Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0221 (Spasiteljeva Riječ… Zvijezda vodilja u tami noći…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0221, 10 Prosinac 1937

SPASITELJEVA RIJEČ… ZVIJEZDA VODILJA U TAMI NOĆI…

Čuj naša učenja, moje dijete, i prihvati naše Riječi sa povjerenjem: Sve što Gospod ima pohranjeno za tebe je naumljeno biti utjehom za tebe tijekom časova slabosti. Ti, također, ćeš trebati snagu i utjehu u životu i ovi će ti pritjecati iz Riječi, tako da ćete one uvijek biti u stanju iznova podići. Njegova je volja da ćeš biti podučena kadgod mi možemo osjetiti tvoju žudnju za nebeskim kruhom… Gospod u Njegovoj Ljubavi i dobroti objašnjava sve što Njegova djeca žude znati… On ih uvodi u Kristovo učenje kako bi ubuduće bio vjeran Savjetnik (Izaija 9:6) na njihovoj životnoj stazi. A što može poći po lošem pod takvim vjernim stražarem? Njegova je Riječ zvijezda vodilja u tami noći… ona je upozorenje na opasnost… ona je dana da podigne, utješi i osnaži… Vi ćete se uvijek osijećati osvježeni kada apelirate Spasitelju da vam ju On treba podariti… U vašem najunutarnijem srcu vi ćete percipirati najprekrasnije (isto u smislu: koje pružaju najveći užitak) Riječi i vi ćete ih prihvatiti sa radošću, i jednom kada su vas one prožele, vi ih više nećete nikada ostaviti (isto u smislu: odreći ih se), jer ništa zemaljske prirode ne može nadomjestiti najveličanstveniji dar Božji… Ništa drugo neće izliti mir u vaše srce na isti način kao Spasiteljevo učenje. I jednom kada ste ga primili, pokušajte živjeti sukladno Spasiteljevu zahtjevu… oblikujte sebe na način da će On gledati na vas sa zadovoljstvom… da ćete vi, koji udovoljavate Njegovim Riječima, biti okruženi sa blistavim sjajem. Jer čije Riječi bi vas trebale afektirati čak još više impresivno ako ne Gospodnje?… I ako vam je Bog dao već na Zemlji mir onda ste nezamislivo bogati, i vi, kojima je već dozvoljeno živjeti u milosti Gospodnjoj na Zemlji, imate od sada nadalje zadatak dijeliti vaše bogatstvo.

AMEN

Spread the Truth