Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0233 (Vjera – Nada – Ljubav… Briga za slabe i zalutale…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0233, 21 Prosinac 1937

VJERA – NADA – LJUBAV… BRIGA ZA SLABE I ZALUTALE…

Vidi dijete moje, svi mi želimo da ti uspije osloboditi srce od svega što bi ti moglo biti prepreka na putu prema gore. Gospod za tebe uvijek ima spremna Svoja učenja, i kad ti je stalo do toga da revno primaš Njegove Riječi, nećeš gubiti Božju milost, jer to ti uvijek ostaje …. Ti čezneš za Ocem, i tvoje nastojanje nikad neće biti uzaludno.  

Kad ti srce gori Božanskim plamenom koje ti treba donijeti prosvjetljenje, ne prođe niti jedan dan u tvom životu bez da si misli srdačno posvećuješ svom Spasitelju i Otkupitelju, a tad svaka misao u sebi nosi mnogo blagoslova …. Vjera, nada i Ljubav se sjedine …. Jer, vjera tvoje misli uzdiže k Njemu …. Nadati se neprestano smiješ Njegovoj milosti, i uvijek si u Njegovoj Ljubavi …. O dijete moje, završi djelo koje si započela …. Svašta će ti još biti pruženo, i bit’ ćeš sretna radi onog što si dobila ….

Na tvojoj snazi, koja ti istječe tvojim djelovanjem, ojačat’ će se još mnoga zemaljska djeca, koja su do tada prazna i bez uporišta išla kroz život. Kad ti ih Spasitelj privodi, to se događa iz Ljubavi prema svim tim ljudima, jer Spasitelj gleda da pridobije sve kako bi im osigurao Kraljevstvo Božje …. Bog ljubi svako stvorenje, i kako bi ga otrgnuo propasti i smrti, Njegova briga usmjerena je neprestano slabima i zalutalima. U svakom trenutku nevolje upravlja ih vidno, kako bi ih uputio na vječnost, i tad čini da im budu dostavljena Njegova učenja, jer ipak Spasitelj zna što je za svakog najbolje kako bi srca svih bila zadobijena.

Posreduje li On dakle Svoje Riječi putem tebe, time će njima koraci prema vječnosti biti olakšani, i čovjek se sve više oslobađa od sile tame, što god se srdačnije potvrdno postavlja u odnosu na vječnog Boga ….  On svima želi da dođu do spoznaje …. da si sami pripreme vječni život …. da oni sami snose odgovornost za sve što čine i ne čine u zemaljskom životu. Neka se svatko drži Njegove milosti …. a može si je tako lako steći, sve što treba činiti je Oca srdačno zamoliti, i ona će mu biti neprestano pružana.

I kad uvijek iznova biva naučavano da zarađujete Nebesko Kraljevstvo, ostanite u Ljubavi …. To je opomena za sve vas: ljubite se međusobno …. Ne postupajte jedni prema drugima bez Ljubavi, nego se uvijek trudite samo da date Ljubav, time se vaš život blagoslivlja i vi ćete vaše srce otvoriti svemu što dolazi od Oca …. Jer Bog Sam jeste Ljubav, i živite li u Ljubavi, i Bog će vam uvijek biti blizu. U svako ljudsko srce Bog je stavio čežnju za Ljubavlju, stoga vas Ljubav i treba izbaviti i jednom vam donijeti vječnu blaženost.

AMEN

Spread the Truth