Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8258 (Razlog za restauraciju Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8258, 30 Kolovoz 1962

RAZLOG ZA RESTAURACIJU ZEMLJE…

Zemlja mora biti obnovljena budući više ne služi svrsi kao mjesto razvoja za duhove… Sav je red bio ukinut, ljudi više ne obraćaju pažnju na Moju volju, oni žive protivno zakonu, jer Ljubav je suština Božanskog Reda a ova se ohladila među ljudima (Matej 24:12), time je njihov zemaljski put zaludan budući se on ne uspinje nego neopozivo vodi u bezdan. Ljudsko biće treba služiti u Ljubavi no ono stremi dominirati, i čak mnoge od zavezanih duhovnih supstanci su spriječene od toga da budu pomoćne budući ljudi gomilaju materijalne stvari i niječu im njihovu korisnu svrhu… Ljudi su u stanju potpune duhovne tame, jer bez Ljubavi ne može biti svjetla i tako ljudi ostaju duhovno slijepi i ne prepoznaju njihova Boga i Stvoritelja… Posljedično tome ovo se stanje mora dokončati, sve mora iznova biti povraćeno u svoj zakonit red… Ljudi koji podbace će biti razdvojeni od onih koji pripadaju Meni, koji streme živjeti jedan u-red-an život i koji će prema tome biti od strane prijašnjih tretirani sa neprijateljstvom… Doista je bila dosegnuta najniža točka koja zahtjeva obnavljanje Zemlje, kada će sve zavezane duhovne supstance biti oslobođene i opet postavljene u nove oblike, kada će sve biti postavljeno u najrazličitije vrste novih tvorevina sukladno njihovom stupnju zrelosti. I onda će ljudsko biće, koje je postalo potpuno porobljeno od strane materijalnih stvari, samo opet postati materija… ono će biti prognano u tvorevine Nove Zemlje…

Ovo je najužasnija sudbina koju vi ljudi možete zamisliti, činjenica da će vaše ‘Ja’ biti razloženo u bezbrojne sićušne čestice još jednom i mora putovati stazom kroz tvorevine Nove Zemlje kako bi opet jednog dana doseglo stadij ljudskog bića, premda će to opet iznova potrebovati beskonačno dugo vrijeme… Vi ljudi ne možete zamisliti takvo djelo transformacije, naposlijetku, to znači kraj ove stare Zemlje, čak ako planeta kao takva ostaje Moja moć i mudrost će ju unatoč tome podrediti potpunoj transformaciji i na taj način ju opet učiniti prikladnom da služi njezinu svrhu pomaganja duhovnim supstancama da nanovo zadobiju potpunu zrelost. Vi trebate prihvatiti znanje koje primate o ovom procesu i njegovim razlozima i najozbiljnije razmišljati o njemu. Vi trebate znati kako će ovo djelo uništenja posebice afektirati vas ljude jako bolno budući će to biti vaš gubitak ako vaš život ne korespondira sa Mojim vječnim redom. Također trebate znati kako ću se Ja držati dana koji će donijeti kraj ovoj Zemlji, jer Moj plan je bio određen od strane Moje Ljubavi i mudrosti i postavljen je za vječnost… I tako jedan period Spasenja dokončava a novi započinje, gdje je red bio ponovno uspostavljen i gdje prevladavaju spokojnost i mir, gdje je nemoguće za Mojega neprijatelja da bude aktivan budući će on biti prognan jedno vrlo dugo vrijeme…

Nemojte misliti kako ste bili pogrešno podučeni ako vam Ja opetovano šaljem informaciju o ovom neminovnom/skorašnjem činu dezintegracije svih tvorevina na, u i iznad Zemlje… Vjerujte Mi da je za Mene sve moguće i da Ja također znam kada je takva destruktivna akcija nužna kako bi garantirala razvoj uspinjućih duhovnih supstanci. Ipak oni od vas ljudi kojima nedostaje sve Ljubavi neće prihvatiti Moju Riječ, otud ćete vi biti grubo afektirani kada dođe posljednji dan… Ali nema druge opcije budući Moja Ljubav važi za sve i dalje neiskupljene i porobljene duhove… I čak za vas, koji podbacite u slobodnom stanju kao ljudsko biće, Ja ću stvoriti nove mogućnosti da bi jednog dana dosegnuli cilj; ipak, činjenica da vi opet beskonačno produžujete vrijeme vaše udaljenosti od Mene je vaša vlastita slobodna volja, time vaša vlastita greška, koju morate platiti sa obnovljenim zarobljeništvom u tvorevine… Jer Ja doista ne želim vašu nesreću i pomoći ću vam dok sam posljednji čas ovog čina prognanstva ne prođe pokraj vas, tako da ćete Me još pronaći i zazivati Me za milosrđe prije kraja (‘Svi što prizivaju ime Isusa Krista biti će spašeni.’ Joel 2:32).

AMEN

Spread the Truth