako da ne možete zastraniti… Postanite dostojni ove milosti… ostanite vjerni Gospodu i iskupite sebe kroz Ljubav koju vam je Gospod propovijedao kroz Njegovu Riječ. Posvetite Mu vaše srce i, ako uvijek i neprestano slušate glas unutra, svi vi ćete ostati blaženi i Božanska milost će teći ka vama sve do kraja vaših života.

AMEN

Spread the Truth