Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0228 (Lagano primanje… Blagoslovi vjerovanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0228, 16 Prosinac 1937

LAGANO PRIMANJE… BLAGOSLOVI VJEROVANJA…

Drago dijete, u ovih par mjeseci tvog duhovnog rada, uho ti je putem nas čulo toliko puno riječi Ljubavi Gospoda i Spasitelja. Svakodnevno i iz sata u sat upućuju ti se upozorenja da ustraješ u vjernoj Ljubavi prema Spasitelju …. Mi, kad god nam je to moguće, tvoje misli usmjeravamo duhovnoj težnji  …. Jednom će doći vrijeme kad ćeš pouke koje primaš trebati predati dalje …. Kao što se ti udubljuješ u vječne istine, oko tebe će biti mnogi koji osluškuju te riječi i primaju ih u srce.

U ovo vrijeme primanje naših misli padat’ će ti lagano, ti ćeš čuti i razumjeti bez prepreka i smetnji i mi ćemo te moći poučavati odlučno, jer Gospod ti je namijenio ovu misiju kako bi djelovala za Njega i Njegovu Riječ …. Svako i najmanje djelo Ljubavi prema tvojoj ljudskoj braći i sestrama pričinjavat će ti zadovoljstvo, bit’ ćeš aktivna u Ljubavi i marljivo ćeš raditi na djelu spasenja Gospoda.

Jer ponovo je došlo vrijeme kad Gospod boravi na Zemlji …. kad boravi u srcu svakog čovjeka koji Ga samo zazove …. jer velika je potreba i nevolja među ljudima …. Njegova Riječ gubi se nečuta kod bezbrojne zemaljske djece (ljudi) …. Sile tame su razularene, a puno je onih koji su podvrgnuti tim silama. Bit će žestoka borba za duše tih …. stoga Gospod šalje Svoje glasnike i nastoji prodrti u ljudsko srce gdje god se javlja i najmanja pomisao na Spasitelja ….

Ima osoba koje na Gospoda misle za Božić …. Daj Bože da im srce još nije otvrdnulo i da mogu prihvatiti ono što im njihovi duhovni prijatelji žele posredovati, jer ponovno je došlo vrijeme gdje samo čovjekova volja treba da se okrene vječnosti, kako bi bila primljena (volja) od strane duhovnih snaga, pa bi bila usmjerena na pravu stazu.

Biti prav i pravo misliti moraš uvijek u svim stvarima. I srce ti treba biti čisto od svega nečistoga, stoga se moraš uvijek truditi unutra čuvati samo Ljubav …. Žalost i briga otvrdnjuju čovjeka, a Ljubav ga približava Božanstvu. Stoga neka vlada uvijek samo Ljubav ….

Pa sad nastavi dijete moje: 

Blagoslove vjere primit’ će samo onaj koji otvoreno priznaje Boga. Nezamislive su prepreke koje takvim tražiteljima žele prepriječiti put do spoznaje, no preko svega duša pronalazi svog Oca, jer misao čovjeka može se uzdići u svemir …. Ona može preći sve prepreke i ako se misao okrene duhovnome, čovjek pronalazi vezu sa njemu dodijeljenim duhovnim bićima, koja samo čekaju predusretljivost i koja su odmah spremna pružiti mu pomoć i potporu. Međutim, duše će se onda isto tako pokušati domoći i zle sile, no sila dobroga uvijek će biti sve veća što mu se više čovjekova volja okreće i sa čežnjom za Bogom zaklinje za pomoć.  

Samo kratko vrijeme traje borba dok se čovjek nije odlučio u srcu, i popušta li unutarnjim naviranjima koja mu misli usmjeravaju ka gore, biti će mu dostavljena duhovna snaga, jer Gospod je uvijek spreman pružiti pomoć, kad god je ona zamoljena …. On uvijek jača slaboga, On uvijek poučava onoga koji pita …. i usmjerava onoga koji luta …. no uvijek čovjek mora imati želju za Ocem, tad na snagu stupaju svi blagoslovi koje je Otac pripremio za Svoju djecu, a koje daje po potrebi i (Svojoj) mudroj procjeni.

Stoga svima biva dana mogućnost da prime, i samo budalasti od sebe odbija tu Božansku Milost, Njegova Ljubav pripravlja vam sve što god izmolite.

AMEN

Spread the Truth