Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8264 (U svezi pitanja utjelovljenje Isusa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8264, 5 Rujan 1962

U SVEZI PITANJA: UTJELOVLJENJE ISUSA…

Moja zemaljska misija je bila zaključena Mojom smrću na Križu, Mojim uznešenjem na nebo… Kompletna deifikacija Moje duše, koja je jednom bila proizašla iz Očeve Ljubavi kao stvoreno biće, se dogodila. Ovo treba biti postignuto od strane svakog izvornog duha jednog dana kako bi bio sposoban raditi i stvarati sa Ocem, kompletno usavršen na Njegovu sliku… Dodatno tome, međutim, Moja izvorna duša je imala osobit zadatak da omogući Ocu… Vječnoj Ljubavi Osobno… da očituje Sebe na Zemlji kao ljudsko biće, to jest ‘Vječna Ljubav’ je Sebe očitovala u Mojem izvanjskom pokrovu čovjeka Isusa, i time je Otac postao vidljivi Bog za sva Njegova prethodno stvorena bića koja su postigla taj određen stupanj savršenstva koji rezultira u duhovnoj viziji.

Ljudska manifestacija Boga u Isusu je takav značajan problem da ga vi nećete biti sposobni shvatiti dok ste još na Zemlji… To je bio i jeste jedan čin koji je blisko povezan sa otpadništvom bića od njihova Boga i Stvoritelja (Knjižice br. 15, 39)… Ali jedna je stvar izvjesna: Moja Isusova-duša je tako blisko ujedinjena sa Ocem da Smo On i Ja jedno (Ivan 10:30; 17:21-22) i da se Ja više ne mogu smatrati razdvojenim od Oca, i da Ja uvijek Jesam i biti ću vidljivi Bog u svoj vječnosti… Ja doista mogu opet sići na Zemlju u Mojem Božanstvu, time Ja se mogu pojaviti kao Isus bilo kojoj osobi koja je najintimnije povezana sa Mnom tako da Me on može prepoznati kao njegovog Spasitelja i Iskupitelja, ali jedino za kratko vrijeme u vidljivom stanju kada izvjesni događaji opravdavaju takva pojavljivanja… Budući Sam vam Ja obećao Moje prisustvo i mogu također vidljivo dokazati ovo prisustvo… I slično Ja ću se pojaviti na Kraju u oblacima, to jeste neporecivo u Mojoj snazi i slavi ali prikriven, budući čak Moji Vlastiti ne mogu podnijeti vidjeti Me u najblistavijem svjetlu…

Ali za Moju Isusovu-dušu da se iznova utjelovi ili da se utjelovila na ovoj Zemlji kao ljudsko biće nakon Mojeg raspeća je nemoguće, budući je ona kompletno stopljena sa Očevim Vječnim Duhom i budući bi utjelovljenje Isusove duše bilo istoznačno sa jednim utjelovljenjem Boga u ljudskom biću… Svaka osoba bi doista trebala formirati sjedinjenje sa Bogom posredstvom Ljubavi, i ovo je konačni cilj svakog ljudskog bića (Ivan 17:21-23, 26), ali ovo nije utjelovljenje Moje Isusove-duše, kao što vi hoćete razumjeti, u smislu da će Isus živjeti nanovo na Zemlji kao ljudsko biće. Moja Isusova duša jeste i ostaje vječno sjedinjena sa Bogom i vlada i radi u duhovnom kraljevstvu, u kraljevstvu svjetla, vidljiva za sva bića svjetlosti licem u lice. Začeće u tijelu bi prema tome bila opetovana ljudska manifestacija Boga (Luka 1:26-35), za što ne postoji opravdanja…

Istaknuta i uzvišena svjetlosna bića će se opet i iznova spuštati na Zemlju u svrhu misije, koja žele postići posljednji stupanj njihova savršenstva kroz poduzimanje testa volje na ovoj Zemlji… I ove osobe mogu također obično biti prepoznate po njihovim izvanrednim djelima i iznimno teškom zemaljskom životu. Otud vi trebate biti jako oprezni kada čujete u svezi utjelovljenja Isusa, jer premda se istaknuta i uzvišena svjetlosna bića utjelovljuju na ovoj Zemlji oni će sami biti bez sveg znanja o njihovom porijeklu, izuzev onog koji će najaviti Moj Dolazak (Knjižica 45)… On (Ivan Krstitelj) će znati tko je kada je došlo vrijeme da započne njegovu misiju na Zemlji. Ali vi ćete često biti obmanuti od strane akcija Mojeg protivnika ako pretpostavite ovo ili ono utjelovljenje u osobi… čak kada on živi njegov život u potpunom skladu sa Mojom voljom. Budući znanje o njegovom utjelovljenom duhu ne pomaže vašem savršenstvu i može jedino uvijek voditi do krivih zaključaka. Ono nikada ne može rezultirati u vašoj duhovnoj prednosti (blagodati) budući bi vi i dalje do izvjesne mjere bili predmetom prisilne vjere, dok vi trebate donijeti vaš izbor tijekom vašeg zemaljskog života u kompletnoj slobodi.

AMEN

Spread the Truth