Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0232 (Ludendorffova smrt…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0232, 20 Prosinac 1937

LUDENDORFFOVA SMRT…

‘Poznat ćete ih po njihovim plodovima…’ (Matej 7:16, 20) Dijete Moje drago, ako si dobre volje moraš također slušati unutarnji glas koji te opominje. To ti neće uvijek biti lako, ipak neprestani napor će te dovesti do cilja… Unatoč svim kušnjama moraš uspjeti u tome da svim živim stvorenjima pristupaš sa Ljubavlju… ostavi sud u pogledu toga tko zaslužuje Ljubav ili ne, Ocu. Bit ćeš blagoslovljena od strane Njega, i nećeš to nikada zažaliti… unatoč tome, moraš uvijek ostati čista srca a ako to nađeš teškim, onda moli. Vi ljudi nemate nikakvu ideju kako lagano možete pasti… zlo vas neprestano vreba unaokolo i pokušava ući u vaše misli, u tom slučaju ljudsko biće je vučeno naprijed i nazad i lako gubi njegovu vezu sa Bogom… Sažalite se na svako biće i zaklinjite vašeg nebeskog Oca da se On, također, sažali… Krivnja je velika… ipak Božja je Ljubav veća… Gle, dijete Moje, mi te ovako savjetujemo tako da ćeš sebe osloboditi od ideje kako je tvoj sud ispravan… Svatko tko je zaključio njegov život sa vjerom u Boga također ima pravo na Očevu milosrdnu Ljubav, a da li ti znaš da li je Očev glas ušao u njegovo srce?… Gle, Otac se neprestano brine za zemaljsku djecu… To počiva na Njegovoj volji kada oni kompletiraju njihov život, i nebeska Ljubav se hrva za svaku dušu sve do samog kraja. Svatko tko i dalje preporuči sebe u Božje ruke će primiti Njegov blagoslov. Iz ovog razloga vi bi također trebali pristupiti Gospodu sa dobrom voljom i moliti jedni za druge i vi ćete izroniti pobjedonosni iz borbe sa protivnikom.

Shvatite Riječi Gospodnje ispravno: ‘Štogod ste napravili za najmanjeg od Moje braće, učinili ste za Mene…’ (Matej 25:40) i ako se možete uzdići iznad vas samih i ljubiti vaše neprijatelje, vi ćete ponuditi ovu Ljubav vašem Gospodu i Spasitelju, jer to je Njegova volja da vi trebate ljubiti jedni druge, a Gospod gleda u vaše srce. Vi trebate misliti o jadnim dušama bez da gledate u osobu… vi im trebate podariti milost molitve… vi trebate ostaviti sud u Očevim rukama (Matej 7:1)… Jedino protivnik može u cjelosti sebe razdvojiti… jer Bog je Ljubav, i sve dok Gospod dozvoli Njegovoj djeci živjeti na Zemlji prilika za shvaćanje je dana zemaljskom djetetu… Mnoge bitke sa neprijateljskim silama će zacijelo izgledati kako traju zauvijek, ipak moć Ljubavi je snažnija. Bog je, prema tome, u Njegovoj Ljubavi mudro uredio da, u častu smrti, ljudsko biće šalje svoje misli unazad do vremena njegove mladosti i djetinjstva i ovi utisci često trenutno prosvjetljuju duh… on prepoznaje djelovanje Božanstva i, ako napusti zemaljski život sa ovim znanjem, on neće beznadežno biti ostavljen na milost i nemilost zlim silama… Posljedično tome, ne lišavajte ovu dušu Ljubavi… ne uskraćujte je, jer ona će dovoljno teško trpjeti čim postane svjesna svoje situacije… Gospod će vam dati snagu da nadvladate sebe.

AMEN

Spread the Truth